loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

O NOWYCH SZANSACH DLA MŁODZIEŻY

Administrator

W czwartek 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie O NOWYCH SZANSACH...Powiatowego w Końskich, Starosta Konecki Grzegorz Piec spotkał się z Komendantem Wojewódzkim OHP Jackiem Sabatem. Tematem rozmowy było podjęcie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz kształcenia w kierunkach, które gwarantują zatrudnienie, zaspokajając potrzeby lokalnych pracodawców.

Czytaj więcej...

XIII PAŁACOWE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Administrator

W czwartek 22 sierpnia Dom Pomocy Społecznej zdjęcie XIII PAŁACOWE SPOTKANIA...„Etola” w Rudzie Pilczyckiej gościł zespoły z zaprzyjaźnionych ośrodków (z Kielc, Końskich, Stąporkowa i Włoszczowy). Pałacowe Spotkania Artystyczne wpisały się już na stałe w kalendarz działań organizowanych przez tę placówkę. Pani Dyrektor Zofia Zięba powitała zaproszonych gości, a uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Konecki Grzegorz Piec w towarzystwie Urszuli Przygodzkiej – Dyrektor PCPR w Końskich. Po części oficjalnej na scenie występowały kolejno zespoły artystyczne prezentując programy, których motywem przewodnim była - miłość.

Czytaj więcej...

POWIAT KONECKI WSPIERA FILMOWCÓW

Administrator

We wtorek 20 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowegozdjęcie POWIAT KONECKI WSPIERA FILMOWCÓW w Końskich odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zagadnienia związane z pomocą logistyczną dla ekipy filmowej, realizującej zdjęcia do filmu „Magnezja”. Spotkanie otworzył Starosta Konecki Grzegorz Piec. Już na wstępie zadeklarował wsparcie ze strony władz powiatowych, podkreślając aspekt promocji naszego regionu poprzez tego typu wydarzenia.

Czytaj więcej...

WIZYTA STAROSTY U MINISTRA CYFRYZACJI

Administrator

Przedstawienie koncepcji cyfryzacji kraju oraz poszukiwaniezdjęcie WIZYTA STAROSTY... możliwości współpracy pomiędzy Powiatem Koneckim a Ministerstwem Cyfryzacji były przedmiotem rozmowy Ministra Cyfryzacji – Marka Zagórskiego oraz Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w gabinecie Ministra. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Gabinetu Politycznego Ministra – Radosław Skrzetuski, Z-ca Dyrektora Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji – Michał Przymusiński, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław Lachowski oraz Sławomir Słoka – organizator tego spotkania.

Czytaj więcej...

IV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

13 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie IV SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego.Tuż po godz. 10.00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE ZARZĄDU POWIATU Z DYREKTOREM ZOZ W KOŃSKICH

Administrator

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Koneckiego odbyło zdjęcie SPOTKANIE ZARZĄDU...się spotkanie władz powiatu w osobach: Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca, Wicestarosty Koneckiego - Wiesława Skowrona oraz Członka Zarządu - Jarosława Staciwy wraz z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich - Wojciechem Przybylskim i Markiem Basiakiem - Zastępcą Dyrektora ds. finansowych. Celem spotkania było zapoznanie się z obecnym stanem Szpitala i jego funkcjonowaniem.

Czytaj więcej...

TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CICHY ZAKĄTEK” W KOŃSKICH

Administrator

W związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi zdjęcie TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY ...budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w dniu 12 sierpnia br. odbyła się kolejna narada koordynacyjna. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, zamawiającego oraz inspektorzy nadzoru. Naradę poprowadził Pan Jarosław Staciwa – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A

Administrator

uwaga 1

Informujemy, że od dnia 07.08.2019 r.

w Wydziale Komunikacji i Transportu można dokonywać płatności kartą.

Z dniem 26 sierpnia 2019 r. następuje zmiana godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Zgodnie z nowymi godzinami pracy sprawy będzie można załatwiać:

- poniedziałek 7:30 - 18:00 – od godziny 14:30 do 18:00 płatność będzie można dokonać tylko kartą płatniczą,

- wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30.

Niezmienione pozostają godziny otwarcia kasy:

- poniedziałek – piątek 8:00 – 14:30 przerwa w godz. 11:30-12:00.

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Administrator

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie POSIEDZENIE RADY...w Końskich odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Koneckiego. Starosta Grzegorz Piec powitał przybyłych delegatów, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatowej ŚIR. 

Czytaj więcej...

DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW

Administrator

W piątek 2 sierpnia odbyło się w Starostwie Powiatowym zdjęcie DLA BEZPIECZEŃSTWA...w Końskich spotkanie seniorów z ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa ponieważ, jak pokazują statystyki, aż w 40 procentach zdarzeń ich uczestnikami są osoby po 60 roku życia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – przybyło ponad 30 osób.

Czytaj więcej...

POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC Z WIZYTĄ W KOŃSKICH

Administrator

W dniu 2 sierpnia 2019 Starosta - Grzegorz Piec zdjęcie POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC...gościł Posła na Sejm RP - Krzysztofa Lipca. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości wsparcia powiatowych inicjatyw w ramach rządowych programów.

Czytaj więcej...