loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat”

zdjęcie logotypów projektu

Nazwa programu/działania

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Charakterystyka

Celem projektu jest zwiększenie zdolności powiatu koneckiego do realizacji usług publicznych i pracy zdalnej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zaplanowano:

  • wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu zgodnego ze standardami Krajowych Ram Interoperacyjności i przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  • modernizację zasobów sprzętowych w serwerowni poprzez zakup wysokowydajnego serwera z oprogramowaniem;
  • wymianę przełącznika obsługującego węzeł główny sieci światłowodowej.

Wartość  projektu

Wartość projektu ogółem: 237 216,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 237 216,00 zł

Jednostka realizująca

Powiat Konecki (Starostwo Powiatowe w Końskich)

Okres realizacji

11.10.2022 - 11.10.2023