loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Paweł Goraj - Administrator

Końskie, 11 kwietnia 2024 r.

Program „Za życiem” w Powiecie Koneckim w 2023 r. logo za zyciem

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Baryczy (SOSW) – jedyna placówka w regionie, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego, kompleksowo zajmując się edukacją, wychowaniem i opieką nad osobami z różną niepełnosprawnością, przedłożyła sprawozdanie z realizacji Programu „Za życiem”. Dzięki rządowemu wsparciu, nasi podopieczni i ich opiekunowie korzystają z dodatkowych form pomocy!

W 2023 r. programem objęto 20 dzieci, w tym 8 do trzeciego roku życia. Każde dziecko otrzymało wstępną diagnozę opartą na arkuszu obserwacji, który uwzględniał poziom funkcjonowania dzieci w zakresie motoryki dużej, motoryki małej, świadomości własnego ciała i przestrzeni, funkcji poznawczych, języka i komunikacji, samoobsługi, aktywności własnej oraz zachowania i temperamentu. Ocena ta pozwoliła na ustalenie zakresu pomocy i tygodniowego wymiaru godzin. Przeprowadzone w wymiarze 1224 godzin zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, hipoterapii i alpakoterapii zapewniają dzieciom objętym programem interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju oraz dostęp do aktywnej pomocy. Zastosowane terapie pozwalają na zniwelowanie problemów rozwojowych dzieci objętych programem takich jak wady wymowy, opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju ruchowego, wady funkcji motorycznych, zaburzenia wynikające ze spektrum autyzmu i zaburzenia integracji sensorycznej. Zwiększają i wyrównują szanse dzieci, w dalszym procesie ich rozwoju. W ramach pracy z dzieckiem zajęcia te realizowane były indywidulanie lub grupowo, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, na podstawie indywidualnych planów terapeutycznych, opracowanych przez terapeutów SOSW.

Wsparciem objęto również rodziców i opiekunów łącznie zrealizowano 88 godzin, które miały na celu udzielenie fachowej pomocy i informacji. Pozwoliły one na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Włączyły rodziców w aktywny proces pomocy dziecku. Udzielone zostały rady w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem. Rodzice dzieci otrzymali instruktaż i porady. Na bieżąco przeprowadzano konsultacje w zakresie codziennej pracy z dzieckiem.

Wartość programu w 2023 r. to 129 888 zł. Porozumienie przewiduje realizację Programu w latach 2022 – 2026, docelowo na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami samorząd powiatu wydatkuje 809 028 zł.

Rządowy Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami i ich rodzinom. Działania realizowane w ramach programu przez jednostki samorządu terytorialnego mają na celu integrację społeczną i zawodową.

Renata Doniecka

linia

zdjęcie logo projektu

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisano porozumienie

pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Koneckim

Nr MEN/2022/DWEW/998 na finansowanie działań w ramach OKRO

w latach 2022 - 2026.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczylogo za zyciem w Baryczy, Barycz 64 został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie powiatu koneckiego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ośrodek realizuje następujące zadania:

  1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy:

  1. udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
  2. zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
  3. zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Adresaci programu:

  • dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,
  • rodzice ww. dzieci.

Nabór dzieci jest prowadzony przez cały rok.
Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.

logo za zyciem 2

Szanowny Rodzicu!

Jeśli mieszkasz w Powiecie Koneckim możesz skorzystać z dodatkowych zajęć

wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka

w ramach programu

„Za życiem”

Bezpłatna, natychmiastowa
i specjalistyczna pomoc jest

w zasięgu ręki!

 oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej oraz dogoterapię i inne.

 do 5 godzin w tygodniu

Dla kogo?    

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?     

♦ Złożyć odpowiedni wniosek o objęcie dziecka opieką wiodącego ośrodka koordynacyjno-rekrutacyjno-opiekuńczego w ramach rządowego programu
 „Za życiem”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Baryczy

Barycz 64

                  tel. 41 372 52 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.soswbarycz.szkolnastrona.pl

 

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest finansowane z budżetu państwa. Program jest przewidziany na lata 2022-2026.

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek zgłoszenia do programu „Za życiem”

Wykaz nieodpłatnego poradnictwa dla rodzin Rozporządzenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 64).

Plakat - "Za życiem"

Ulotki - "Za życiem"