loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie z Pierwszą Damą w Koneckim Starostwie

Paweł Goraj - Administrator

To było wyjątkowe spotkanie on – line. zdjęcie uczestkników wideokonferencji z Pierwszą DamąZ przedstawicielkami Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich i władzami Powiatu Koneckiego rozmawiała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser - Duda.

Jestem przekonana, że Koła Gospodyń Wiejskich stanowią podporę lokalnych społeczności. Mam nadzieję, ze Panowie się nie obrażą, ale Panie w tych Kołach są niewątpliwie liderkami swoich społeczności i najlepiej dbają o sprawy swoich środowisk. Muszę przyznać, że Powiatowa Rada Kół Gospody Wiejskich, to dla mnie pewne novum i nigdy dotychczas nie spotkałam się z taką Radą – zaznaczała podczas pierwszych kilku minut rozmowy Pierwsza Dama RP - Agata Kornhauser - Duda

Czytaj cały artykuł...

ETAP VI – Józefa Życińska „ZOŚKA”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Józefa, urodzona w Wołowie w 1930 roku, już od wczesnej młodości była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Od początku okupacji jej matka, ojciec, brat i dwie siostry wspierali działalność oddziałów partyzanckich. Ich dom służył za skrzynkę kontaktową nie tylko do 1945 roku, ale również i później. Ojciec utrzymywał kontakty z oddziałami Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Antoniego Szackiego „Bohuna”, Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Już w wieku 13 lat Józefa wykonywała swoje pierwsze zadania jako łączniczka. Cała rodzina za swoją działalność patriotyczną zapłaciła najwyższą cenę.

Pytanie: Jak brzmi nazwisko rodowe Pani Józefy?

1  1a

Czytaj cały artykuł...

ETAP V - Maria Szelągowska

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Maria Magdalena Antonina Szelągowska urodziła się 19 stycznia 1905 we Lwowie. Była córką profesora historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie - Adama Szelągowskiego. Maria nie poszła jednak w ślady ojca, podejmując studia humanistyczne. Zdobyła zupełnie inne wykształcenie – inżynier chemik.

Pytanie: Podaj w którym roku i jaką uczelnię ukończyła Maria Szelągowska?

zdjęcie źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Czytaj cały artykuł...

To już rok aktywnej działalności KGW w Naszym Powiecie

Paweł Goraj - Administrator

Rok 2020 Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęły zdjęcie z napisem rok aktywności KGW w powiecie koneckimniezwykle dynamicznie, przygotowując I Powiatowy Przegląd KGW pod hasłem „Powiat ze Smakiem”. W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich spotkały się panie z 29 kół, by zaprezentować tradycyjne dla naszego regionu przysmaki, wymienić doświadczenia i wspólnie spędzić w wesołej atmosferze ten dzień. Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu parlamentarzystów, radnych powiatowych i radnych gmin z terenu powiatu koneckiego. Podczas rozmów, wielokrotnie podkreślano potrzebę tego typu spotkań i wsparcia aktywności środowisk wiejskich. Reagując na te sugestie Starosta konecki Grzegorz Piec wyszedł z inicjatywą, a Zarząd Powiatu w Końskich uchwałą z dn. 3 czerwca 2020 roku powołał Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich. Na przewodniczącą tego gremium została wybrana pani Justyna Rupniewska. Wiele inicjatyw naszych powiatowych gospodyń aktywnie wspiera Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Czytaj cały artykuł...

Już za tydzień, w sobotę, marsz Tropem Wilczym!

Paweł Goraj - Administrator

Wzorem ubiegłego roku, Starostwo Powiatowe zdjęcie medali w zapowiedzi marszu na 27 lutego 2021 rokuw Końskich, przy współudziale TWRP „Wszechnica Konecka”, organizuje II POWIATOWY MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – TROPEM WILCZYM. Wydarzenie to odbędzie się już za tydzień, w sobotę 27 lutego. Uczestnicy będą mieli do pokonania indywidualnie ok. 5-kilometrową trasę drogami i ścieżkami położonymi na terenie gminy Końskie. Każdy uczestnik, podczas weryfikacji otrzyma szczegółowy opis trasy wraz z mapką. W trakcie tego patriotycznego wydarzenia występ trębacza Kuby Kowalskiego „Na żołnierską nutę” oraz prezentacja popularno – naukowa o „Świętokrzyskich żołnierzach wyklętych” dr. Marka Jedynaka z IPN - Delegatura w Kielcach.

Czytaj cały artykuł...

ETAP IV - Emilia Izdebska Malessa „Marcysia”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Emilia Izdebska urodziła się w Rosji, 26 lutego 1909 roku, w Rostowie nad Donem. Jej rodzicami byli Władysław Izdebski i Maria z domu Krukowska. Miała czterech braci, a także przyrodnią siostrę Janinę Boryszkiewiczową. Jej ociec był urzędnikiem carskim, a potem sędzią powiatowym w II RP, zaś matka pianistką. Po przyjeździe do Polski w 1924 roku, ukończyła Szkołę Handlową Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku. Przed wojną rozpoczęła też studia na Wydziale Pedagogicznym w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Przez pewien czas pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, po czym wyjechała do Gdyni, gdzie w roku 1935 poślubiła Stanisława Malessę. We wrześniu 1939 r. zgłosiła się ochotniczo do wojskowej służby pomocniczej, którą pełniła jako kierowca. Tam też poznała dowódcę pułku - ppłk. Klemensa Rudnickiego.

Pytanie: Podaj, w dowództwie którego pułku pełniła funkcję jako kierowca?

1a  1b  1c

Czytaj cały artykuł...

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi ankieta strategia problemów spolecznychpracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj cały artykuł...

Gospodarska wizyta Posła

Paweł Goraj - Administrator

17 lutego br. w Starostwie Powiatowym zdjęcie posła Lipca i starostów siedzących przy stole w gabinecie starostyw Końskich odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP - Krzysztofem Lipcem, w którym udział wzięli: Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron oraz radny Rady Miejskiej w Stąporkowie - Jacek Trudnos. Podczas spotkania rozmawiano m. in. o mechanizmach rządowego wsparcia dla samorządów, przedsiębiorstw i mieszkańców, jak również bieżących planach inwestycyjnych samorządu powiatowego. Przy okazji ww. wizyty radny RM w Stąporkowie – Jacek Trudnos zwrócił się do świętokrzyskiego parlamentarzysty o wsparcie działań związanych z budową chodnika w miejscowości Kozia Wola, który miałby powstać przy Drodze Krajowej 42.

Czytaj cały artykuł...

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów z naszego powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zdjęcie wszystkich uczestników spotkania może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał łącznie 7 092 stypendia. Od ubiegłego roku szkolnego wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł.

Czytaj cały artykuł...

Spektakl wyśpiewany przez młodzież ze Stąporkowa w atmosferze 20-lecia międzywojennego

Paweł Goraj - Administrator

Z nowym pomysłem i ciekawym wyzwaniem zdjęcie z kadru spektaklu grupy teatralnej Alter Egozmierzyli się uczniowie ze szkolnej grupy teatralnej "Alter Ego", działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. W efekcie przygotowań, powstał wyśpiewany spektakl na podsumowanie zamierzonego wcześniej naukowego sympozjum literackiego. Aktorsko muzyczny kunszt młodzieży został przedstawiony w formie filmu pod nazwą „Ziemiańska, czyli lata 20-te, lata 30-te...". Z racji wyrażanych treści, nie przypadkowo inauguracja emisji odbyła się w dniu św. Walentego na popularnym kanale youtube. Dyrektor ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie Hanna Rzepka informuje, że film jest rejestracją przedstawienia mającego oddać atmosferę okresu dwudziestolecia międzywojennego. Aby spełnić to zadanie sala gimnastyczna ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie została zaaranżowana na wnętrze kawiarni artystycznej „Ziemiańska". Zadbano również o stroje dla artystów i odpowiednią oprawę muzyczną. Wszystkich, którzy chcą poznać atmosferę dwudziestolecia międzywojennego i zobaczyć uczniów naszej szkoły w nowych dla nich rolach, zapraszamy do obejrzenia filmu.

Czytaj cały artykuł...