loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

75 LAT TEMU...

Administrator

75 lat, tyle dokładnie minęło 16 stycznia 2019 roku zdjęcie 75 LAT TEMU...od momentu bestialskiego mordu okupanta niemieckiego na 10 Polakach, z których większość pochodziła z Końskich i okolicznych miejscowości. Wyrok możemy przeczytać na dokumencie archiwalnym, wydanym przez Sąd Doraźny Komandora Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Radomski. Na wspomnianym akcje widnieje pełna lista skazanych, jak również krótkie uzasadnienie wydanego wyroku o następującej treści: „Wydanie i wykonanie wyroku nastąpiło na skutek napadu postrzelenia i obrabowania Niemca w lesie koło Piły dnia 16 stycznia 1944 r przez bandytów”.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030

Administrator

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej zdjęcie KONSULTACJE KSRR ...im. Oskara Kolberga w Kielcach przeprowadzono spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z szerokim udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno – gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE OPŁATKOWE SAMORZĄDOWCÓW DIECEZJI RADOMSKIEJ

Administrator

Dnia 4 stycznia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym zdjęcie SPOTKANIE OPŁATKOWE ...w Radomiu odbyło się spotkanie opłatkowe samorządowców diecezji radomskiej, w którym udział wzięło blisko stu pięćdziesięciu samorządowców. Powiat Konecki reprezentowali: przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich – Dorota Duda, starosta konecki – Andrzej Marek Lenart, wicestarosta konecki - Bogdan Soboń, burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański, burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce - Michał Pękala oraz wójt Gminy Ruda Maleniecka - Leszek Kuca.

Czytaj więcej...

III SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

7 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie III SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się trzecia sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

W KOLOROWYM ORSZAKU Z KACPREM, MELCHIOREM I BALTAZAREM

Administrator

Christus Mansionem Benedicat w tłumaczeniu Chrystus zdjęcie W KOLOROWYM ORSZAKU...Błogosławi Temu Domowi – stanowi przesłanie, które niesie Święto Trzech Króli. W barwny korowód organizowany jako uliczne jasełka włącza się zarówno wielu parafian, ale także coraz liczniej organizacje społeczne, instytucje, szkoły, harcerze oraz sportowcy. Trzy orszaki i trzy kontynenty. Azję reprezentowali parafianie z kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela, Europę parafianie ze św. Mikołaja, natomiast Afrykę parafianie z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Czytaj więcej...

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego1 w Końskich odbyła się druga sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

Czytaj więcej...

SPOTKANIE OPŁATKOWE KONECKIEGO KOŁA PRZY ZWIĄZKU OSÓB NIEWIDOMYCH

Administrator

W sali bankietowej „Astoria” z inicjatywy Zarządu Koła zdjęcie SPOTKANIE OPŁATKOWE 2018przy Polskim Związku Niewidomych odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Spotkanie otworzyła Prezes Koła przy Polskim Związku Niewiadomych p. Bogumiła Lewandowska witając serdecznie wszystkich szanownych Gości. W doniosłej inicjatywie uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich p. Dorota Duda, urzędujący członek Zarządu Powiatu Koneckiego p. Damian Rozmus oraz burmistrz Miasta i Gminy Końskie p. Krzysztof Obratański.

Czytaj więcej...

LUBIĘ LUDZI – SZLACHETNA PACZKA

Administrator

Zarząd Powiatu Koneckiego wsłuchując się w lokalnezdjęcie SZLACHETNA PACZKA ... potrzeby społeczne podjął decyzję o włączeniu Starostwa Powiatowego w Końskich wraz z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w roli Darczyńcy akcji charytatywnej o zasięgu ogólnopolskim zatytułowanej „Szlachetna Paczka”. Zasadniczym argumentem przemawiającym za aktywnym udziałem w inicjatywie o doniosłej randze jest okoliczność, że kontakt z bezinteresownym Darczyńcą, Wolontariuszem i udzielona wieloaspektowa pomoc niewątpliwie stają się dla wytypowanych rodzin z terenu Powiatu Koneckiego impulsem do prawdziwej zmiany swojego położenia życiowego.

Czytaj więcej...

UROCZYSTA WIGILIA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚW. ŁUKASZA W KOŃSKICH

Administrator

Dnia 20 grudnia 2018 roku w Zespole Opieki zdjęcie UROCZYSTA WIGILIA ...Zdrowotnej – Szpitalu Specjalistycznym im. św. Łukasza w Końskich spotkali się koneccy samorządowcy, ordynatorzy oddziałów, lekarze oraz pracownicy. Dyrektor placówki dr n. med. p. Wojciech Przybylski podsumowując mijający 2018 rok, podkreślił znaczące sukcesy odzwierciedlone w ogólnopolskim rankingu szpitali, w którym Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich został uznany najlepszym w województwie. Zaakcentował również, że są to lata bardzo ciężkiej pracy zaangażowanych w działalność specjalistyczną osób oraz efektywnego modelu zarządzania.

Czytaj więcej...

NOWE ŻYCIE MALENIECKIEJ FABRYKI – DZIEŃ ODLEWNIKA 2018

Administrator

Niezwykłą oprawę miały tegoroczne obchody Dnia Odlewnika, zdjęcie DZIEŃ ODLEWNIKA ...które dnia 17 grudnia br. zorganizowano na terenie dawnej fabryki żelaza w Maleńcu z inicjatywy Zarządu Powiatu Koneckiego i lokalnych przedstawicieli branży odlewniczej. Świętu koneckich odlewników towarzyszyła konferencja o charakterze popularno - naukowym, inaugurująca projekt pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

CZAS ZAMKNIĘTY W KAPSULE

Administrator

Kapsuła Niepodległości stanowi inicjatywę „Tygodnika Koneckiego”, zdjęcie CZAS ZAMKNIĘTY W KAPSULE...która swój finał miała dnia 14 grudnia 2018 roku. Kapsuła przez co najmniej najbliższe 50 lat, swoje stałe miejsce znalazła w Końskich na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i 16 – go Stycznia, gdzie również władze Miasta i Gminy Końskie z okazji 100 – lecia Odrodzenia Państwa Polskiego postanowiły odsłonić okolicznościową tablicę poświęconą dowódcy, pułkownikowi WP, twórcy Kawalerii Legionowej p. Władysławowi Belinie Prażmowskiemu.

Czytaj więcej...