loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Spis telefonów

L.p
Wydział
Telefon
 
tel. 41 260 47 00
 
1
Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

tel. 41 260 47 00

fax: 41-372-83-20

tel. 41 260 48 35

2
Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu
41 260 47 59
3
Wydział Budżetu i Finansów
41 260 47 05
4
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
41 260 47 79
5
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
41 260 47 92
6
Wydział Komunikacji i Transportu
41 260 48 10
7
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
41 260 47 33
8
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
41 260 47 52
9
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
41 260 47 86
10
Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia- PFRON
41 260 47 19
11
Wydział Zarządzania Kryzysowego
 41 260 47 85
12
Wydział Promocji i Kultury
41 260 47 27
13
Biuro Rady Powiatu
41 260 47 81
14
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
41 260 47 80
15
Geolog Powiatowy
41 260 47 82
16
Specjalista ds. BHP 
41 260 47 20
17
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
41 260 47 99
18
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
41 260 49 68
19
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
41 372 84 07
20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41 260 49 71
fax:
41 372 57 60
21
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
41 372 90 50