loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Biuro Poselskie w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Zgodnie ze swoją przedwyborczą obietnicą Poseł zdjęcie do artykułu biuro poselskie na którym widać posła Piotra Wawrzyka odbierajacego z rąk starosty koneckiego obraz z wizerunkiem J. PiłsudskiegoPiS na Sejm RP Piotr Wawrzyk otworzył 8 czerwca 2020 w Końskich filię biura poselskiego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Waldemar Bartosz - przewodniczący zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Henryk Konieczny – przedstawiciel forum pracodawców powiatu koneckiego, Jerzy Pośpiech – dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele samorządów i lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Władze i samorząd szczebla powiatowego reprezentowali: starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa, wiceprzewodniczący rady Łukasz Kubka oraz radni: Danuta Leśniewicz, Lilla Brożyna, Grzegorz Jóźwik i Jarosław Lasota.

Czytaj więcej...

Projekt ,,Szkoła z TVP”

Paweł Goraj - Administrator

W ramach projektu „Szkoła z TVP” Marlena zdjęcie do artykułu projekt szkoła z tvp na którym widać panią Marlenę w studiu telewizyjnymBernacka – Pluta nauczycielka biologii i przyrody z I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich otrzymała propozycję poprowadzenia lekcji biologii dla klas I i II szkoły ponadpodstawowej na antenie TVP. Propozycja poprowadzenia zajęć początkowo była bardzo dużym wyzwaniem – mówi pani Marlena, głównie poprzez falę wcześniejszego hejtu, który został wylany na nauczycieli prowadzących lekcje na początku zawieszenia zajęć w szkołach, ale również przez ogrom pracy podczas tworzenia i prowadzenia zajęć online dla uczniów w swojej szkole.

Czytaj więcej...

Kaziuki Koneckie z Eucharystią

Paweł Goraj - Administrator

Od wielu już lat w czerwcu (a ostatnio dokładnie 12 zdjęcie do artykułu kaziuki koneckie na którym widać pomnik błogosławionego Kazimierza Sykulskiego który stoi przed budynkiem Starostwa w Końskichdnia tegoż miesiąca) odbywały się „Kaziuki Koneckie”. To szczególna uroczystość poświęcona patronowi naszej małej Ojczyzny – błogosławionemu księdzu Kazimierzowi Sykulskiemu. Przypomnijmy, że wieloletni proboszcz koneckiej parafii, to szczególny bohater naszej małej Ojczyzny. W 1919 roku został posłem na Sejm Ustawodawczy odradzającej się Rzeczypospolitej. Jako ochotnik w wojnie z Rosją bolszewicką czynił posługę, pełniąc rolę kapelana wśród walczących żołnierzy. Po agresji Niemiec, zaangażował się szczególnie w niesienie pomocy pilnie potrzebującym. Podejrzany o udział w życiu konspiracyjnym, we wrześniu 1941 r. został aresztowany i wywieziony na bestialskie przesłuchania do Radomia.

Czytaj więcej...

Wspomnienie Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”

Paweł Goraj - Administrator

Postać tego, słynącego z brawurowych akcji zdjęcie do artykułu wspomnienie zbigniewa na którym widać moment składania wieńców przez delegację z powiatu koneckiegopartyzanta, jest corocznie przypominana podczas patriotycznych spotkań przy pomniku, w miejscu jego bohaterskiej śmierci w Miedzianej Górze. Ppor. Zbigniew Kruszelnicki ps. „Wilk”, wraz z dwoma żołnierzami z oddziału, zginął 5 czerwca 1944 roku, podczas ataku i nieudanej próby przejęcia niemieckiego samochodu. W chwili śmierci miał zaledwie 22 lata i swoim oddziałem dowodził dopiero od 4 miesięcy. Biegle posługiwał się językiem niemieckim, francuskim i rosyjskim, w działaniach wykorzystywał swoją pomysłowość i często balansował na granicy skrajnego ryzyka.

Czytaj więcej...

Pamięć o bohaterach z Armii Krajowej

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 7 czerwca odbyły się uroczystości zdjęcie do artykułu pamięć o bohaterach, na zdjęciu uchwycony moment skłądania wieńców przez delegację starostwa przy pomniku bohaterówupamiętniające wydarzenia sprzed 76- ciu lat. W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku miała miejsca brawurowa akcja oddziału AK pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. Celem ataku było koneckie więzienie, gdzie przebywali partyzanci aresztowani kilka dni wcześniej podczas wykonywania misji kurierskiej. Obchody, podobnie jak w latach poprzednich rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w kościele Św. Anny. Następnie poczty sztandarowe i wszyscy obecni udali się pod pomnik poświęcony partyzantom Ziemi Koneckiej, oddając po drodze hołd w miejscu wiecznego spoczynku Stanisława Pietrzykowskiego ps. „Błyskawica”.

Czytaj więcej...

...

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie zarządu powiatu koneckiego, na zdjęciu Grzegorz Piec, Wiesław Skowron, Jarosław Staciwa, Dariusz Banasik.Pani Dorota Łukomska

Burmistrz Stąporkowa

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach opiniami i stanowiskami Pani w sprawie odpadów zmagazynowanych w hali w Stąporkowie przy ulicy Staszica, pragniemy po raz kolejny odnieść się do podawanych w różnych mediach informacji.

Problem odpadów w Stąporkowie nie jest obojętny Zarządowi Powiatu jak wynika z Pani sugestii.

Od czerwca 2019 roku podjęliśmy szereg działań mających na celu zlikwidowanie poważnego zagrożenia, jakim jest ta sytuacja. 

Proszę przyjąć do wiadomości, że wszystkie decyzje i postanowienia wydawane i realizowane przez Powiat muszą być zgodne z prawem i procedurami obowiązującymi w takich sytuacjach.

Od chwili stwierdzenia zagrożenia dla mieszkańców Stąporkowa wynikającego z sąsiedztwa zmagazynowanych odpadów podjęliśmy szereg bardzo ważnych decyzji i czynności w tej sprawie. Z dniem 10.08.2018r. cofnięte zostało zezwolenie na zbieranie odpadów dla Spółki DAV-SERWIS z Katowic. Właściciel odpadów odwołał się od decyzji Starosty do organu II instancji i uchylał się od obowiązku usunięcia zagrożenia, pomimo ostateczności decyzji. Z tego powodu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w sprawie. Do dnia dzisiejszego wydano pięć postanowień o nałożeniu grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 40 000 złotych. Procedury były wydłużane w czasie przez nieustanne podważanie ich przez Spółkę w postaci zażaleń.

Czytaj więcej...

Będzie powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich!

Paweł Goraj - Administrator

Zarząd Powiatu w Końskich na swoim posiedzeniuzdjęcie do artykułu bedzie powiatowa rada kół gospodyń, na zdjęciu zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu gdzie odbędzie się pierwsze spotkanie w dniu 3 czerwca podjął uchwałę o powołaniu Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych kół działających w lokalnym środowisku (po jednym z każdego). Ukonstytuowanie powołanej Rady nastąpi 20 czerwca, podczas pierwszego zebrania zaplanowanego w obiektach Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu koneckiego koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Kochajcie Ojczystą Ziemię – Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim - Rozstrzygnięty!

Paweł Goraj - Administrator

Starałem się tak żyć, abym w godzinie zdjęcie do artykułu o rozstrzygmnięciu konkursu na którym widać Grzegorza Pieca i Mariana Wikierę.

śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.“

-Witold Pilecki-

W dniach 25 maja do 1 czerwca został zorganizowany konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, dla przybliżenia oraz uczczenia postaci niezłomnego bohatera, zgładzonego przez komunistyczny reżim i skazanego przez wiele lat na zapomnienie. Organizatorem konkursu był Starosta Konecki Grzegorz Piec, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach, który ufundował nagrody. Pytania konkursowe w czterech etapach, ukazywały się na stronie starostwa powiatowego.

Czytaj więcej...

To już trzy miesiące

Paweł Goraj - Administrator

Równo trzy miesiące temu, 4 marca 2020 zdjęcie do artykułu To już trzy miesiące na którym widać prezydenta Andrzeja Dudę i starostę koneckiego Grzegorza Pieca.roku, nasz powiat odwiedził z oficjalną wizytą urzędujący Prezydent RP – Andrzej Duda. Dla wielu mieszkańców, licznie przybyłych na spotkanie, była to okazja osobistego kontaktu z najważniejszą osobą w naszym państwie. Przypomnijmy, że pierwszym punktem wizyty było spotkanie w koneckim szpitalu Św. Łukasza, gdzie Prezydent Andrzej Duda zapoznał się z sytuacją placówki i zagrożeniami związanymi z dopiero rozwijającą się epidemią Covid-19.

Czytaj więcej...

Wsparcie Powiatu dla koneckiej Policji

Paweł Goraj - Administrator

Podczas XIV sesji radni uchwalili zmiany zdjęcie do artykułu wsparcie dla koneckiej policji na którym widać logo oznakowanego samochoduw budżecie, umożliwiające realizację uchwały zarządu, wspierającą koneckich policjantów. Przeznaczone, decyzją Zarządu Powiatu Koneckiego, środki w wysokości 50 tysięcy złotych, posłużą dofinansowaniu w około 50 procentach oznakowanego samochodu. Nowy i odpowiednio wyposażony pojazd zwiększy mobilność i możliwości szybkiego reagowania policji, przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Czytaj więcej...