loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku zdjęcie budynku Zakładu Aktywności ZawodowejZakład Aktywności Zawodowej w Końskich otrzymał dofinansowanie z samorządu województwa świętokrzyskiego. Tegoroczna kwota wsparcia dla koneckiego ZAZ-u wyniosła 213 tys. zł. Oprócz wymienionej placówki, dofinansowanie samorządowe otrzymało pozostałe pięć takich ośrodków, działających w naszym regionie; na łączną sumę blisko półtora miliona złotych. Umowy w sprawie udzielania dotacji na działalność Zakładów w 2021 roku podpisali: marszałek - Andrzej Bętkowski, wicemarszałek - Renata Janik oraz organizatorzy ZAZ-ów (z Końskich, Stykowa, Sandomierza oraz z Kielc).

Czytaj cały artykuł...

Działania podejmowane na rzecz przedsiębiorców i osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w 2020r.

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich od kwietnia zdjęcie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na tle budynku PUP2020r. realizował zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Środki pozyskane na ten cel dla przedsiębiorców i innych instytucji z terenu powiatu koneckiego to kwota 29 700 000,00zł. 
W ramach tarczy na koniec roku 2020 wypłacono środki w kwocie 28 765 165,30 zł w tym:

  • 16 773 310,79 zł - koszty w ramach: jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd, art. 15zzda), w tym dla organizacji pozarządowych, liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 3402.
  • 4 027 738,03 zł - koszty w ramach: dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie:747.
Czytaj cały artykuł...

Pulsoksymetry dla Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

We wtorek 19 stycznia, Starosta Konecki zdjęcie Starosty odbierającego urządzenia do walki z wirusem od Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku– Grzegorz Piec pozyskał dla mieszkańców naszego powiatu bardzo przydatne urządzenia, sprzyjające w zwalczaniu koronawirusa. Wspomniany sprzęt przekazał osobiście Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski wraz z Andrzejem Prusiem – Przewodniczącym Sejmiku, przy udziale Renaty Janik – członka Zarządu Województwa, która pilotowała projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” To w jego ramach, ze środków unijnych, dokonano zakupu coraz bardziej przydatnych i potrzebnych pulsoksymetrów.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Końskich

Na podstawie §22 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 19 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2021r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 19 stycznia 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/.

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP.

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Mróz i śnieg nie przeszkadzał piechurom

Paweł Goraj - Administrator

Rajdy piesze organizowane przez konecki zdjęcie tablicy 34 rajdu zimowegoOddział PTTK cieszą się dużą popularnością, niezależnie od pory roku, w jakiej się odbywają. Tak też było na 34 Rajdzie Zimowym, który odbył się w sobotę 16 stycznia br. Wzięli w nim udział miłośnicy pieszych wędrówek, nie tylko z Końskich, ale także z Radoszyc, Gowarczowa, Modliszewic, Opoczna, Skarżyska - Kamiennej, Kielc, a nawet z Łodzi i Warszawy. Oprócz aspektów prozdrowotnych i aktywnego spędzania czasu, celem tej wędrówki było uczczenie 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i poprzedzającej temu wydarzeniu - brance. To wtedy na początku stycznia 1863 młodzież polska poszła do lasu, aby nie być w armii rosyjskiej...

Czytaj cały artykuł...

O nowe lokum dla poradni

Paweł Goraj - Administrator

Zarząd Powiatu w Końskich czyni starania, zdjęcie wejścia do budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Końskichaby Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna znalazła wreszcie nową siedzibę. Przypomnijmy, że obecnie placówka, podległa Powiatowi Koneckiemu, mieści się w Domu Nauczyciela w Końskich, przy ulicy Krakowskiej 38. Za wynajmowanie pomieszczeń na piętrze, rocznie płaci pokaźną kwotę, natomiast warunki lokalowe i szeroko rozumiana baza nie przystają do wymagań, związanych z realizowaniem statutowych powinności i zakresu czynionych usług. W tym miejscu warto przedstawić aktualny stan, w jakim znajduje się ta instytucja, świadcząca usługi dla potrzebujących z obszaru całego powiatu koneckiego. Jak wynika z relacji dyrektor Moniki Zielińskiej, obecnie Poradnia PP zatrudnia 15 pracowników pedagogicznych. Posiada 5 małych gabinetów do badań. Pracuje od poniedziałku do soboty od godziny 8-18 w systemie zmianowym. Budynek, w którym mieści się Poradnia nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdów dla wózków, windy i stosownej toalety.

Czytaj cały artykuł...

Akcja testów przesiewowych w SOSW w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

W trzech punktach na terenie naszego zdjęcie pierwszej akcji testów przesiewowych powiatu, w czwartek 14 stycznia, prowadzone były wymazy do testów na obecność koronawirusa, dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi szkół. W ciągu jednego dnia próbki zostały pobrane od ponad 400 osób. Akcja ta jest prowadzona w związku z decyzją o przywróceniu nauki stacjonarnej w klasach I-III od poniedziałku 18 stycznia. Jedną z placówek, prowadzoną przez Powiat Konecki, gdzie miała miejsce wymieniona akcja, był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy Zostały tam przebadane 72 osoby. Ponadto, z gościnności, w tym względzie, skorzystali także nauczyciele z Gminy Gowarczów, badaniom poddało się 20 nauczycieli. Badania były dobrowolne i bezpłatne, uzyskane wyniki pozwolą na bezpieczny powrót do szkół najmłodszych uczniów oraz wychowanków szkół specjalnych już od poniedziałku 18 stycznia.

Czytaj cały artykuł...

„Posiłek w szkole i w domu” dla wychowanków ośrodka w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zdjęcie stołówki w SOSW w Baryczy po remoncie z programu rządowegow Baryczy stał się beneficjentem rządowego programu pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”. Dla jego realizacji, przy udziale i wsparciu Powiatu Koneckiego, pozyskał znaczącą kwotę ponad 60 tysięcy złotych. Jednym z głównych celów tego programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku oraz wsparcie finansowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W wyniku działań związanych z tym programem, w SOSW w Baryczy doposażono i poprawiono standard funkcjonowania stołówki a także kuchni szkolnej.

Czytaj cały artykuł...

O dobrych praktykach i wspólnym działaniu

Paweł Goraj - Administrator

W środę, 13 stycznia, starosta konecki – Grzegorz zdjęcie starostów powiatu koneckiego i włoszczowskiego wraz z uczestnikami spotkaniaPiec, przyjął delegację Powiatu Włoszczowskiego ze starostą - Dariuszem Czechowskim, któremu towarzyszyły członek zarządu - Małgorzata Toborek Gusta oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Rekreacji we Włoszczowie – Teresa Chudy. Celem tego spotkania było omówienie tzw. dobrych praktyk, realizowanych na obszarze sąsiadujących powiatów. Uczestnicząca w tym spotkaniu Justyna Rupniewska – Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich - przedstawiła m.in. działania w zakresie rozwoju aktywności środowisk wiejskich.

Czytaj cały artykuł...

Bezpieczeństwo Podopiecznych to ich priorytet

Paweł Goraj - Administrator

Co oznacza i z czym się nam kojarzy zdjęcie dyrektor PCPR i pracowników projektu rodzina zastępczaRodzinna Piecza Zastępcza? Ten temat pomógł nam zgłębić Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej działający w strukturach PCPR w Końskich. Rozmowę przeprowadziliśmy z dyrektor PCPR w Końskich – Panią Urszulą Przygodzką oraz kierownikiem Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Końskich - Panią Izabelą Kaliś. Mówiąc w dużym uproszczeniu, Rodzinna Piecza Zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Czytaj cały artykuł...

Starosta Konecki dziękuje talentom sportowym

Paweł Goraj - Administrator

Jak niedawno pisaliśmy, rozstrzygnął się jużzdjęcie nagród i dyplomów w podziękowaniu od starosty koneckiego Grzegorza Pieca 69 Plebiscyt Sportowy - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2020. Plebiscytowi, organizowanemu przez redakcję Echa Dnia, patronował Starosta Konecki – Grzegorz Piec. Jury konkursowe wyłoniło 5 najlepszych sportowców w poszczególnych kategoriach. I tak przypomnijmy, najpopularniejszym sportowcem na Konecczyźnie został Kamil Kowalczyk, piłkarz reprezentujący Klub Radiators Stąporków. Tuż za nim uplasowała się zawodniczka Koneckiego Klubu Karate Kyokushin Oliwia Małecka, natomiast przysłowiowe pudło, w tej kategorii zamykał Daniel Szot, piłkarz KSSPR Końskie. Najlepszą drużyną w mijającym roku sportowym została wybrana ekipa ImperActive z Kozowa, a Trenerem Roku, głosujący postanowili wybrać Beatę Kij z Koneckiej Sekcji Karate.

Czytaj cały artykuł...