loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

ISO - CERTYFIKOWANY URZĄD

Data auditu Rodzaj auditu Ważność auditu Ważność certyfikatu
06-07.09.2010 r. Certyfikacyjny Wrzesień 2011 Wrzesień 2013
29.08.2011 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2012 Wrzesień 2013
31.08.2012 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2013 Wrzesień 2013
05-06.09.2013 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2014 Wrzesień 2016
09.09.2014 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2015 Wrzesień 2016
08.09.2015 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2016 Wrzesień 2016
22-23.08.2016 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2017 Wrzesień 2019
09-10.08.2017 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2018 Wrzesień 2019
2-3.08.2018 r.

II nadzór kontrolny wraz z przejściem na nową normę ISO 9001:2015

Wrzesień 2019 Wrzesień 2019
13.09.2019 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2020 Wrzesień 2022
10.09.2020 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2021 Wrzesień 2022
09.09.2021 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2022 Wrzesień 2022
01-02.09.2022 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2023 Wrzesień 2025
12.09.2023 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2024 Wrzesień 2025

 

We wrześniu 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich został przeprowadzony audit re-certyfikacyjny

na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 przez Jednostkę Certyfikującą

PCC-Cert Szwak Sp.k z Kobierzyc. Audit zakończył się pozytywną oceną auditora zewnętrznego,

który stwierdził zgodność wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością przez nasz urząd

z ww. normą. Potwierdzeniem tego faktu są wydane w dniu 15 września 2022 r. Certyfikaty PCC-Cert

oraz IECA w zakresie „Świadczenia usług dla klientów indywidualnych, instytucji i firm w ramach zadań

publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich”, ważne do 14 września 2025 roku,

które prezentujemy poniżej.

1  zdjęcie ISO  3

zdjęcie ISO

zdjęcie LOGO ISO

Na zdjęciu - Spotkanie zamykające, podsumowujące przeprowadzony

w Starostwie Audit Re-certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością.

zdjęcie pierwszego nadzoru kontrolnego na którym widać kierownictwo i audytora  zdjęcie ISO