loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Powiat w liczbach

(stan wg GUS na dzień 31.12.2018 r.)

 


 

 

Gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Miasta

Ludność ogółem

POWIAT

8

1140

195

3

80 648 (-667)

 

Nazwa miasta

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Końskie

18

19 330 (-204)

Stąporków

11

5 679 (-75)

Radoszyce  17 3 167 (-50)

 

Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Końskie

250

42

35 422 (-243)

Stąporków

232

35

16 935 (-250)

Gowarczów

101

16

4 624 (-40)

Smyków

62

12

3 791 (-4)

Ruda Maleniecka

110

18

3 108 (-5)

Fałków

132

19

4 476 (-43)

Słupia Konecka

106

18

3 340 (-40)

Radoszyce

147

35

8 952 (-50)