loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 32 przypadki koronawirusa. 78 osób jest poddanych kwarantannie. 6 osób poddane jest nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Pamiątkowy stolik Prezydenta…

Paweł Goraj - Administrator

W środę 4 marca 2020 roku, na zaproszenie Starosty zdjęcie do artykułu pamiątkowy stolik Prezydenta RPKoneckiego Grzegorza Pieca, gościł w powiecie koneckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Istotnym punktem tej wizyty było podpisanie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej Plus”. Uroczystość odbyła się na peronie nieczynnego dworca kolejowego w Końskich i miała charakter głęboko symboliczny. Miejsce to przez lata tętniło życiem, mieszkańcy dojeżdżali do pracy, a uczniowie do szkół.

Czytaj więcej...

Wieczór pamięci „W hołdzie bohaterom – Rotmistrz Pilecki” pod patronatem Ministra Obrony Narodowej!

Paweł Goraj - Administrator

W sobotni wieczór - 11 lipca w Maleńcu, w scenerii zdjęcie do artykułu wieczór pamięci na którym widać Ministra Obrony Narodowej i Starostę KoneckiegoZabytkowego Zakładu Hutniczego, odbędzie się patriotyczna uroczystość poświęcona Rotmistrzowi Pileckiemu. Na wniosek starosty koneckiego – Grzegorza Pieca, Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak. Podniosły wymiar tej uroczystości podkreśla ponadto Patronat Ministra Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

Czytaj więcej...

O racjonalnej gospodarce wodnej w powiecie koneckim

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 8 lipca Świętokrzyski Ośrodek zdjęcie do artykułu o racjonalnej gospodarce wodnej na krórym widać wojewodę świętokrzyskiego na sali konferencyjnejDoradztwa Rolniczego w Modliszewicach gościł w swojej siedzibie reprezentantów instytucji związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Aby zdiagnozować stan gospodarki wodnej i wypracować zasady racjonalnej gospodarki wodnej, wszyscy zarządzający i korzystający z wód na danym obszarze powinni nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej. Pierwszą inicjatywą będzie utworzenie pilotażowych Lokalnych Partnerstw ds. Wody w jednym powiecie każdego województwa.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 30 przypadków koronawirusa. 58 osób jest poddanych kwarantannie. 3 osoby poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Wojewoda odwiedził Kozów

Paweł Goraj - Administrator

W środę 8 lipca, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniewzdjęcie do artykułu wojewoda odwiedził kozów na którym widać starostę i wóz strażacki Koniusz spotkał się z druhami jednostki OSP Kozów. W tym spotkaniu uczestniczyli również: starosta Grzegorz Piec, wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec, z-ca wójta Jerzy Duda, przewodnicząca rady Danuta Jarek, radna Urszula Kochel, sołtys Kozowa Halina Salicka oraz komendant OSP Kozów Mariusz Kos. Wojewoda przypomniał, że wysoka frekwencja mieszkańców gminy w II turze wyborów prezydenckich, niesie ze sobą szansę na otrzymanie nowego, doskonale wyposażonego samochodu strażackiego.

Czytaj więcej...

Końskie w centrum uwagi

Paweł Goraj - Administrator

W ubiegłym tygodniu działało w naszym mieściezdjęcie do Końskie w centrum na którym widać skwerek miejski i rozstawianą na nim wirtualnym studiu telewizyjnym studio telewizyjne TVP, a wszyscy, którzy mieli do tej pory kłopot z lokalizacją Końskich, już potrafią bez problemu wskazać to miejsce na mapie Polski. Od czasu, gdy oficjalnie potwierdzono, że to właśnie tutaj ma się odbyć najważniejsza debata tegorocznych wyborów prezydenckich, informacje o Końskich pojawiały się codziennie w mediach o zasięgu ogólnopolskim. Oprócz materiałów ściśle związanych z tematyką wyborów prezydenckich, widzowie mogli poznać walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne naszego powiatu. Efekt promocyjny związany z tymi wszystkimi działaniami jest trudny do przecenienia. Działające w centrum, na skwerze Tadeusza Kościuszki studio, wielokrotnie pojawiało się na antenie telewizyjnej.

Czytaj więcej...

Bezpieczniej w Szkołach Ponadpodstawowych

Paweł Goraj - Administrator

Powrót młodzieży do szkół związany zdjęcie do artykułu bezpieczniej w szkołach na którym widać urządzenie do dezyfekcji rąkjest z koniecznością stosowania nowych wytycznych, zapewniających bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom oraz pracownikom. Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły, Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zapewniające otwieranym szkołom dostarczenie środków do dezynfekcji wraz z automatycznym dyspenserem.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 29 przypadków koronawirusa. 47 osób jest poddanych kwarantannie. 3 osoby poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Doświadczenia które mają ogromny potencjał w produkcji rolniczej

Paweł Goraj - Administrator

W miniony piątek na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny zdjęcie do artykułu doświadczenia produkcji rolniczej na którym widać starostę koneckiego i członka zarządu w delegacji u rolnikówOdmiany Roślin w Słupi w powiecie jędrzejowskim, odbyło się cykliczne wydarzenie poświęcone odmianom roślin, które ww. ośrodek rekomenduje do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego. Wspomniany ośrodek bierze udział w programie Porejestrowego Doświadczalnictwa. W pracę nad programem zaangażowane są 3 punkty, to jest: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Zespół Szkół - Centrum Kształcenia w Chrobrzu oraz Ośrodek w Słupi Pacanowskiej. Czym jest Porejestrowe Doświadczalnictwo? „To sprawdzenie danej odmiany rośliny, jak zachowuje się w rożnych warunkach klimatyczno – glebowych, na terenie województwa świętokrzyskiego, u nas na naszej ziemi. Robimy te doświadczenia na przekroju rożnych ziem.

Czytaj więcej...