loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Powiat w liczbach

(stan wg GUS na dzień 30.06.2017 r.)

 

 


 

 

 

Gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Miasta

Ludność ogółem

POWIAT

8

1140

195

2

81 602

 

Nazwa miasta

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Końskie

18

19 618

Stąporków

11

5 782

 

Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Końskie

250

42

35 814

Stąporków

232

35

17 256

Gowarczów

101

16

4 652

Smyków

62

12

3 790

Ruda Maleniecka

110

18

3 136

Fałków

132

19

4 536

Słupia Konecka

106

18

3 387

Radoszyce

147

35

9 031