loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie sieciujące dla powiatu koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

We wtorek 7 listopada br. w sali konferencyjnej zdjęcie prowadzącego spotkanie Łukasza BilskiegoStarostwa Powiatowego w Końskich Fundacja Centrum Europy Lokalnej zorganizowała spotkanie sieciujące w ramach Ośrodka Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie to finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Celem nadrzędnym zadania pn. "Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim" jest poprawa i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną, samorządową i organizacjami pozarządowymi oraz wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

 

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w poszczególnych samorządach województwa świętokrzyskiego jest różnorodny, a narzędzia i instrumenty działań administracji publicznej i sektora pozarządowego zostaną dostosowane do specyficznych potrzeb mieszkańców danego powiatu.

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu i pracownicy NGOs, wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne.

Spotkanie poprowadził odpowiedzialny za koordynację tego wydarzenia w województwie świętokrzyskim – Łukasz Bilski. W otwarciu spotkania uczestniczył starosta konecki - Grzegorz Piec. Na sali można też było zobaczyć wielu samorządowców i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.

Beata Kij

Galeria zdjęć - Spotkanie sieciujące...

2  3  4

5  6  7

fot. Beata Kij, Adam Kubka, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich