loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

DZIEŃ PAMIĘCI O MAJORZE HUBALU

Administrator

Jak co roku do Anielina przybyły liczne delegacje, zdjęcie DZIEŃ PAMIĘCI 2018by złożyć hołd majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu ps. Hubal. Mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, żołnierze, stowarzyszenia, duchowni, młodzież, harcerze, goście z różnych zakątków Polski, ale także przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych. Nie zabrakło kawalerzystów, którzy wzięli udział w mszy świętej polowej przy Szańcu.

Czytaj więcej...

ŚLADAMI MIEJSC MARTYROLOGII NA ZIEMI KONECKIEJ

Administrator

Po raz drugi pod tablicą upamiętniającą bestialski mord zdjęcie ŚLADAMI MIEJSC....na dziesięciu młodych Polakach, dokonany przez niemieckich oprawców w dniu 22 kwietnia 1944 roku między Rogowem, a Młynkiem, rodziny pomordowanych złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Zebranym towarzyszyły władze samorządu powiatowego i gminnego, mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń historycznych, leśnicy oraz młodzież z klas mundurowych, która pełniła honorową wartę podczas uroczystości.

Czytaj więcej...

HAPPENING PROFILAKTYCZNY POD HASŁEM „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”

Administrator

„Jedz i żyj zdrowo”, „Nie bój się odmówić! Palisz? Ryzykujesz!zdjęcie HAPPENING PROFILAKTYCZNY... Masz wolny wybór” to tylko niektóre z haseł, znajdujących się na transparentach podczas happeningu rozpoczynającego Koneckie Dni Profilaktyki, w których uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych. Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Urzędem Miejskim w Stąporkowie...

Czytaj więcej...

II EDYCJA MEMORIAŁU MARIANA PANKA W PIŁCE RĘCZNEJ MŁODZIKÓW

Administrator

Turniej w Piłce Ręcznej Młodzików im. Mariana zdjęcie MEMORIAŁ MARIANA PANKA...Panka odbył się w dniach 21 - 22 kwietnia w Hali Sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich. Do sportowych zmagań stanęło 5 drużyn: KSSPR Końskie, PGE VIVE Kielce, SPR Wisła Sandomierz, SKF KPR Sparta Oborniki oraz UKS Anilana Łódź. Marian Panek to zasłużony, wieloletni trener, który właśnie szkolenie najmłodszych adeptów piłki ręcznej cenił sobie bardzo wysoko.

Czytaj więcej...

TROPEM CICHOCIEMNYCH NA ZIEMI KONECKIEJ

Administrator

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Domu Kultury zdjęcie TROPEM CICHOCIEMNYCH ...w Rogowie. Jako pierwszy wystąpił historyk, regionalista z zamiłowania Marian Wikiera, który tym razem przygotował i opracował materiał historyczno – biograficzny o ppor. Janie Ciasiu ps. „Kula”, „Kula – Skoczek”. Bohater pierwszej prelekcji, kurier, radiotelegrafista, to jeden z ponad 300 Cichociemnych, którzy w okresie okupacji zostali „zrzuceni” do kraju, podejmując się dalszej działalności konspiracyjno – dywersyjnej.

Czytaj więcej...

W 78 ROCZNICĘ WYDARZEŃ Z 7 KWIETNIA 1940 ROKU

Administrator

To było 78 lat temu podczas jednej z najstraszniejszych wojenzdjęcie 78 ROCZNICA WYDARZEŃ... dla ludzkości. Zagłębiając się w dukt leśny w kierunku Wąsosza docieramy do miejsca, gdzie dokonano bestialskiego mordu na 13 niewinnych mieszkańcach Wąsosza, Małachowa i okolic: Izabelowa i Sielpi Małej. Oddziały niemieckie dokonały mordu 7 kwietnia 1940 roku, a zamordowanych Polaków zagrzebano na istniejącym wtedy pastwisku. W intencji ofiar modlono się w miejscu ich zagłady, w którym obecnie stoi pamiątkowa tablica informująca o tym tragicznym zdarzeniu.

Czytaj więcej...

MŁODZIEŻ Z 13-5 HUFCA PRACY W KOŃSKICH CZYTAŁA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH AKCJI „BAJKOWE CZYTANIE”

Administrator

10 kwietnia, we wtorkowe przedpołudnie, czworo uczestników zdjęcie MŁODZIEŻ Z 13-5 HUFCA PRACY...13-5 Hufca Pracy pod opieką wychowawcy udało się do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich. Celem wizyty było kontynuowanie akcji „Bajkowe czytanie” dla przedszkolaków. W pierwszej części wydarzenia młodzież przeczytała baśń braci Grimm pt: „Czerwony Kapturek”. W rolę tytułową wcieliła się Elżbieta Staniszewska; Patryk Trębarczyk zagrał rolą złego wilka; rolę babci odegrała Klaudia Pawłowska; natomiast narratorem była Katarzyna Wiśniewska.

Czytaj więcej...

ZGINĘLI NA SŁUŻBIE OJCZYŹNIE - 8 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Administrator

10 kwietnia 2010 roku przyniósł ogromnie smutną wiadomość,zdjęcie ZGINĘLI NA SŁUŻBIE ... której skutki pamiętać będziemy jeszcze jako naród przez wiele dziesięcioleci. W całym kraju trwają obchody rocznicowe związane z 96 ofiarami, największej po drugiej wojnie światowej katastrofy, która dotknęła tak wielu najważniejszych przedstawicieli naszego państwa, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Jak wielokrotnie mogliśmy usłyszeć, to ogromna wyrwa w naszym narodzie, której rozmiar przekraczał wszelkie wyobrażenia.

Czytaj więcej...

XV DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”.

Administrator

W Gowarczowie 5 kwietnia 2018 r. odbył się XV regionalny zdjęcie XV DIECEZJALNY KONKURS ...etap Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham Moją Ojczyznę”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie, wójt Stanisław Pacocha i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Patronat Honorowy nad konkursem objął Ks. Bp. Henryk Tomasik, zaś nad etapem powiatowym Bogdan Soboń - Starosta Konecki. Uczestników przywitali pani Dorota Duda - członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Stanisław Pacocha - wójt Gminy Gowarczów, którzy podkreślali doniosłość konkursu w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU 2018

Administrator

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury zdjęcie POWIATOWY KONKURS...w Końskich odbył się finał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko - Gminny Dom Kultury w Końskich. Partnerami akcji - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Tygodnik Konecki. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Czytaj więcej...

SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ O POŻARNICTWIE

Administrator

W siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnejzdjęcie SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ ... w Końskich 6 kwietnia 2018 roku odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jury w następującym składzie: bryg. Marek Kowalczyk – przewodniczący, kpt. Robert Pałosz – sekretarz oraz bryg. w st. spocz. Tadeusz Nowakowski – członek oceniało wiedzę kilkudziesięciu uczestników. Patronat honorowy nad konkursem objęli: starosta konecki – Bogdan Soboń oraz Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej - st. bryg. Adam Czajka.

Czytaj więcej...