loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„… ZŁOŻYŁ ŻYCIE NA OŁTARZU OJCZYZNY”

Administrator

Obchody 78 rocznicy męczeńskiej śmierci zdjęcie ZŁOŻYŁ ŻYCIE...Patrona Powiatu Koneckiego rozpoczęto o godzinie 9:00 przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich. Starosta konecki - Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron, członek zarządu - Dariusz Banasik oraz reprezentujący Radę Powiatu – radny - Robert Plech w asyście przedstawicieli Starostwa złożyli wiązankę i zapalili znicze pod pomnikiem Błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego.

Czytaj więcej...

DROGA Z DOFINANSOWANIEM – JEST DECYZJA PREMIERA

Administrator

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego zdjęcie DROGA Z DOFINANSOWANIEM...Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach opublikował ostateczną listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z Listy dowiadujemy się że Premier Mateusz Morawiecki popisał zgodę dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900- 3+890 na długości 990 mb (odc. I) w km 3+890-4 880 na dł. 990mb (odc. II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł. 820 mb (odc. III). Łączna długość wyremontowanych odcinków to 2 800 mb. Zadanie przebudowy drogi ma zakończyć się do czerwca 2020 r. Koszt całej inwestycji będzie wynosił: 1 481 892,00 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych sięgnie 80% wartości realizowanego zadania.

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Administrator

1. Postanowienia ogólnelogo KONKURS...

Organizatorem konkursu na „Kartkę Świąteczną”, zwanego dalej Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Końskich: 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2.

1.2. Konkurs trwa od dnia 01 grudnia 2019 do dnia 13 grudnia 2019 roku.

1.3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.4. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

KOLEJNA INWESTYCJA NA DRODZE POWIATOWEJ - UKOŃCZONA

Administrator

To już kolejny odcinek powiatowej drogi, którego zdjęcie KOLEJNA INWESTYCJA...realizacja dobiegła w ostatnich dniach listopada br. do końca. Tym razem inwestycja drogowa realizowana była w miejscowości Czermno, w ciągu drogi powiatowej 0395 T relacji Ruda Pilczycka- Adelinów – Czarna Smuga – Czermno. Nowa nawierzchnia mineralno – bitumiczna wraz z poboczami wykonana została na długości 990 mb.

Czytaj więcej...

PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA SYKULSKIEGO – ZAPROSZENIE

Administrator

W najbliższą środę 11 grudnia o godz. 12.00 w zdjęcie ZAPROSZENIEKolegiacie św. Mikołaja w Końskich zostanie odprawiona uroczysta msza św. w intencji błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego. Dokładnie w tym dniu przypada 78. rocznica Jego męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz. Wieloletni proboszcz koneckiej parafii, to szczególny bohater naszej małej Ojczyzny. W 1919 roku został posłem na Sejm Ustawodawczy odradzającej się Rzeczypospolitej. Jako ochotnik w wojnie z Rosją bolszewicką czynił posługę, pełniąc rolę kapelana wśród walczących żołnierzy. Po agresji Niemiec, zaangażował się szczególnie w niesienie pomocy pilnie potrzebującym. Podejrzany o udział w życiu konspiracyjnym, we wrześniu 1941 r. został aresztowany i wywieziony na bestialskie przesłuchania do Radomia. Nikogo nie wydał. Otrzymał wyrok śmierci.

Czytaj więcej...

„WARTO DAĆ NARZĘDZIA KOMUŚ KTO MA PASJĘ”

Administrator

To pierwsze słowa, które wypowiada do nas nauczycielka zdjęcie WARTO DAĆ NARZĘDZIA...fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich – Alicja Sobaś. Pani Alicja pod swoją opieką ma obecnie dwie klasy o profilu matematyczno – fizycznym, razem to 80 uczniów. Dodatkowo jest również opiekunem Koła Naukowego Wydruku 3D, które skupia uczniów zainteresowanych tą dziedziną wiedzy i technologią. Pierwsza drukarka tego typu trafiła do szkoły 3 lata temu, kiedy II Liceum w Końskich odwiedziła Pani prezydentowa – Agata Kornhauser – Duda, w związku z Fundacją Św. Mikołaja.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE OPŁATKOWE KONECKIEGO ŚRODOWISKA ŻOŁNIERZY AK

Administrator

W sobotę 7 grudnia w Baryczy odbyło się uroczyste zdjęcie SPOTKANIE OPŁATKOWE...spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Końskich. Gościny użyczył Jan Słuszniak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Po powitaniu przybyłych przez prezesa koła Andrzeja Kosmę, zostały wręczone dyplomy uznania za pracę na rzecz środowiska kombatantów dla Witolda Fitasa oraz Dariusza Kosmy. Podziękowania za zaangażowanie w działaniu, osobiście dokonała prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – Alina Szwach.

Czytaj więcej...

POWIAT WSPIERA SZPITAL

Administrator

Nowoczesna medycyna nie byłaby tak skuteczna, gdybyzdjęcie POWIAT WSPIERA SZPITAL... nie dobry sprzęt medyczny. Usprawnia on pracę lekarzy, umożliwia szybką diagnozę i skraca proces leczenia pacjentów. Rada Powiatu Koneckiego zwróciła uwagę na konieczność wyposażenia Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w nowe urządzenia medyczne. Uchwałą NR X/59/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.XI. 2019 r. przyznano dotację celową, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w łącznej kwocie 642 000 zł.

Czytaj więcej...

ŚW. MIKOŁAJ JEDNAK ISTNIEJE

Administrator

Zgodnie z tradycją 6 grudnia Święty Mikołaj zdjęcie ŚW. MIKOŁAJ...zagościł w naszym powiecie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w sali konferencyjnej starostwa spotkanie dla dzieci z rodzin zastępczych. Dodatkowe niespodzianki dla miłych gości przygotowali także starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i Jarosław Staciwa – członek zarządu. O oprawę artystyczną zadbali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE STAROSTÓW ZIEMI ODROWĄŻÓW

Administrator

W środę 4 grudnia z inicjatywy starosty Marcina Baranowskiego zdjęcie SPOTKANIE STAROSTÓW ...w siedzibie starostwa opoczyńskiego odbyło się spotkanie włodarzy powiatów współdziałających w ramach Stowarzyszenia Ziemia Odrowążów. Oprócz gospodarza w spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Górlicki - starosta szydłowiecki, Marian Niemirski – starosta przysuski i starosta konecki Grzegorz Piec. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wymiana doświadczeń i koncepcja wspólnego działania czterech powiatów z trzech sąsiednich województw jest bardzo dobra, choć wymaga wprowadzenia pewnych zmian.

Czytaj więcej...

Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE

Administrator

W atmosferze rodzinnego ciepła i oczekiwania zdjęcie Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI...na Święta Bożego Narodzenia w dniu 04.12.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i dyrektorów placówek rodzinnych z terenu Powiatu Koneckiego w ramach projektu partnerskiego „Zielone światło”, realizowanego przez Powiat Konecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz do podzielenia się swoimi sukcesami oraz trudnościami, z jakimi na co dzień rodziny się zmagają.

Czytaj więcej...

FABRYKA ŻELAZA W MALEŃCU ZNÓW PRACUJE!

Administrator

Gdy w 2004 roku Powiat Konecki stał się właścicielemzdjęcie FABRYKA ŻELAZA... zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, rozpoczął się mozolny proces zabezpieczania i odtwarzania tego unikalnego w skali europejskiej zabytku techniki. Prowadzone działania były kontynuacją prac, jakie przy obiekcie w latach 1970-2013 realizowali pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej w Katowicach. W 2015 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji szeregu specjalistycznych robót budowlanych i prac rewaloryzacyjnych, których celem było m.in. zabezpieczenie zabytkowej zabudowy poprzemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej; a także zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej.

Czytaj więcej...