loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Spis telefonów

L.p
Wydział
Telefon
 
tel. 41 372 41 34
 
1
Sekretariat

tel. 41 372-41-34

41 372-82-50

fax: 41-372-83-20

2
Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu Biuro Obsługi Klienta
41 372 57 80
3
Wydział Budżetu i Finansów
41 372 24 54
4
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
41 372 26 79
5
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
41 375 12 37
6
Wydział Komunikacji i Transportu - Prawa Jazdy
41 260 48 35
7
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
41 372 27 78
8
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
41 372 67 32
9
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
41 372 37 95
10
Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia- PFRON
41 375 12 36
11
Wydział Zarządzania Kryzysowego
 41 372 58 26
12
Wydział Promocji i Kultury
41 372 41 34
13
Biuro Rady Powiatu
41 372 41 34
14
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
41 372 41 34
15
Geolog Powiatowy
41 372 41 34
41 372 58 26
16
Specjalista ds. BHP 
41 372 57 04
17
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
41 372 84 05
18
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
41 372 87 47
19
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
41 372 84 07
20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41 372 84 06
fax:
41 372 57 60
21
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
41 372 90 50