loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Końskich

|

W dniu 31 maja odbyła się XXVIII sesja zdjęcie z sali konferencyjnej podczas obrad 28 Sesji Rady PowiatuRady Powiatu Koneckiego, podczas której po długiej przerwie, radni powiatowi obradowali stacjonarnie. Na początku Starosta Grzegorz Piec złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami, w którym mówił o podjętych uchwałach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok, czy chociażby o ustaleniach planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w 2021 roku.

 

Kolejnym punktem była ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia oraz informacja o najistotniejszych wydarzeniach w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w 2020 roku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich Stanisław Mościński przekazał informacje na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych na lata 2021-2026 r.

Podczas tej sesji podjęto między innymi zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026, zmiany w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok, w wyniku których ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 9 230 381 zł, a przychody budżetu wynoszą 9 630 381 zł.

Niewątpliwie tematem dyskusyjnym podczas majowej sesji, była kwestia uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji Gmin: Ruda Maleniecka, Fałków i Radoszyce w celu wystąpienia przez Powiat Konecki z wnioskiem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o pozyskanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dotyczy to uruchomienia sieci komunikacyjnej, zapewniającej połączenie miejscowości usytuowanych w wymienionych gminach. W odpowiedzi, Przewodniczący Zarządu - Starosta Grzegorz Piec zapewnił, że Zarząd nie widzi w tej sprawie przeszkód do złożenia wniosku w przedstawionej petycji, podkreślił jednak wagę odpowiedzialności za ten projekt. Po dopracowaniu wszelkich szczegółów z nim związanych, Zarząd złoży taki wniosek.

Na wspomnianej sesji złożono także „Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2021 rok” w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie, zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu. Po blisko trzech godzinach obrad zakończono XVIII sesję Rady Powiatu.

Mariusz Słowiński

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - XXVIII Sesja Rady...

2  3  4

5  6  7

8  9  12

10  11

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich