loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Końskich

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721
(opłaty komunikacyjne, opłata za wydanie dziennika budowy, kary, opłaty za najem i dzierżawę majątku Powiatu)

 

RACHUNEK DOCHODÓW GEODEZYJNYCH

84 1240 1372 1111 0010 3741 8718
(opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne)

 

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

78 1240 4416 1111 0000 4950 6743 
(opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za kartę parkingową, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa)

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

02 1240 4416 1111 0000 4965 0895 
(opłaty ewidencyjne, dzierżawa obwodów łowieckich)

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZY MAGAZYNOWANIU ODPADÓW

56 1240 1372 1111 0010 8836 4301  

 

WADIA I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW

80 1240 1372 1111 010 4862 1611  

 

Opłatę skarbową z tytułu:

 - wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu,

- wydania decyzji na budowę/rozbiórkę,

- za pełnomocnictwo,

- wydania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
- wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych


należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

http://umkonskie.bipgmina.pl/