loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DPS W KOŃSKICH

Paweł Goraj - Administrator

Powiat Konecki zrealizował projekt pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”.

W dniu 16 maja 2019 roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, została  podpisana umowa pomiędzy Powiatem Koneckim a KONSORCJUM FIRM: LIDER - Zakład Remontowo – Budowlany Leszek Marjański, Kolonia Lesiów 29, 26-631 Jastrzębia; TOPAZ Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 17/25, 26-600 Radom; Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z WFOŚiGW : 2 500 000,00 PLN

Okres realizacji: 16.05.2019r. – 15.01.2020r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez realizację termomodernizacji trzech budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMOWAŁ:

na budynku Oddziału II-go:

- docieplenie częściowe połaci dachu od wewnątrz,

- docieplenie ścian od zewnątrz,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,

- wymianę źródeł ciepła i montaż instalacji c.w.u (podgrzewacze elektryczne),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej strych od pomieszczeń,

- docieplenie częściowe stropu ostatniej kondygnacji,

- prace konstrukcyjne,

- montaż instalacji zasilającej nowowbudowane urządzenia,

- wymianę instalacji wody zimnej użytkowej z rozdziałem na wodę do celów użytkowych oraz p. pożarowych,

na budynku Pralni:

- wymianę źródeł światła wraz z wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,

- wymianę źródła ciepła i montaż instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

- prace konstrukcyjne,

- montaż instalacji zasilającej nowowbudowane urządzenia.

na budynku Głównym:

- docieplenie ścian od zewnętrz (styropian, wełna, styrodur),

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymianę źródła ciepła i montaż instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

- prace konstrukcyjne,

- montaż instalacji zasilającej nowowbudowane urządzenia,

- wymianę instalacji wody zimnej użytkowej z rozdziałem na wodę do celów użytkowych oraz p. pożarowych,

- zamontowane dodatkowych klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej.

wfo