loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNNEJ W KOŃSKICH

|

 

zdjęcie LOGO PROJEKTU

Powiat Konecki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

W dniu 16 maja 2019 roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Koneckim a KONSORCJUM FIRM: LIDER - Zakład Remontowo – Budowlany Leszek Marjański, Kolonia Lesiów 29, 26-631 Jastrzębia; TOPAZ Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 17/25, 26-600 Radom; Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 233 362,60 PLN

Okres realizacji: 16.05.2019r. - 15.01.2020r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez realizację termomodernizacji trzech budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

 

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

  1. BUDYNEK GŁÓWNY Domu Pomocy Społecznej, w którym zostaną wykonane następujące prace:

- docieplenie ścian od zewnątrz (styropian, wełna, styrodur),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

  1. BUDYNEK PRALNI Domu Pomocy Społecznej, gdzie przewidziane są następujące roboty budowlane:

- wymiana źródeł światła wraz z wymianą instalacji elektrycznej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montażu armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

  1. BUDYNEK ODDZIAŁU II Domu Pomocy Społecznej, gdzie zostanie wykonane:

- docieplenie połaci dachu od wewnątrz (częściowe),

- docieplenie ścian od zewnątrz,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (podgrzewacze elektryczne),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej strych od pomieszczeń,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (częściowe).