loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„Konecki Ojciec Majowej Konstytucji – Marszałek Stanisław Małachowski”. Rozpoczynamy KONKURS Online! I ETAP PYTAŃ

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie z napisem konkurs on-line

Konkurs potrwa od dziś do 26 kwietnia 2021 r. Będzie przebiegał w trzech etapach, każdy etap to siedem pytań. Pierwszy zestaw siedmiu pytań poniżej! Następny zestaw ukaże się 19 kwietnia, a ostatni cztery dni później. Odsłony konkursu poświęcone zostaną treściom edukacyjnym, na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja, życia i dokonań Marszałka oraz lokalnych i regionalnych związków. Zestaw pytań konkursowych do każdego etapu będzie ukazywał się tradycyjnie w samo południe. Niech przywołanie postaci koneckiego rodaka - marszałka Małachowskiego - niewątpliwie „Ojca tej Ustawy”, będzie ważnym wydarzeniem podczas obchodów święta 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału. Życzymy powodzenia i trafnych odpowiedzi!

Pytanie 1 - Stanisław Małachowski herbu Nałęcz, późniejszy marszałek Sejmu Wielkiego, urodził się w Końskich (według zapisu metrykalnego w parafii św. Mikołaja) 23 sierpnia 1736 roku. Był jednym z czterech synów wieloletniego kanclerza wielkiego koronnego Jana Małachowskiego – fundatora miasta Końskie. Jak głosi dawny przekaz, cztery wzniesione przez kanclerza koneckie pawilony pałacowe, miały stanowić mieszkalne lokum dla wspomnianych synów. Wychowywali się oni w atmosferze wielce wpływowego i majętnego ojca. Można rzec, że była to druga osobistość, po królu Auguście III, w ówczesnej Rzeczypospolitej. Jan Małachowski zmarł dość przedwcześnie w roku 1762, mając wtedy 64 lata. Do dziś zachowało się pełne wzniosłych treści, epitafium po zmarłym, które wystawiono staraniem wdowy Izabeli z Humięckich.

Prosimy podać dokładne miejsce pochówku wspomnianego kanclerza Jana Małachowskiego, ojca Stanisława - współtwórcy Ustawy Rządowej 1791 r.?

1  1a  1b  1c

Wszystkie pytania konkursowe...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy nowej kadencji

Paweł Goraj - Administrator

W środę, 14 kwietnia 2021 r. odbyło się zdjęcie przedstawicieli Powiatowej Rady Rynku Pracypierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy- nowej, czteroletniej kadencji na okres 2021-2025. W skład tego organu opiniodawczo - doradczego Starosty w sprawach polityki rynku pracy na terenie powiatu koneckiego wchodzą przedstawiciele terenowych struktur związków zawodowych, organizacji pracodawców, lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, statutowo zajmujących się tą problematyką. Posiedzenie otworzył Wicestarosta Konecki - Wiesław Skowron, który przywitał wszystkich zgromadzonych członków PRRP.

Czytaj cały artykuł...

Powiatowa paczka dotarła do Krasnodaru

Paweł Goraj - Administrator

W powiatowym konkursie online pn. zdjęcie Swietłany i Aleksy Miłowanow z Krasnodaru „PAMIĘCI DZIEWCZYN WYKLĘTYCH” zostali nagrodzeni wyróżnieniem specjalnym nasi rodacy z Krasnodaru-Swietłana i Aleksy Miłowanowy. Śmiało możemy nazywać ich przyjaciółmi, gdyż choć z tak daleka, to chętnie angażują się we wszelkie powiatowe inicjatywy. Przypomnijmy, że Aleksy i Swietłana są członkami Krasnodarskiej Organizacji Polonijnej „Jedność”. Dla Polonusów w Rosji każda forma kontaktu z Polską jest niezwykle cenna. Z tego względu, oprócz pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych za udział w konkursie, zostały wysłane do Krasnodaru pamiątki związane z naszym powiatem.

Czytaj cały artykuł...

Natalia Boruń ze Stąporkowa Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu o Katyniu

Paweł Goraj - Administrator

Natalia Boruń, uczennica ZSP im. zdjęcie Natali BoruńStanisława Staszica w Stąporkowie, została laureatką II edycji konkursu o Katyniu. Uczennica ze Stąporkowa zdobyła 7 miejsce w kategorii literackiej i nie kryje zadowolenia z tego sukcesu. Dodajmy, że „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940”, to ogólnopolski konkurs wiedzy o KATYNIU. Jego pomysłodawczynią jest Marszałek Sejmu RP – Elżbieta Witek. Celem władzy komunistycznej było wymazywanie prawdy o Katyniu. Ta prawda była fałszowana przez całe dekady” – mówiła podczas uroczystej gali Marszałek Sejmu RP – Elżbieta Witek.

Czytaj cały artykuł...

„Katyń… ocalić od zapomnienia”

Paweł Goraj - Administrator

To tytułowe hasło działań, których znaczeniezdjęcie wiązanki kwiatów na alei dębów katyńskich w pielęgnowaniu ciągłości przekazu prawdy historycznej o ważnych wydarzeniach w dziejach naszej Ojczyzny, docenił śp. Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński obejmując Program „Katyń… Ocalić od zapomnienia” honorowym patronatem. Wznoszenie oficjalnych pomników katyńskich stało się możliwe dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 r. W tym czasie wzniesionych zostało wiele monumentów, a niezwykle popularna stała się idea sadzenia „dębów pamięci” – drzew przypominających ponad 21 tysięcy ofiar NKWD rozstrzelanych wiosną 1940 roku. W Końskich również, już od 2010 roku w tej formule przywołana została pamięć o 111 bohaterach związanych z naszym regionem, którzy stali się ofiarami tej tragedii. Jest to miejsce, gdzie tradycyjnie, każdego roku w kwietniu, władze powiatowe oddają hołd pomordowanym na „Nieludzkiej Ziemi”. W roku bieżącym, już po raz kolejny ze względu na obostrzenia epidemiczne, uroczystości te mają niezwykle skromną formę.

Czytaj cały artykuł...

Bezpieczne Przejścia dla pieszych

Paweł Goraj - Administrator

Czy przejścia dla pieszych mogą być zdjęcie przejścia dla pieszychbardziej bezpieczne? Choć nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i przezorności kierujących oraz rozwagi i ograniczonego zaufania pieszych, to odpowiedz na to pytanie, bez wątpienia jest na tak. Dzisiejsze rozwiązania organizacyjno - techniczne w tej materii, dalece wykraczają poza wiedzę sprzed jeszcze kilkunastu lat. Istnieje szereg propozycji, które w sposób znacznie lepszy, np. wykorzystując aktywną, sztuczną inteligencję, ale także zieloną energię, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, w tym także, a może przede wszystkim, na przejściach dla pieszych. Fundusz Rozwoju Dróg ma pomóc samorządom w zmodernizowaniu niektórych z nich. Właśnie zakończył się nabór wniosków w ramach ww. Funduszu, gdzie można było wnioskować o zadania zapewniające bardziej bezpieczne rozwiązania na przejściach dla pieszych.

Czytaj cały artykuł...

„100 lat, 100 lat…” Jak to łatwo zaśpiewać

Paweł Goraj - Administrator

Łatwo zaśpiewać, ale nie tak łatwo zdjęcie tortu z napisem 100 lat przeżyć – w województwie świętokrzyskim takich osób, które urodziły się przed stu laty jest 119, a w całym kraju około 2200. Zważywszy na dane statystyczne w tym zakresie, to trzeba podkreślić iż średnio na powiat przypada 6 stulatków. W powiecie koneckim ten zacny wiek osiągnęło lub w bieżącym roku osiągnie aż 17 osób. Teraz, w czasie trwania narodowego spisu powszechnego i doniesień o zmniejszającej się liczbie urodzeń w naszym regionie, ta jedna informacja brzmi optymistycznie. Biorąc pod uwagę, że powiecie koneckim zamieszkuje obecnie niespełna 80 000 mieszkańców, to liczba osób, którym na urodzinach należy zaśpiewać nieco zmodyfikowaną wersję tytułowego utworu, jest naprawdę znacząca.

Czytaj cały artykuł...

KONKURS Online „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji. Marszałek Stanisław Małachowski” – zaczynamy 16 kwietnia!

Paweł Goraj - Administrator

Szybkimi krokami zbliża się 230. rocznica zdjęcie plakatu z zapowiedzią konkursu - opis grafiki znajduje się w artykuleuchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Dokładnie 3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję - ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Konstytucja obowiązywała tylko przez rok – po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej została unieważniona przez armię rosyjską i magnatów z konfederacji targowickiej. Była uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Czytaj cały artykuł...

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” - dodatkowe środki

Paweł Goraj - Administrator

logo efs

W dniu 31 marca 2021 r., pomiędzy zdjęcie Budynek DPS Etola i DPS Cichy ZakątekWojewództwem Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim została podpisana kolejna umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. To już kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego w tym zakresie. Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

1. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;

2. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 13 kwietnia 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/.

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP.

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

W rocznicę hitlerowskiej pacyfikacji – „Ocalić od zapomnienia”

Paweł Goraj - Administrator

W niedzielę 11 kwietnia w gminie Smyków zdjęcie Grzegorza Pieca składającego wieniec przed pomnikiem pomordowanychuczczono 81. rocznicę hitlerowskiej pacyfikacji miejscowości Królewiec i Adamów. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się w Miedzierzy. Przed mszą w kościele parafialnym, Grzegorz Młodawski - prezes OSP Królewiec odczytał apel poległych, wymieniając nazwiska pomordowanych w kwietniu 1940 r. Uroczystą liturgię celebrowali ks. prałat dr Piotr Supierz - proboszcz parafii Miedzierza oraz dziekan radoszycki - ks. Marek Bartosiński, który wygłosił kazanie nawiązujące do tragedii tamtych dni. Podczas mszy służbę pełnili druhowie OSP Królewiec. Czynny udział brali również harcerze z miejscowych szkół, a oprawę muzyczną zapewniła schola Vox Dei.

Następnie wszyscy przemieścili się na Smykowską Górę, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym poległych wieńce oraz znicze złożyły poszczególne delegacje: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Jarek, zastępca Przewodniczącej - Grzegorz Lesiak, wicewójt - Jerzy Duda, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków, dyrektorzy szkół z terenu gminy – Beata Janiszewska i Anna Cholewińska, dyrektor Przedszkola w Smykowie - Dorota Kołodziejczyk oraz mieszkańcy wsi Królewiec.

Czytaj cały artykuł...