loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONKURS ONLINE z okazji uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – ROZSTRZYGNIĘTY!

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 27.04.2021 r., w Starostwie Powiatowym zdjęcie z napisem konkurs rozstrzygnietyw Końskich odbyło się zebranie Komisji Konkursowej, mające na celu wyłonienie zwycięzców konkursu online pn. „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji - Marszałek Stanisław Małachowski”, który odbył się w dniach 16.04-26.04.2021. Organizatorem był starosta konecki Grzegorz Piec, a odpowiedzialnym za jego przebieg był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

Konkurs rozpoczął obchody uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Był on jednocześnie przywołaniem pamięci o życiu i dokonaniach Marszałka Sejmu Wielkiego - Stanisława Małachowskiego i miał charakter edukacyjny poprzez kształtowanie świadomości i przywiązania do tożsamości narodowej oraz budowanie poczucia wspólnoty narodowej. Ogółem w konkursie uczestniczyło 77 osób. Poziom wiedzy był bardzo wysoki i wyrównany. W każdym z trzech etapów uczestnik mógł zdobyć 7 punktów, a każda poprawna odpowiedź, to jeden punkt. Maksymalna ilość zdobytych punktów, we wszystkich trzech etapach wynosiła 21.

Czytaj cały artykuł...KONKURS ONLINE z okazji uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – ROZSTRZYGNIĘTY!

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy!

Paweł Goraj - Administrator

Przedsiębiorco! Nowelizacja przepisów w zakresie zdjęcie logo Tarcza Antykryzysowawsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wprowadza nowe zasady przyznawania dotacji. Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich kontynuuje nabór wniosków do dnia 31 sierpnia 2021 roku w zakresie:

- dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, poniższymi kodami.

Czytaj cały artykuł...Informacja Powiatowego Urzędu Pracy!

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 27 kwietnia do 10 maja  2021 r.  ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 27 kwietnia 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/ .

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Stop wypalaniu traw – Apel Starosty i Komendanta Powiatowego PSP

Paweł Goraj - Administrator

Już od wielu lat przedwiośnie to okres, zdjęcie Starosty i Komendanta PSP z apelem stop wypalaniu traww którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą także do wypadków śmiertelnych. Do rozprzestrzeniania ognia, w sposób znaczący przyczynia się wiatr.

Czytaj cały artykuł...Stop wypalaniu traw – Apel Starosty i Komendanta Powiatowego PSP

Sprzątanie świata – Barycz 2021

Paweł Goraj - Administrator

W sobotni poranek 24 kwietnia, grupa zdjęcie uczestników akcji sprzątania świata w Baryczypracowników Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, zorganizowała akcję posprzątania terenu wokół zbiornika wodnego Górny Staw w Baryczy. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 20 osób i zebrano prawie 20 worków śmieci. Akcja „sprzątania świata” zakończyła się pełnym sukcesem i symboliczną pieczoną kiełbaską.

Czytaj cały artykuł...Sprzątanie świata – Barycz 2021

XXVII Sesja Rady Powiatu

Paweł Goraj - Administrator

W piątek, 23 kwietnia odbyła się XXVII sesja zdjęcie sali konferencyjnej wraz z radnymi biorącymi udział w 27 sesji Radny Powiatu Koneckiego zwołana w trybie nadzwyczajnym. Na sali obrad pojawił się tylko Zarząd Powiatu w pełnym składzie: Starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron oraz członkowie: Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik oraz przewodniczący Zbigniew Kowalczyk, natomiast pozostali Radni uczestniczyli w obradach w sposób zdalny. Sesja ta była jedną z najkrótszych, oprócz tradycyjnych punktów związanych z porządkiem obrad i stwierdzeniem kworum, rajcy zdecydowali o rozdysponowaniu środków, otrzymanych na realizację programu „Bezpieczna Przyszłość”. Na wykonanie tego zadania Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” otrzyma ponad 164 tysiące złotych, a DPS „Etola” – ponad 141 tysięcy.

Czytaj cały artykuł...XXVII Sesja Rady Powiatu

„Konecki Ojciec Majowej Konstytucji – Marszałek Stanisław Małachowski”. III ETAP PYTAŃ

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie z napisem konkurs online

Pytanie 1 - Stanisław Małachowski powrócił do polityki w momencie pojawienia się nadziei na odrodzenie niepodległej Polski, wraz z podbojami Napoleona Bonapartego. Cesarz Francuzów wezwał go w grudniu 1806 roku do Warszawy i zaoferował objęcie stanowiska prezesa Komisji Rządzącej, która była tymczasowym rządem Księstwa Warszawskiego. Wtedy to, na uroczystym spotkaniu sejmowej reprezentacji 19 grudnia, marszałek Sejmu Czteroletniego przemówił w imieniu wdzięcznych Polaków i podziękował obecnemu na sali Napoleonowi za podanie zbawczej dłoni Polsce. Małachowski niemal rok później został już prezesem ukonstytuowanej Rady Ministrów. Nie potrafił się jednak odnaleźć w nowej rzeczywistości i zrezygnował z urzędu już pod koniec 1807 roku. Wcześniej, w lipcu 1807 roku, podczas wizyty w Dreźnie został uhonorowany wysokim odznaczeniem. Jak można wyczytać, tak przywiązał się do Konstytucji 3 Maja, że koniecznie chciał uprosić Napoleona, żeby jednak ustrój Księstwa Warszawskiego opierał się o tę konstytucję. Tak jakby nie zauważył, że rzeczywistość uciekła, a konstytucja nie przystawała do ideałów, które niosła ze sobą Francja. Trudno się jednak dziwić Małachowskiemu, który był przyzwyczajony do państwa zdecentralizowanego, taniego, z małą liczbą urzędników i to w dodatku niezawodowych i stanął wobec narzuconego z zewnątrz państwa scentralizowanego z silną władzą wykonawczą i armią urzędników. Mimo to nie usunął się w cień. W 1808 otrzymał nominację na honorowe stanowisko prezesa senatu. Piastował tę godność do końca życia.

Prosimy podać, jakim orderem został odznaczony Stanisław Małachowski podczas wizyty w Dreźnie w lipcu 1807 roku?

Wszystkie pytania konkursowe...„Konecki Ojciec Majowej Konstytucji – Marszałek Stanisław Małachowski”. III ETAP PYTAŃ

Inwestycje za ponad 17 milionów na drogach w Powiecie Koneckim

Paweł Goraj - Administrator

W środę, 21 kwietnia na stronie Wydziałuzdjęcie poglądowe dla remontu dróg powiatowych Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zostały opublikowane listy zadań zatwierdzonych do realizacji w 2021 roku. Finansowanie wymienionych inwestycji przebiegać będzie przy znaczącym dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przedstawionym zestawieniu znalazły się odcinki dróg powiatowych oraz gminnych umieszczone na listach podstawowych i rezerwowych. Całkowity koszt przewidzianych prac na terenie powiatu koneckiego, ujętych w wymienionych tabelach, to niebagatelna kwota ponad 17 mln złotych. Dzięki Rządowemu Programowi Funduszu Dróg Samorządowych, samorządy lokalne będą zobowiązane do pokrycia kosztów w wysokości tylko 40 % całkowitej wartości realizowanych zadań.

Czytaj cały artykuł...Inwestycje za ponad 17 milionów na drogach w Powiecie Koneckim

Światowy Dzień Ziemi

Paweł Goraj - Administrator

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku plakat22 kwietnia. Zwykle tego dnia, odbywało się wiele akcji zachęcających do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Obchody Światowego Dnia Ziemi 2021 pn. „Przywróć naszą Ziemię” będą jednak inne z powodu pandemii COVID-19. Popularne sadzenie drzew czy zbieranie śmieci przez członków lokalnych społeczności, odbywać się będą jedynie w małych grupach i przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Starostwo Powiatowe w Końskich wraz z Nadleśnictwem Barycz postanowili uczcić ten dzień przeprowadzając konkurs.

Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu oraz mobilizacja i zachęcenie mieszkańców powiatu koneckiego do podejmowania działań, przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu i prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety.

Czytaj cały artykuł...Światowy Dzień Ziemi

Ciekawe dzieje miejscowości Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W ostatnim czasie często pojawiają się zdjęcie kilku książek ustawionych na półcedoniesienia prasowe o nowych pozycjach książkowych, opracowaniach monograficznych, wspomnieniach i opowieściach mieszkańców dotyczących przeszłości naszego powiatu. Z pewnością do bardzo udanych należy zaliczyć debiut na tym rynku pracy autorstwa Konrada Muchy „Z dziejów dawnego Fałkowa. Od średniowiecza do 1945 roku”. To obszerne opracowanie przygotowane zostało z niezwykłą starannością w oparciu o bogaty materiał źródłowy. Wcześniej historię tej miejscowości przedstawił czytelnikom Euzebiusz Barański, regionalista i twórca muzeum etnograficzno-historycznego w Fałkowie („Fałków- czasy i ludzie”, 2008r.).

Czytaj cały artykuł...Ciekawe dzieje miejscowości Powiatu Koneckiego

Juliusz Małachowski - zapomniany bohater

Paweł Goraj - Administrator

„Prowadzi żołnierz Juliusz Hrabia zdjęcie obrazu wąwozem cienistym, prowadzi pod górę. Jest błękitny, amarantowy, a wąs złoty jego. Pod górę prowadzi wśród grabów i kwietniowych ptaków. Aż tu ciżba Moskali, las w lesie, mrowie. Juliusz Hrabia podnosi oczy, szuka słońca glorii. Pochmurno. Unosi się w strzemieniu, wyciąga szyję, chce wypruć z nieba jeden promień. Raptem czernieją jego akselbanty. Już nie przypomni sobie łacińskiego zdania. Teraz, gdzie kończy się wąwóz – szary kamień i Anioł Pański”

Zbigniew Herbert „Wąwóz Małachowskiego”

Czytaj cały artykuł...Juliusz Małachowski - zapomniany bohater

Wspólna inicjatywa Powiatów - Koneckiego i Opoczyńskiego - RAJD ROWEROWY „Szlakiem Małachowskich” – podczas obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Paweł Goraj - Administrator

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji zdjęcie przedstawicieli powiatów Opoczyńskiego i Koneckiegopod nazwą  „KONECKI OJCIEC MAJOWEJ KONSTYTUCJI - STANISŁAW MAŁACHOWSKI”, nabierają szczególnego charakteru, dzięki ważnym związkom tej historycznej ustawy zasadniczej z naszą małą Ojczyzną. Miejmy świadomość, że Stanisław Małachowski, współtwórca Konstytucji 3 Maja urodził się w Końskich i tu spędził swoją młodość, a potem często tu przebywał. Tu były jego majętności wokół Końskich i Białaczowa. Tu po sobie zostawił trwałe ślady.

Czytaj cały artykuł...Wspólna inicjatywa Powiatów - Koneckiego i Opoczyńskiego - RAJD ROWEROWY „Szlakiem Małachowskich”...