loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Kultura, edukacja, sport

|
  • Powiat konecki znajduje się pod wpływem kultury regionu opoczyńskiego. Język, obrzędy ludowe, stroje nawiązują do tego regionu, ale także nieobcy jest wpływ kultury regionu świętokrzyskiego. Występują tutaj również charakterystyczne elementy etnograficzne, ale jako takie nie odciskają zasadniczego piętna na obyczajach i nie skutkują swoistą odrębnością kulturową.

STRONY INTERNETOWE SZKÓŁ POWIATU KONECKIEGO:

Również język, który ma właściwości kulturotwórcze, posiada widoczne naleciałości gwarowe, ale nie na tyle silne, aby stanowiły odrębny dialekt. Bogate dzieje Konecczyzny pozostawiły po sobie wiele zabytków sztuki sakralnej i zabudowy dworsko-przemysłowej.
Wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej zmienił się również model funkcjonowania i finansowania kultury. Samorządy lokalne przejęły wiele zadań w zakresie jej rozpowszechniania. W powiecie koneckim funkcjonuje rozbudowana sieć placówek kultury. Są to m.in.:

  • Dom Kultury w Końskich,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie,
  • Klub Osiedlowy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "KAESEMEK",
  • Gminny Ośrodek Kultury w Gowarczowie.

Na terenie powiatu funkcjonuje również sieć bibliotek publicznych:

  • 2 miejsko-gminne: BPMiG Końskie pełniąca funkcje biblioteki powiatowej oraz 9 filii; BPMiG w Stąporkowie + 1 filia
  • 6 gminnych: GBP w Radoszycach + 2 filie; GBP w Rudzie Malenieckiej + 2 filie; GBP w Słupi + 2 filie; GBP w Smykowie