loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Świętojańskie tradycje w Czarnej

Beata Kij

W sobotę 19 czerwca br. nad zalewem zdjęcie grupowe uczestników nocy więtojańskiejw Czarnej odbyła się impreza plenerowa pn. „Witamy lato 2021 wraz z obchodami nocy świętojańskiej”. Organizatorem eventu było Koło Gospodyń Wiejskich „Osiemnastki Plus Czarna – Czarniecka Góra”, przy współpracy z radnym miasta i gminy Stąporków, Jakubem Dajczerem. Na imprezie pojawiło się także dużo kół gospodyń, zrzeszonych w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich.

Frekwencja była wysoka, a uczestnicy brali aktywny udział w zabawie i świetnie spędzili swój czas. Program imprezy przewidywał prezentację kół, zrzeszonych w Powiatowej Radzie KGW, które przygotowały poczęstunek i wiele atrakcji, takich jak: wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie Marka Werensa, wicie wianków, rozpalanie ogniska oraz wspólne tańce i zabawy prowadzone przez zespół z Cisownika.

Czytaj cały artykuł...Świętojańskie tradycje w Czarnej

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Na podstawie § 21 ust.1 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)

informuję, że od dnia 21 czerwca 2021 r. przywraca się wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich z bezpośrednią obsługą interesantów

1) w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2;
2) w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B;

przy zachowaniu obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.
W związku z powyższym, od 21 czerwca 2021 r. interesanci Starostwa Powiatowego w Końskich będą mogli wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B przy zachowaniu powyższego obowiązku.
Zachęcam do załatwiania spraw po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/ .
Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

• (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
• (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP . Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Wiesław Skowron
w.z. STAROSTY KONECKIEGO
WICESTAROSTA

XXIX Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W piątek, 19 czerwca odbyła się XXIX Sesja zdjęcie na którym widać przewodniczacego rady i jego zastępce siedzących przy stole Rady Powiatu zwołana w trybie nadzwyczajnym. W obradach uczestniczyło 16 radnych. Porządek obejmował przesunięcia w planie finansowym powiatu, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 oraz podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o pow. 450,28 m kw. w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, przeznaczonych do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert.

Czytaj cały artykuł...XXIX Sesja Rady Powiatu w Końskich

Początek lata z Powiatem Koneckim

Beata Kij

Nadszedł długo wyczekiwany moment zniesienia niektórych obostrzeń. plakat 0 1100W Rozporządzeniu z dnia 29 maja br., które ukazało się w sobotę, 30 maja, znalazły się między innymi zapisy, dotyczące organizacji konferencji, targów, spotkań i wszelkiego rodzaju imprez. Co za tym idzie, od 6 czerwca można organizować imprezy kulturalne przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Lista nadchodzących imprez w powiecie koneckim na najbliższe dwa tygodnie jest dość pokaźna.

W Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu trwają obecnie warsztaty, których celem jest odtworzenie i popularyzacja tradycji pszczelarstwa leśnego i bartnictwa. Bartnictwo w Polsce ma długą i bogatą tradycję. Było to zajęcie dość popularne a bartnicy cieszyli się wieloma przywilejami. W związku z intensywnym rozwojem rolnictwa i kurczeniem się powierzchni lasów w drugiej połowie XVII w., bartnictwo zaczęło stopniowo tracić na znaczeniu. WWF Polska wraz z Mazowiecko-świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym prowadzą projekt, który ma prowadzić do odtworzenia tej tradycji w lasach świętokrzyskich i spalskich.

Czytaj cały artykuł...Początek lata z Powiatem Koneckim

Światowy Dzień Krwiodawstwa

Beata Kij

W środę, 16 czerwca na placu przed 1 1siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich zostali uhonorowani „cisi bohaterowie naszych czasów”- osoby z poświęceniem oddające krew, by ratować życie innych. Światowy Dzień Krwiodawstwa to doskonała okazja na nagrodzenie, choć w symboliczny sposób - odznaką lub medalem, wyróżniających się dawców krwi z terenu naszego powiatu. Stosowne odznaczenie 27 osobom, wręczył Starosta Konecki Grzegorz Piec w towarzystwie przedstawicieli Rejonowego Oddziału PCK w Końskich. W tej uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa i naczelnicy wydziałów: Marian Wikiera oraz Krzysztof Stachera.

Czytaj cały artykuł...Światowy Dzień Krwiodawstwa

Konkurs - Bezpieczne Wakacje – Etap II – Bezpiecznie na szlakach

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie z napisem konkurs bezpieczne wakacje

Pytanie 1. Jak nazywa się szlak pieszy, oznaczony kolorem czerwonym prowadzący z Piekła do Nieba, który łączy dwie wioski usytuowane wśród sosnowych lasów na południe od miejscowości Końskie? Choć miejscowości te dzielą niespełna 2 km, to cały szlak liczy ponad 250 km. I prowadzi turystów przez najciekawsze miejsca i miejscowości 9 gmin powiatów: koneckiego, skarżyskiego i opoczyńskiego. Charakterystyczne nazewnictwo oraz związane z poszczególnymi miejscami legendy sprawiły, że moce nadprzyrodzone stały się motywem przewodnim całej trasy.

1  1a

Wszystkie pytania konkursowe...Konkurs - Bezpieczne Wakacje – Etap II – Bezpiecznie na szlakach

O inwestycjach z samorządowcami

Beata Kij

Dnia 14 czerwca br. z inicjatywy radnego rady miejskiej w Stąporkowiezdjęcie wicestarosty koneckiego w dniu konsultacji inwestycyjnych Jacka Trudnosa oraz sołtysów: Piotra Góreckiego, Justyny Warszawy, Marii Sałudy i Danuty Czmoch odbyły się spotkania w Grzybowie, Koziej Woli i Smarkowie. W tym ostatnim, uczestniczyli także mieszkańcy miejscowości Piasek. Tematem spotkań było podsumowanie inwestycji dokonanych na terenie gminy Stąporków.

Czytaj cały artykuł...O inwestycjach z samorządowcami

Wirtualna strzelnica w powiecie koneckim

Beata Kij

11 czerwca br. decyzją Ministra Obrony Narodowej został 1rozstrzygnięty Konkurs Ofert pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2021”. Z województwa świętokrzyskiego tylko trzy powiaty spełniły wymogi formalne konkursu. Powiaty: konecki i skarżyski otrzymały dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Powiatowi staszowskiemu przyznano 110 600 zł.

Celem konkursu był przede wszystkim rozwój i podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego w Polsce, a także zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Czytaj cały artykuł...Wirtualna strzelnica w powiecie koneckim

Kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie loga projektu

W ramach drugiego naboru pomiędzy zdjęcie baneru Covid-19 wiszącego na ścianie DPS-u EtolaNarodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Koneckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie: 43 894,00 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, w kwocie: 94 062,26 zł.

Czytaj cały artykuł...Kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego

Wspomnienie o Marszałku na spotkaniu z Ewą Dałkowską w Maleńcu!

Paweł Goraj - Administrator

11 czerwca, w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym zdjęcie grupowe uczestników podczas spotkania z Ewą Dałkowskąw Maleńcu odbył się wieczór wspomnień, poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Scenariusz spotkania oparty został na fragmentach książki „Ścieżka obok drogi” Kazimiery Iłłakowiczówny, w aktorskiej interpretacji Ewy Dałkowskiej. W wieczornym plenerze, oświetlonym pochodniami, wzbogaconym iluminacją świetlną, na terenie dawnej fabryki żelaza, przybyli goście mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek z codziennego życia Piłsudskiego. Wyjątkowy klimat spotkania nad malenieckim stawem zapewniła także sama aktorka, która zabrała uczestników w piękną, sentymentalną podróż.

Czytaj cały artykuł...Wspomnienie o Marszałku na spotkaniu z Ewą Dałkowską w Maleńcu!

Błogosławiony męczennik Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

Został zamordowany za działalność zdjęcie popiersia księdza sykulskiego stojące w kościele św. Mikołajanieprzychylną dla Rzeszy, tyle wiemy z oficjalnych niemieckich komunikatów. Takich ludzi jak bł. ks. Kazimierz Sykulski, Niemcy bezpardonowo, niemal z marszu, bestialsko mordowali, kierując się niczym nieskrępowaną nienawiścią, często z uśmiechem na ustach. 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II zaliczył ks. Kazimierza Sykulskiego do grona błogosławionych spośród 108 Polskich Męczenników II wojny światowej. Bł. ks. Kazimierz w chwili mordu miał 59 lat, a Jego ciało zostało, jak dziesiątki tysięcy współwięźniów, spalone w piecu krematoryjnym w Auschwitz.

Czytaj cały artykuł...Błogosławiony męczennik Powiatu Koneckiego