loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

KOMUNIKATY 2018 / 2019 / 2020

Końskie, 26 października 2020 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2021 r.  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.”. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057)..

Oferta realizacji zadania publicznego (plik.pdf) - 998 kb

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich (plik.pdf) - 7960 kb

Uchwała Nr 131 z dnia 23 października (plik.pdf) - 652 kb

Załączniki do ogłoszenia – (plik.pdf) - 1220 kb

linia

Końskie, 21 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

Ogłoszenie – (plik.pdf) - 274 kb

Zarządzenie – (plik.pdf) - 440 kb

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) - 560 kb

linia

Końskie, 15 października 2020 r.

zdjęcie - logo wsparcia dla firm

Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego – pożyczki od 0%

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fundusz udziela pożyczek  inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych.

Dla kogo pożyczka?

- mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

- podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,

- przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Na jaki cel?

- zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków  transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK),

- zakup nieruchomości zabudowanych związanych z prowadzona działalnością,

- adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości,

- finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, m.in.: finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem  sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

Na jakich warunkach?*

- pożyczka do 1 000 000 zł,

- oprocentowanie pożyczki od 0%,

- brak prowizji za udzielenie pożyczki,

- brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki,

- wkład własny na poziomie 0%,

- okres spłaty do 72 miesięcy,

- udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

Co wyróżnia Fundusz?

- Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego,

- możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up),

- indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży,

- profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku,

- doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne,

* nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie www.fpws.eu, Przyjmowanie wniosków:  w siedzibie Funduszu w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 4 lub w Punkcie informacyjnym FPWŚ Sp. z o.o. na terenie Urzędu.

linia

Końskie, 22 września 2020 r.

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"
Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność?Strona Mam Plon https://mamplon.pl organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku!
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:
PIOSENKA – WIERSZ - LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP
Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
https://www.facebook.com/groups/mamplon
Więcej informacji na stronie: https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

plakat fani lokalnej żywności zapraszajacy do wzięcia udziału w konkursie na którym widac zielone drzewa i duże czerwone jabłko

FANI LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

Ogłaszamy konkurs na najsmaczniejszą piosenkę, legendę, wiersz o lokalnej żywności.

Podlaskie zaguby? Kaszubski zylc? A moze śląski żymlok. Pochwalcie się jakie pyszności sa popularne w waszym regionie.

Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie: https://www.facebook.com/groups/mamplon

linia

Końskie, 15 września 2020 r.

logo nowoczesny ARiMR

plakat z zaproszeniem do udziału w konkursie ARiMR

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony ARiMR

linia

Końskie, 15 września 2020 r.

Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają. Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji. Odpowiedzią na te problemy było stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”.

Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu ma umożliwiać koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone jest  ryzyko handlowe.

Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej było zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Sprzedawać za pośrednictwem platformy mogą rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa jak i producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma Żywnościowa ułatwia dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. W chwili obecnej obrót pszenicą i żytem jest uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu pszenicą.

Projekt był realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

zdjęcie z logami projektu platformy żywnosciowej

linia 

Końskie, 14 września 2020 r.

logo programu zgłoś sie do konkursu, likn do strony znajduje się na końcu artykułu

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.


Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.


Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Strona konkursowa

linia

Końskie, 7 września 2020 r.

zdjęcie do artykułu od ARiMR

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

a). 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c). 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d). 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e). 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

- oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a). kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

b). gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

c). indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a). szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

b). tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

linia

Końskie, 1 września 2020 r.

Zgłoś swoją prace do konkursu kultury ludowej

Etno Świętokrzyskie – to konkurs kultury ludowej w formie online, który ma zachęcić lokalnych artystów i Koła Gospodyń Wiejskich do zaprezentowania swoich wspaniałych umiejętności. Rekrutacja do konkursu będzie odbywać się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza online. Kultura ludowa jest szczególnie pielęgnowana w naszym regionie. Powstają nowe Koła Gospodyń Wiejskich, a artyści ludowi są coraz bardziej popularni. Dlatego zdecydowaliśmy że zorganizujemy konkurs który będzie przeglądem naszym lokalnych twórców.  – mówi Ksenia Kowalczyk, Prezes Fundacji Świętokrzyskiej

W ramach wydarzenia przewidywane są trzy konkursu:

- konkurs muzyki ludowej – zgłoszenie w formie nagrania video

- konkurs rękodzieła artystycznego ludowego – zgłoszenia w formie wysłania zdjęcia stworzonej pracy

- konkurs kulinarny – przesłanie fotografii potrawy wraz z przepisem.

Zgłoszenia można składać poprzez specjalnie przygotowany formularz online pod adresem: https://zgloszenia.kochamswietokrzyskie.pl/

Celem zadania jest promocja, popularyzacja i podtrzymywanie dorobku lokalnej kultury ludowej, a także umożliwienie społeczności regionalnej obcowanie z kulturą. Podczas gali finałowej, którą zorganizujemy w Opatowie nie zabraknie dyskusji na temat znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w rozwój kultury ludowej i podkreślenia ich wkładu dla społeczności lokalnej – dodaje Kowalczyk. Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

zdjęcie do konkursu na którym widać paną z koła gospodyń wiejsckich oraz wytyczne konkursu

linia

Końskie, 31 sierpnia 2020 r.

zdjęcie ostrzeżenia meteorologicznego

Pełna treść ostrzeżenia meteorologicznego IMiGW - (plik.pdf) - 159 kb

linia

Końskie, 14 sierpnia 2020 r.

bezpieczne zniwa

linia

Końskie, 12 sierpnia 2020 r.

Akcja profilaktyczna Komendy Powiatowej Policji w Końskich - "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

linia

Końskie, 10 sierpnia 2020 r.

zdjęcie ostrzeżenia meteorologicznego

Pełna treść ostrzeżenia meteorologicznego IMiGW - (plik.pdf) - 159 kb

linia

Końskie, 7 sierpnia 2020 r.

zdjęcie do rajdu

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na: Starostwo Powiatowe w Kielcach

linia

Końskie; 8 lipca 2020 r.

zdjęcie logo świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

I N F O R M A C J A   U R Z Ę D O W A

O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że z urzędu, organ pismem z dnia 03.01.2020 r. wszczął ponowne postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla zabytku:

Cmentarza żydowskiego w miejscowości Wisy gm. Radoszyce (na działce 147/1203) z ewentualną strefą ochrony archeologicznej (na części działki 147/1204), obręb: 0031 Wisy, gm. Radoszyce, pow. konecki.

/-/Anna Żak

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator

Zabytków w Kielcach

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 97 kb

linia

Końskie, 7 lipca 2020 r.

zdjecie do konkursu na którym widać spis informacyjny

Regulamin Konkursu - (plik.pdf) - 211 kb
Karta zgłoszeniowa - (plik.pdf) - 327 kb
Plakat Polska Wieś - (plik.pdf) - 101 kb

linia

Końskie, 26 czerwca 2020 r.

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 429 kb

ps 2020

linia

Końskie, 25 czerwca 2020 r.

logo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają swoją działalność!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również
w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:

- nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19

- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie

- nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy

Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu
w kierunku SARS-CoV-2,

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu
w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 215 kb

linia

Końskie, 25 czerwca 2020 r.

suwlogo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uprzejmie informuję, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Pana dr. Jarosława Szarka, informujące o przyznaniu po raz pierwszy w 2019 r. Nagrody "Semper Fidelis". Wyróżnienie to jest corocznie przyznawane osobom, instytucjom organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłoni Kapitula, której przewodniczącym jest Prezes IPN.

W swym piśmie Prezes IPN zaznacza, że na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej - źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Prezes IPN w imieniu Kapituły Nagrody zaprasza do wytypowania i przesyłania kandydatur do drugiej edycji Nagrody "Semper Fidelis". Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce "Konkursy i Nagrody - Nagroda Semper Fidelis". Kandydatury można przesyłać do 15 lipca br.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski należy przesyłać jedynie za pomocą wspomnianego formularza.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 198 kb

linia

Końskie, 22 czerwca 2020 r.

zdjęcie ulotki ARMIR  zdjęcie ulotki ARMIR

Pełna treść ulotki ARiMR - (plik.pdf) - 461 kb

linia

Końskie, 22 czerwca 2020 r.

zdjęcie plakat z WKU Bukówka z zaproszeniem na odbycie służby wojskowej

linia

Końskie, 19 czerwca 2020 r.

zdjęcie baner z logo do konkursu klub odkrywców

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się druga edycja konkursu Klub Odkrywców Miejsc Pamięci dzięki której kolejne grupy osób dowiedzą się o naszej historii.

Konkurs działa w oparciu o portal www.mapapamieci.net który uruchomiliśmy dzięki współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wieloma instytucjami i urzędami, które są zainteresowane promowaniem naszej ziemni. Mapa obejmuje 350 miejsc pamięci i jest największą tego typy bazą dotyczącą czasu okupacji niemieckiej na ziemi świętokrzyskiej.

Konkurs trwa od 15 czerwca do 27 września tego roku i polega na „odwiedzaniu” miejsc pamięci. Można to robić wirtualnie (co w dobie pandemii ma duże znaczenie) oraz w rzeczywistości czym chcemy promować aktywny styl życia.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 220 kb

zdjęcie do konkursu klub odktywców na którym znajduje się mapka

linia

Końskie, 10 czerwca 2020 r.

zdjecie plakat z programu zdalna szkoła na którym widać zdjęcia z przekazania zakupionych laptopów

linia

Końskie, 10 czerwca 2020 r.

zdjęcie logo MRW

Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzone badanie pt. "kompleksowa usługa przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w projektach realizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2".

- "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 -ZIT",

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Głównym celem powyższych Projektów jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości. W ramach I etapu działań planowane jest przeprowadzenie wywiadów wśród 241 680 osób będących w wieku 45-64 lat co stanowi niemal 2/3 populacji województwa w tej grupie wiekowej. Mając na uwadze powyższe, kluczowe jest opracowanie metodologii pozwalającej na skuteczną realizację wywiadów. Podczas planowania projektu opracowaliśmy działania, służące maksymalizacji skuteczności podejmowanych działań. Jednym z nich jest włączenie do działań informacyjno - promocyjnych lokalnych liderów społecznych, przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie problematyczne jest stosowanie masowego przekazu. Pod postacią lokalnych liderów społecznych planujemy zaprosić do współpracy Sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to osoby, które wedle posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów mogą w kluczowy sposób przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Pełna treść pisma – (plik-pdf) – 560 kb

linia

Końskie, 4 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY KONECKIEGO

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

w Końskich działającej przy Staroście Konckim a podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 60/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich, niniejszym informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich działającej przy Staroście Koneckim.

 1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu koneckiego koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Starosty Koneckiego, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska lokalnego stanowi forum w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 420 kb

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) – 180 kb

linia

Końskie, 1 czerwca 2020 r.

Stypendia dla dzieci byłych pracowników zdjęcie Logo Krajowy Ośroodek Wsparia RolnictwaPGR 2020/2021

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą n iż Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 Segment 1A (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w §3, po przvjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania).

Termin uruchomienia aplikacji on-line oraz termin przesyłania wydrukowanych wniosków do OT KOWR zostaną zamieszczone na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 280 kb

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych - (plik.pdf) – 730 kb

Program Stypendiów Pomostowych – (plik.pdf) – 620 kb

linia

Końskie, 27 maja 2020 r.

Aktywność, pasja, zaangażowanie w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Chcemy już po raz dziewiąty wyróżnić panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce i działające na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale potrzebujemy do tego Państwa pomocy!

Prowadząc Konkurs od dziewięciu lat widzimy, że bibliotekarkom czasem brakuje odwagi, by zgłosić się do naszego Konkursu. Część z nich zapewne uważa, że to co robi nie zasługuje na wyróżnienie. Nic bardziej mylnego! Obserwując ich poczynania od kilku lat widzimy, że to co robią dla swoich społeczności lokalnych jest godne podziwu i rozgłosu. Dlatego zwracamy się o pomoc do Państwa jako osób, które mogą namówić je do wysłania zgłoszenia. Jeśli macie Państwo w swojej gminie/ powiecie bibliotekarki, które wiecie, że działają społecznie koniecznie namówcie je do tego, by opisały swoje historie i wysłały je do nas.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 190 kb

linia

Końskie, 20 maja 2020 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

logo armir

linia

Konskie, 18 maja 2020 r.

suw

18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin naszego rodaka Jana Pawła II. W tym roku przypadło nam to wyjątkowe wydarzenie świętować w trudnym dla nas czasie epidemii.

Aby ten szczególny dzień uczynić wyjątkowym Wojewoda Świętokrzyski serdecznie zaprasza wszystkich do obejrzenia niezwykłego koncertu „Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach”. Jest to wydarzenie z udziałem uzdolnionych artystów z naszego regionu, którzy poprzez zaprezentowanie swoich utworów stworzyli przepiękne widowisko artystyczne.  Dopełnieniem tego wydarzenia są wspomnienia związane z Ojcem Świętym, którymi podzielił się z nami ks. Biskup Marian Florczyk oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego wydarzenia, które będzie emitowane na portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kanale You Tube Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody, w poniedziałek 18 maja 2020 roku o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego przedsięwzięcia oraz udostępnienie informacji podległym Jednostkom.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 40 kb

linia

Końskie, 12 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza serdecznie dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Święty Jan Paweł II - w oczach i sercach Polaków”, który został zorganizowany dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 20 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego, lub data wpływu na Biuro Podawcze w przypadku osobistego dostarczenia pracy) na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, w kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny ,,Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków”.

Więcej informacji i formularzy na stronie Powiatu.

zdjęcie Konkurs - Jan Paweł II

linia

Końskie, 4 maja 2020 r.

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. W obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Do środy 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

logo armir

linia

Końskie, 15 kwietnia 2020 r.

zdjecie PLAKAT...

linia

Końskie, 7 kwietnia 2020 r.

baner

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci,
w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Właściwie obchodzimy je po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku nie zostało ono jeszcze zauważone. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dobrze byłoby aby włodarze gmin, miast i powiatów zechcieli uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki. Prosimy również o opublikowanie informacji na ten temat na stronie gmin, powiatów i województw. Mimo, że szkoły w tym czasie nie będą czynne, prosimy o pamięć na rok przyszły. Obchodzenie tego święta przez szkoły powinno stać się ważnym elementem wychowania patriotycznego, szkoły mogłyby w tym terminie organizować uroczyste akademie czy też inne wydarzenia. Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski - (plik.pdf) - 250 kb

linia

Końskie; 6 kwietnia 2020 r.

zdjęcie ZAKAZ WSTĘPU DO LASU...

Ministerstwo Środowiska
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.
Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.
W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

linia

Końskie, 3 kwietnia 2020 r.

zdjęcie KONKURS...

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 

Zainspiruj innych do pozostania w domu, pokazując, co wartościowego i ciekawego można zrobić, nie opuszczając czterech ścian. Odrobina wsparcia i inspiracji w tym niełatwym czasie będzie nie tylko cenna, ale pomoże nam łatwiej wytrwać w  odosobnieniu. A więc #zostańwdomu, ale nie bezczynnie!

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów / wnioskodawców zdjęcie LOGO ARiMR...ARiMR w czasie epidemii.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

zdjęcie TERMINY

linia

Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUSzdjęcie LOGO ZUS...

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) (plik.docx)

 1. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU – (plik.pdf) (plik.doc)
 2. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ – (plik.pdf) (plik.doc)
 3. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_C – (plik.pdf) (plik.doc)
 4. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_D – (plik.pdf) (plik.doc)
 5. RDU_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 6. RDZ_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 7. RSP_C_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 8. RSP_D_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 9. Wniosek_RDU_PAPIER_30_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 10. Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1 – (plik.pdf) (plik.docx)
 11. Wniosek_RSP_C_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 12. Wniosek_RSP_D_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 13. Załącznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ – (plik.xls)

linia

Konskie, 23 marca 2020 r.

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 1500 do 5000 zł  na tworzenie Inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

 • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu.
 • Lubisz prace zespołową i udzielasz się społecznie.
 • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać.

Nie czekaj! Wejdź na stronę  www.swietokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

 • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • grupy nieformalne – min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
  – wspólnie z patronem lub
  – samodzielnie
 • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

promocja SFL

linia

Końskie, 20 marca 2020 r.

suw

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości świadczonych usług. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 mln zł. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają duże potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im na kolejne lata nie tylko pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, ale również wsparcia w nauce i rozwijaniu umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się bardziej niezależni.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 20 marca 2020 r.

suw

Szanowni Państwo,
W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej. „Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. W tegorocznej edycji rozszerzono dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, ms

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Treść komunikatu przesyłamy w załączeniu. Komunikat jest również dostępny na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl w zakładce: „Aktualności” pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższego komunikatu do wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatów, działających na terenie Państwa województwa.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 marca 2020 r.

loga

Szanowni Państwo

zapraszam do udziału w konkursie "NieBezpieczni w sieci", w którym nagrodzimy najlepsze pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną. Chcemy skorzystać z Państwa kreatywności i doświadczenia. Wierzę, że razem możemy zrobić coś dobrego. Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie ile mają lat - zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami i Internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Organizacje pozarządowe mają ogromny potencjał w zakresie realizacji działań informacyjno - edukacyjnych . Znając potrzeby społeczności oraz problemy z jakimi się stykają, poszukują skutecznych sposobów ich rozwiązywania, często niesztampowych, kreatywnych, ale zarazem dopasowanych do konkretnych potrzeb. Te same organizacje nie mają jednak na ogół dostatecznych środków, czy możliwości aby te pomysły zrealizować. Nasz konkurs odpowiada na tę potrzebę.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 03 marca 2020 r.

koronawirus 01

koronawirus 02

Co musisz wiedzieć o KORONAWIRUSIE - link do strony

linia

Końskie; 27 lutego 2020 r.

sanepid

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN,

Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym

koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Pełna treść pisma PL - (plik.pdf)

Pełna treść pisma EN - (plik.pdf)

Pełna treść pisma IT - (plik.pdf)

Pełna treść pisma ChRL - (plik.pdf)

linia

Końskie; 27 lutego 2020 r.

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca. Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

logo armir

linia

Końskie; 19 lutego 2020 r.

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

konkurs woda

linia

Końskie; 19 lutego 2020

ze smakiem

linia

Końskie; 18 lutego 2020 r.

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWAzdjęcie LOGO KRAJOWY SZTAB...

Stowarzyszenie nasze zwraca się z ofertą/wnioskiem o podjęcie współpracy w zakresie objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych na Państwa terenie, poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z działań prowadzonej przez nas Sieci Życia. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.

Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.). Z przycisku Sieci Życia w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 lutego 2020 r.

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

logo ARMIR

linia

Końskie; 24 stycznia 2020 r.

sms powiat

linia

Końskie; 23 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję zdjęcie LOGO CENTRUM...edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na Państwa stronie internetowej. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla wnioskodawców w module I aktywny samorzad

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:

 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
 • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
 • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
 • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,

zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:

 • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
 • przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla studentówaktywny samorzad

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. - M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy na dofinansowanie nauki (wszystkie wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

 • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

 • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

Pozostałe warunki pomocy na dofinansowanie nauki są wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

linia

Końskie; 10 stycznia 2020 r.

Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB” ms

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
 • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
 • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu – Więcej informacji na stronie - https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

linia

Końskie; 9 stycznia 2020 r.

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.zdjęcie LOGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) w dniu 31 grudnia 2019r.  zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji podmiotom funkcjonującym na terenie powiatu wskazanym w treści ogłoszenia jako właściwe do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady tj.:

 • Rad Seniorów,
 • Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
 • niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie  rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie 28 dni od daty opublikowania Ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2020r.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 342-16-92; 41 342-13-88.

linia

Końskie; 30 grudnia 2019 r.

m r 2019

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 13 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie LOGO PAP

zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD”, organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Jest to nowy projekt, w którym chcemy nagrodzić najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w jednostkach samorządowych. Zgłaszane projekty mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych) oraz dotyczących instrumentów i usług wsparcia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 30 stycznia 2020 r. przez formularz na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

W konkursie przyznamy nagrody w następujących kategoriach:

 1. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
 2. gminy miejskie
 3. gminy miejsko-wiejskie
 4. gminy wiejskie
 5. powiaty

Zwycięzców konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD” ogłosimy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

PATRONAT HONOROWY

loga pap

Regulamin konkursu dostępny na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/regulamin/

Życzymy powodzenia!

Redakcja Serwisu Samorządowego PAP

Serwis Samorządowy PAP  to jedno z trzech najpopularniejszych mediów w Polsce o tematyce samorządowej. Z serwisu korzystają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, skarbnicy i urzędnicy samorządowi wszystkich szczebli oraz radni i przedstawiciele administracji państwowej. Czytelnikami serwisu są także dziennikarze, nauczyciele oraz pracownicy firm, których oferta rynkowa jest kierowana do samorządów. W pierwszym półroczu 2019 r. serwis miał ponad 3 mln. odsłon i 603 tys. unikalnych użytkowników.

linia

Końskie; 3 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo, zdjęcie LOGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

uprzejmie informuję, że 25 listopada 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ (edycja 2019), dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Beneficjentami bezpośrednimi Programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+.

Na realizację Programu w roku 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 80 mln zł. W związku z powyższym zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące w/w Programu, które odbędzie się 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w sali nr 12 bud. B „Okrąglak” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 2 grudnia 2019 r.

zdjęcie LOGO WKUWOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

INFORMACJA

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej
i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.  

  I turnus w terminie: 07.01 – 27.03.2020 r. 

 II turnus w terminie: 04.05 – 24.07.2020 r.

   III turnus w terminie: 14.09 – 18.12.2020 r.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29,

tel.: 501 516 920;  261 174 712;  261 174 713.

wku 2019

linia

Końskie; 27 listopada 2019 r.

Wspieraj lokalniezdjęcie WSPIERAJ LOKALNIE...

Trzecia edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Już ponad 350 jednostek samorządowych oraz 1000 organizacji pożytku publicznego uczestniczy w programach Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

 Końskie; 26 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 134/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2020 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

Pełna treść – (plik.pdf)

linia

dzien pracownika 2019

zyczenia wojewoda 2019

linia

Końskie; 30 października 2019 r.

maluch

Trwa nabór ofert do kolejnej edycji programu „MALUCH+” 2020 - (plik.pdf)

linia

Końskie; 24 października 2019 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2020 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r.”.   

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z  późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.”.   

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2020 wynosi: 60 060,00 zł.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Uchwała – (plik.pdf)

Wzór oferty – (plik.pdf)

Wzór sprawozdania – (plik.pdf)

linia

Końskie; 24 października 2019 r.

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

 1. Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
 2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
 3. Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
 2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.” w terminie do dnia 8 listopada 2019 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl, zakładka: Powiat Konecki - organizacje pozarządowe/ogłoszenia.

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Zarządzenie – (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf)

linia

Końskie; 23 października 2019 r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Ulotka – (plik.pdf)

czad

linia

Końskie; 8 października 2019 r.

suw

W dniu 19 września 2019 r., Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego Programu przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 8 października 2019 r.

Szanowni Państwo,logo WOJEWODA

pragnę poinformować, że w dniu 02.10.2019 r. została ogłoszona nowa edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+. W ramach przedmiotowego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 30 września 2019 r.

plakat 2019

Regulamin konkursu - (plik.pdf)

Załącznik Nr 1 - (plik.pdf)

Załącznik Nr 2 - (plik.pdf)

linia

Końskie; 23 września 2019 r.

Słowniczek Wyborczy

WYBIERAMY ŚWIADOMIE - Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku

WPROWADZENIE

autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego

W dniu 13 października odbędą się wybory do Sejmu RP IX kadencji i Senatu RP X kadencji. Kadencje obydwóch izb parlamentu liczone są odrębnie ze względu na to, że o ile wybory do Senatu, po jego przywróceniu, od początku, tj. od 1989 r. były w pełni demokratyczne, o tyle równocześnie przeprowadzone w 1989 r. wybory do Sejmu były demokratyczne tylko częściowo, a jedynie wyłamanie się wyborców z ustaleń Okrągłego Stołu mających zapewnić większość przedstawicielom PZPR i stronnictw satelickich przyniosło ogromne zwycięstwo jednolitego wówczas bloku Solidarności i uruchomiło proces zasadniczej transformacji ustrojowej. W pełni demokratyczne wybory do Sejmu odbyły się, w rezultacie, dopiero w 1991 r. – i od tego roku liczone są kolejne kadencje tej Izby.

Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa. Od ubiegłego roku znajdujemy się w procesie kolejnych wyborów. Po wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i organów wykonawczych gmin oraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak również po najbliższych wyborach parlamentarnych, czekają nas jeszcze, w przyszłym roku, wybory Prezydenta RP. Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Tym bardziej odnosi się to do wyborów w ramach wskazanego cyklu wyborczego, a w nim, ze względu na rangę władzy ustawodawczej, do wyborów parlamentarnych.

Pełna treść – (plik.pdf)

slowniczek wyborczy

linia

Końskie; 11 września 2019 r.

plakat konkurs fotograficzny

linia

Końskie; 10 września 2019 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie OPIEKA ZDROWOTNA

od 12 września 2019 r. będzie obowiązywać ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r. poz. 1078). Zgodnie z ww. ustawą opieka zdrowotna nad uczniami ma obejmować profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Opieka stomatologiczna jest sprawowana do ukończenia przez ucznia 19. roku życia przez lekarza dentystę.

Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powiat konecki jako organ prowadzący 6 szkół ponadpodstawowych oraz specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy poszukuje podmiotów leczniczych zainteresowanych  świadczeniem opieki ogólnostomatologicznej oraz profilaktycznej na rzecz uczniów tych placówek.

Podmioty lecznicze wyrażające chęć współpracy prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Stacherą Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich tel. 41 260 47 19.

linia

Końskie; 6 września 2019 r.

zdjęcie PLAKAT

linia

Końskie; 3 września 2019 r.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek logo MSWIA Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku

Zagadnienia wstępne

Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i poz. 1518) zwanej dalej ustawą, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem niżej wymienionych zasad i szczegółowego trybu postępowania.

Do doprecyzowania niniejszych zasad i trybu postępowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z ich stosowaniem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umocowany pozostaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej KGPSP.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP – (plik.pdf)

Wniosek o dotacje OSP 2019 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 26 sierpnia 2019 r.

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURYsnk

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. W tegorocznej edycji wnioski można składać do dnia 1 września br. Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Nagroda Kultury; przyznawana jest przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody,

II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami (wniosek o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury) znajdują się na stronie internetowej http://www.swietokrzyskie.pro.

Regulamin konkursu – (plik.pdf)

Wniosek konkursu – (plik.pdf)

linia

Końskie; 21 sierpnia 2019 r.

uwaga 1

Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek oraz Starosta Konecki - Grzegorz Piec

serdecznie zapraszają Radnych Gminnych i Sołtysów z Powiatu Koneckiego

do udziału w spotkaniu, którego tematem będzie:

„Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne”.

Zainteresowanych zapraszamy w poniedziałek 26.08.2019 roku o godzinie 12:00

do Starostwa Powiatowego w Końskich (sala konferencyjna III piętro).

linia

Końskie; 16 sierpnia 2019 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zdjęcie LOGOz mojej inicjatywy powstał projekt "Świętokrzyskie dla Europy". Jego celem jest włączenie do udziału w nim wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej zorganizowany został konkurs fotograficzny "Świętokrzyskie dla Europy", którego ideą jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez wszystkich Polaków. Za pośrednictwem " Innowacyjnej platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl. uczestnicy konkursu mogą umieszczać na niej zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie umieszczać można także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

zdjęcie Plakat projektu

linia

Końskie; 19 lipca 2019 r.

swieto pulku 2019

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 15 lipca 2019 r.

logo1

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na logopolskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 10 lipca 2019 r.

ms

Uprzejmie informuję, iż reprezentowana przeze mnie Fundacja Wspierania Praworządności "Zdążyć z Pomocą" z siedzibą w Krakowie ma zaszczyt realizować Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021 - Ośrodek Kielce. Jesteśmy organizacją, której powierzono działania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 1 lipca 2019 r.

"CZYSTE SERCE"

Przed nami kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody wsŚwiętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, innowacje społeczne. Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowaniu idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka, oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Regulamin – (plik.pdf)

Załącznik nr 1 – (plik.pdf)

Załącznik nr 2 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 1 lipca 2019 r.

plakat 500 plus

Plakat - Program 500+ - (plik.pdf)

Informator - Rodzina 500+ - (plik.pdf)

linia

Końskie; 27 czerwca 2019 r.

POSZUKIWANI STATYŚCI DO FILMU GANGSTERSKIEGO: ANGAŻ PŁATNY

Wkrótce na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Macieja Bochniaka, osadzonego w realiach historycznych lat 20-tych XX wieku na pograniczu polsko-sowieckim. Będzie to film, jakiego polska kinematografia jeszcze nie widziała. Kino gangsterskie w najlepszym wydaniu: doborowa obsada aktorska, strzelaniny, bijatyki, pościgi konne oraz duża dawka sensacji i historii.

Na potrzeby realizacji filmu zaplanowano wiele scen zbiorowych z udziałem dużej liczy statystów. Wszystkich, którzy chcieliby przeżyć swoją pierwszą filmową przygodę zapraszamy w najbliższą sobotę i niedzielę do Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na casting! Zgłoszenia ze zdjęciem należy wysyłać SMS na numer: 606 544 800 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator castingu:

POPCORN FILM, Warszawa ul. Stępińska 22/30

Miejsce: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

Termin: 29, 30 czerwca 2019 r., godz. 10.00-17.00

plakat STATYŚCI DO FILMU

linia

Końskie; 26 czerwca 2019 r.

Plakat DOD 2019

linia

Końskie; 12 czerwca 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA - OSTRZEGA !!!

zdjęcie UPAŁ

Pełna treść ogłoszenia - (plik.pdf)

linia

Końskie; 29 maja 2019 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 51/2019 z dnia 29 maja 2019 r. dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

linia

Końskie; 28 maja 2019 r.

Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok.

Rada Powiatu rozpatruje "Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 r." podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Dokument, oraz zasady brania udziału w debacie nad raportem zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do strony BIP

linia

Końskie; 28 maja 2019 r.

Plakat Dzien Dziecka 2019

linia

Końskie; 17 maja 2019 r.

dni otwarte 2019

linia

Końskie, 14 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rodzaj zadania: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 maja 2019 r. żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.688) nie wskazały osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa powołana przez Pełniącego Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., działać będzie bez udziału przedstawicieli wyżej wskazanych organizacji pozarządowych i podmiotów.

linia

Końskie; 9 maja 2019 r.

plakat bot 9 05 2019

linia

Końskie; 8 maja 2019 r.

parp 2019

linia

Końskie; 26 kwiaetnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udostępnienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych spotu zachęcającego Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”.

https://twitter.com/niepodlegla

https://www.instagram.com/niepodlegla1918/

https://niepodlegla.gov.pl/

https://www.facebook.com/niepodlegla1918

plakat mojaflaga

linia

Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2018 r. poz. 450 ze zm.)

Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

NAZWA I RODZAJ  ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

- kolonie, obozy, biwaki.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

loga

Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!

No dobrze, a dla organizatorów najciekawszych inicjatyw mamy też nagrody

Pełna treść – (plik.pdf)

Załącznik 2 – (plik.pdf)

Załącznik 3 – (plik.pdf)

Załącznik 4 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 19 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 1/ROPS/2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44a i art. 44c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz §9, §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz 560) Marszałek Województwa ogłasza, co następuje:

Pełna treść – (plik.pdf)

linia

Końskie; 9 kwietnia 2019 r.

wku 09 04 2019

linia

Końskie; 8 kwietnia 2019 r.

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Warszawa, 2019-04-08
L. dz. 780/19/SPE

Szanowni Państwo

Wojewodowie, Marszałkowie

Prezydenci Miast, Starostowie

Burmistrzowie, Wójtowie

Przewodniczący Sejmików i Rad

Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie
Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o upływającym w dniu 12 kwietnia br. terminie zgłaszania udziału w kursach, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział);

Kursy - lista do pobrania: (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 marca 2019 r.

innowacyjna edukacja 2019

linia

Końskie; 6 marca 2019 r.

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019logo NIEPODLEGŁA

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • festiwale, koncerty, spektakle,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

Biuro Programu „Niepodległa”

linia

Końskie; 1 marca 2019 r.

Szanowni Państwo! zdjęcie LOGO - FUNDACJA

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w jej strukturze Centrum Samorządu Terytorialnego pragną zaprosić Państwa do współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego. Fundacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. Od ponad jedenastu lat wspieramy rozwój samorządów terytorialnych, lokalnych grup działania, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli lokalnych społeczności w Polsce oraz za granicą. Celem głównym działalności Centrum jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej. Działamy z pełnym profesjonalizmem, w oparciu o najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Nasi partnerzy mogą liczyć na doświadczoną kadrę oraz najwyższą jakość usług. Dzięki zebranemu doświadczeniu oraz współpracy z dotychczasowymi partnerami, wypracowaliśmy ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą działać profesjonalnie i skutecznie. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, starając się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie.

Centrum jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę stanowią przede wszystkim wykładowcy uczelni, eksperci firm doradczych i szkoleniowych, doświadczeni pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej. Centrum ofertuje Państwu szereg usług doradczych i szkoleniowych, związanych z opracowaniem m. in.: strategii i programów rozwojowych, programów branżowych, wniosków i studiów wykonalności, ekspertyz, koncepcji marketingu terytorialnego. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić każdy rodzaj szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadry samorządowej i społeczności lokalnej. Posiadamy również doświadczenie i oferujemy współpracę w opracowaniu i koordynacji projektów partnerskich krajowych i zagranicznych. W związku z powyższym, proszę Państwa o wzięcie pod rozwagę naszej propozycji współpracy. W szczególności prosimy o uwzględnienie naszej organizacji w organizowanych procedurach przetargowych i konkurencyjnych. Jesteśmy otwarci na spotkanie celem omówienia szczegółów współpracy. W przypadku zainteresowania współpracą, proszę o kontakt z Fundacją.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28/4, 20-147 Lublin

Tel. 81 442 00 15, kom. 602 433 676

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

linia

Końskie; 15 lutego 2019 r.

plakat 15 02 2019

linia

Końskie; 23 stycznia 2019 r.

E-akta „ Program Płatnik” – nie czekaj pobierz nową wersję.

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisami - w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie będą przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacją akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Jeśli przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami o e-aktach, powinni jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty.

Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy ZUS

woj. świętokrzyskiego

linia

Końskie; 3 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo, logo ASISE

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość rozpowszechnienia informacji o realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatnym projekcie pt. Aktywne świętokrzyskie. Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Nasza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

- osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

- osoby po 50 roku życia

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf)

linia

Końskie; 31 grudnia 2018 r.

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system pomoc prawnadarmowej pomocy prawnej. W Powiecie Koneckim funkcjonować będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 1 punkt obsługiwany będzie przez punkty radców i adwokatów, a 2 prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Ilość punktów jest ściśle uzależniona od liczby mieszkańców.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy, zmienią się niektóre zasady udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowością będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczone w połowie punktów prowadzonych przez organizację pozarządową i dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, która o takie wsparcie poprosi. Będzie go udzielała osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie
w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Poradnictwo obywatelskie będzie miało na celu pomoc w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy osobom, które mogłyby mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 20 grudnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE logo razem bezpieczniej 2019

DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
"RAZEM BEZPIECZNIEJ" NA 2019 ROK

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach programu RAZEM BEZPIECZNIEJ na 2019 r.

Ogłoszenie - (plik.pdf)

Ankieta wstępnej oceny - (plik.pdf)

Wniosek o dofinansowanie - (plik.pdf)

 

linia

Końskie; 13 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 139/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uchwała wraz z wynikami przedmiotowego konkursu - (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnaw zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2019 wynosi: 60 060,00 zł.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.,
do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Uchwała – (plik.pdf)

Wzór Oferty – (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnao działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

 1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać(osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: „nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej "

Termin składania dokumentów: do dnia 15 listopada 2018 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w załączeniu:

Ogłoszenie - (plik.pdf)

Uchwała - (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

linia

Końskie; 23 października 2018 r.

1

Końskie; 18 października 2018 r.

2

linia

Końskie; 9 października 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KielcachLOGO gddkia informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak ZATiRA.IA.5161.95.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Starostowie Powiatowym.

Załącznik graficzny – (plik.pdf)