loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Obrady Społecznej Rady ZOZ w Końskich

|

W dniu 13 kwietnia, w Sali konferencyjnej zdjęcie starosty koneckiego podczas spotkania na sali konferencyjnejStarostwa Powiatowego w Końskich odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grup zawodowych koneckiej lecznicy na czele z dyrektor - Anną Gil. Posiedzenie poprowadził starosta Grzegorz Piec, a porządek obrad przewidywał podjęcie następujących tematów: sprawozdania z działalności ZOZ, kontraktów z NFZ, realizacji planów finansowego i inwestycyjnego, podjęcie opinii za 2022 rok.

 

Omówiona została także sytuacja finansowania świadczeń zdrowotnych, przedstawienie planu finansowego oraz inwestycyjnego ZOZ na 2023 rok i wydanie opinii, jak również podjęcie uchwał w sprawach: rozszerzenia działalności ZOZ, oddania w dzierżawę aktywów trwałych i nadania regulaminu Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Końskich.

Paweł Kubiak

Galeria zdjęć - Obrady Społecznej Rady...

2  3  4

5  6

7  8

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich