loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

To już 14 rocznica tragicznego lotu do Smoleńska

Paweł Goraj - Administrator

W środę 10 kwietnia 2024 r. zdjęcie przedstawicieli powiatu koneckiego przed zlożeniem wiązanekhołd ofiarom tragicznego lotu do Smoleńska i pamięci pomordowanych w Katyniu oddali przedstawiciele władz powiatowych. Wiązankę kwiatów i znicze w barwach narodowych pod pomnikiem upamiętniającym śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich pasażerów pamiętnego lotu złożyli: starosta - Grzegorz Piec, członkowie Zarządu Powiatu: Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, Jacek Werens – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich i Marian Wikiera –  naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w koneckim starostwie.

Czytaj cały artykuł...To już 14 rocznica tragicznego lotu do Smoleńska

Finał matematycznej olimpiady w Sielpi

Paweł Goraj - Administrator

Finał Olimpiady Matematycznej stanowi zdjęcie z olimpiady przed rozpoczeciem marzenie wszystkich startujących. To prestiżowa impreza wieńcząca daną edycję Olimpiady. Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna rozgrywana była przez cały tydzień w Końskich. W II LO oraz ZSP nr 1 w Końskich zmagało się z zadaniami 215 uczestników z całej Polski. Głównym organizatorem było II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej z dyrektor Beatą Salatą i matematykiem Pawłem Dziubą na czele, a gościem specjalnym była wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Patronat nad imprezą objął Starosta Konecki Grzegorz Piec.

Czytaj cały artykuł...Finał matematycznej olimpiady w Sielpi

40 lat minęło… - konecki szpital obchodzi piękny jubileusz

Paweł Goraj - Administrator

W 1983 roku rozpoczął swą działalnośćzdjęcie szpitala Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w nowej siedzibie przy ulicy Gimnazjalnej 41B. W dniu 27 marca 2024 roku odbyto się spotkanie jubileuszowe podczas, którego wspominano 40 lat działań placówki. Przedstawiono zarówno to, co udało się dotychczas zrealizować, jak i plany na najbliższą przyszłość. Obecnie szpitalem zarządza dyrektor - Anna Gil, która powitała wszystkich zgromadzonych gości i jednocześnie poprowadziła tą wyjątkową uroczystość.

Czytaj cały artykuł...40 lat minęło… - konecki szpital obchodzi piękny jubileusz

LXXI Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 28 marca tuż przed zdjęcie z obrad rady powiatuświętami Wielkanocnymi odbyła się sesja Rady Powiatu w Końskich. Po stwierdzeniu quorum, rozpoczęły się obrady. Na początku Członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa odczytał w imieniu Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Sprawozdanie o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Koneckim za 2023 rok przedstawił Marcin Latański – z-ca Dyrektora PUP.

Czytaj cały artykuł...LXXI Sesja Rady Powiatu w Końskich

Dyżury Aptek

Paweł Goraj - Administrator

W związku z wejściem w życie z zdjęcie z napisem Aptekadniem 1 stycznia 2024 r. znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – w zakresie dotyczącym m.in. zasad ustalania dyżurów wykonywanych przez apteki w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, Zarząd Powiatu w Końskich wszczął procedurę zmierzającą do wyznaczenia na terenie powiatu aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów. Do wszystkich aptek z terenu powiatu koneckiego zostało skierowane wystąpienie z prośbą o zgłaszanie gotowości do pełnienia dyżurów. Wpłynęły dwie gotowości do pełnienia dyżurów, przy czym jedna dotyczyła tylko niedzieli.

Czytaj cały artykuł...Dyżury Aptek

Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Paweł Goraj - Administrator

We wtorek 26 marca w hali sportowej zdjęcie grupowe przedstawicieli powiatu i PUPZSP Nr 1 w Końskich przy ulicy Staszica konecki PUP zorganizował Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Wydarzenie to odbywało się pod patronatem Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca. Przygotowane stoiska i ekspozycje odwiedziły setki osób poszukujących pracy i uczniów szkół ponadpodstawowych planujących swoją przyszłość zawodową. Zaproszeni wystawcy przygotowali 24 stoiska z setkami ciekawych ofert, przedstawiali swoje propozycje i odpowiadali wyczerpująco na pytania zwiedzających.

Czytaj cały artykuł...Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

„Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” - powiatowe targi pracy 2024 pod takim hasłem już we wtorek 26 marca, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich, przy ulicy Stanisława Staszica mieszkańcy będą mieli okazję spotkać się z potencjalnymi pracodawcami poszukujący ciekawych ofert pracy. Na wydarzenie zaprasza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Jacek Werens. Wydarzenie to patronatem honorowym objął Grzegorz Piec - Starosta Konecki.

Podczas targów pracy uczestnicy będą mogli porozmawiać z pracodawcami. Działać będzie też punkt konsultacji z doradcą zawodowym. Będzie też można zaczerpnąć porad wielu ekspertów, poznać oferty edukacyjne, a także poznać różne formy wsparcia dla bezrobotnych.

Jak wspominają organizatorzy, dobrze aby każdy uczestnik miał ze sobą CV. Miejmy nadzieję, że tego typu spotkanie - pracodawców i pracowników poszukujących zatrudnienia - zaowocuje zawarciem korzystnych umów i kontraktów.

Czytaj cały artykuł...Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Końskich

Reakcja na pomawianie Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W ostatnim czasie Powiat Konecki pomawiany zdjęcie starosty Grzegorza Piecajest za pomocą środków masowego komunikowania w materiałach wyborczych o postępowanie, które może narazić tę osobę prawną oraz jego organ zarządzający na utratę zaufania, wiarygodności i podważenie autorytetu w opinii publicznej.

Wyraża się ujemną ocenę działalności Zarządu Powiatu Koneckiego, a tym samym Powiatu Koneckiego, pisząc, że „obecnie zarządzany jest on źle, a ostatnie ponad 5 lat to czas stracony”. Zarzuca podejmowanie nietrafionych decyzji personalnych w służbie zdrowia oraz niezrozumiałych decyzji organizacyjnych, tj. likwidacji działów szpitalnych i pogorszenia sytuacji na oddziałach, mających prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia pacjentów, uprawianie polityki w szpitalu.

Czytaj cały artykuł...Reakcja na pomawianie Powiatu Koneckiego

Barwy narodowe i pieśni patriotyczne ponownie w Gowarczowie

Paweł Goraj - Administrator

Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji zdjęcie grupowe uczestników konkursu na sceniePatriotycznej już na stałe zagościł w kalendarzu patriotycznych uroczystości w powiecie koneckim. W tym roku strofy wierszy i pieśni patriotycznych wybrzmiały już po raz dziewiętnasty, a o miejsca, wyróżnienia i nominacje do kolejnego etapu rywalizowało ponad 250 wykonawców. Konkurs corocznie przyciąga wielu młodych artystów z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego powiatu, co dobitnie świadczy o przywiązaniu do tradycji patriotycznych. Od wielu lat jest to okazja do spotkania pokoleniowego wszystkich, którzy w sposób artystyczny pragną wyrazić swój szacunek dla Ojczyzny i bohaterów walczących o jej niepodległość.

Czytaj cały artykuł...Barwy narodowe i pieśni patriotyczne ponownie w Gowarczowie

Tolerancja i zaufanie to czego potrzebują najbardziej

Paweł Goraj - Administrator

21 marca obchodzimy Światowy Dzień zdjęcie plakatu z napisem światowy dzień osób z zespołem downaOsób z Zespołem Downa. Dzień ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku patronat nad wydarzeniem objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Sama data jest nieprzypadkowa i odnosi się do dodatkowego chromosomu w 21. parze chromosomów, który występuje u tych osób. Choć rozwój ludzkości jest niezwykle intensywny, to wciąż potrzeba zwracać uwagę i jednocześnie przypominać ludzkiej świadomości, że wśród nas są osoby z ww. Zespołem. Jak mogliśmy usłyszeć podczas uroczystości, przy okazaniu zaufania i tolerancji, sytuacja społeczna osób z Downem może diametralnie się różnić i znacznie zwiększać ich szanse na uczestnictwo w życiu społecznym.

Czytaj cały artykuł...Tolerancja i zaufanie to czego potrzebują najbardziej

Spotkanie informacyjne dot. tworzenia miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych

Paweł Goraj - Administrator

Starosta Powiatu Koneckiego - Grzegorz Pieczdjęcie plakatu z opisem zaproszenia na spotkanie oraz Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, które odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich.

Celem spotkania jest: prezentacja najważniejszych zasad wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy, omówienie procedur przygotowania, złożenia i oceny biznesplanu, szczegółowe omówienie obowiązków, jakie spoczywać będą na podmiotach, które uzyskają dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy. Spotkanie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzi Dariusz Kurcman – przedstawiciel KOOWES.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych władz z gmin i powiatu oraz organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, turystyki, podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP, OPS, PCPR), przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, a także przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców z obszaru powiatu koneckiego.

Czytaj cały artykuł...Spotkanie informacyjne dot. tworzenia miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych

Cenne informacje na temat Funduszy Europejskich

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 18 marca w sali zdjęcie prowadzącej spotkanie na sali konferencyjnejkonferencyjnej koneckiego starostwa odbyło się spotkanie adresowane do przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Organizatorem wydarzenia były: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Tematyka dotyczyła możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój firmy w ramach różnych programów operacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie na lata 2021-2027. Kompleksowa wiedza w tym zakresie może ułatwić i usprawnić proces pozyskania środków na rozwój oraz zwiększenie efektywności koneckich firm, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego zarówno powiatu koneckiego, jak i regionu świętokrzyskiego.

Czytaj cały artykuł...Cenne informacje na temat Funduszy Europejskich

Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę"

Paweł Goraj - Administrator

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej plakat akcja katolicka mprzy Parafii Rzymsko - Katolickiej

pw. św. Apostoła Piotra i Pawła w Gowarczowie,

zaprasza na XIX Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

"Kocham Moją Ojczyznę"

20 marca (środa) od godziny 9.00

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, ul. Szkolna.

Patronat Honorowy objęli:

Biskup Radomski - Marek Solarczyk,

Starosta Konecki - Grzegorz Piec,

Burmistrz MiG Gowarczów - Stanisław Pacocha.