loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Spis telefonów

|

 

tel. 41 260 47 00
 L.p.  Wydział  Telefon
1.

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

tel. 41 260 47 00

fax: 41-372-83-20

tel. 41 260 48 35

2.
Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu
41 260 47 59
3.
Wydział Budżetu i Finansów
41 260 47 05
4.
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Mienia Powiatu
41 260 47 79
5.
Wydział Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
41 260 47 92
6.
Wydział Komunikacji i Transportu - 
Filia w Radoszycach -
- 41 260 48 10
- 41 260 48 13
7.
Wydział Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami
41 260 47 37
8.
Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej
41 260 47 56
9.
Wydział Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej
41 260 47 86
10.
Wydział Polityki Społecznej, 
Oświaty i Zdrowia
41 260 47 19
11.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
 41 260 47 85
12.
Wydział Promocji i Kultury
41 260 47 27
13.
Biuro Rady Powiatu
41 260 47 81
14.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
41 260 47 80
15.
Geolog Powiatowy
41 260 47 82
16.
Specjalista ds. BHP 
41 260 47 20
17.
Pełnomocnik Systemu 
Zarządzania Jakością
41 260 47 99
18.
Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
41 260 49 68
19.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
41 372 84 07
20.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41 260 49 71
fax:
41 372 57 60
21.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
41 372 90 50