loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Pracownia spawalnicza już gotowa

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 26 października w Zespole zdjęcie na którym widać wicestarostę koneckiego, członka zarządu powiatu i dyrektora szkoły otwierających pracownięSzkół Ponadpodstawowych Nr 1 oficjalnie otwarto i przekazano do użytkowania pracownię spawalnictwa. Wyposażenie nowych 4 stanowisk i umożliwienie kształcenia w specjalnościach tak poszukiwanych na obecnym rynku pracy, daje absolwentom tej szkoły zupełnie nowe szanse i perspektywy. Za sumę około 50 000 złotych zakupiono wyposażenie umożliwiające naukę spawania metodą MIG/MAG, metodą TIG AC/DC, lutowania gazami technicznymi i cięcia plazmowego. Bezpieczeństwo uczniów zapewniają wyciągi stanowiskowe i centrala wentylacyjna.

Czytaj cały artykuł...

Nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej!

Paweł Goraj - Administrator

Przedsiębiorco! Nie skorzystałeś ze wsparcia w ramach zdjęcie logo Powiatowego urzędu pracy Tarczy antykryzysowej, a spełniasz warunki do jego otrzymania, zachęcamy do złożenia wniosków do końca października 2020 roku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich prowadzi nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej w zakresie:

- art. 15 zzd niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd ustawy COVID-19*);

- art. 15 zzda niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy COVID-19*);

- art. 15 zzb dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb ustawy COVID-19*);

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Końskich

Na podstawie §24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 24 października

do 6 listopada 2020r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych

przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B

W związku z powyższym, od 24 października 2020 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/ .

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 22 października odbyło się robocze zdjęcie na którym widać starostę Grzegorza Pieca, nazelnika Mariana Wikierę i dyrektora SOSW - Jana Słuszniakaspotkanie komitetu organizacyjnego powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku w ramach tychże obchodów zaplanowano uroczystość odsłonięcia historycznej tablicy odnalezionej podczas prac remontowych przy internacie SOSW w Baryczy w lipcu 2020 r. poświęconej 74 Górnośląskiemu Pułkowi Piechoty. Przypomnijmy, że autorami wymienionej tablicy byli żołnierze kompanii szkolnej wymienionego pułku. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli starosta Grzegorz Piec, dyrektor SOSW w Baryczy Jan Słuszniak i Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.

Czytaj cały artykuł...

Szpital wobec epidemii

Paweł Goraj - Administrator

W dobie nawału niepokojących informacji zdjęcie szpitala Św. Łukasza w Końskichz kraju, dotyczących sytuacji związanej z epidemią oraz stanem zachorowań na terenie naszego powiatu, chcemy zwrócić uwagę, jak na tę okoliczność przygotowany jest konecki Zakład Opieki Zdrowotnej.

Mieszkańcy powiatu koneckiego mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wszystkie oddziały szpitala, a jest ich łącznie 21, funkcjonują normalnie, tzn. przyjmujemy wszystkich pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego, realizujemy przyjęcia planowe, a nasz SOR oraz Nocna Pomoc Lekarska przyjmie każdego zgłaszającego się z dolegliwościami chorobowymi, zagrażającymi zdrowiu i życiu – zapewnia dyrektor Wojciech Przybylski.

Czytaj cały artykuł

Zamordowany bo przestrzegał przed nienawiścią

Paweł Goraj - Administrator

19 października, to smutna data w polskiej zdjęcie do artykułu na którym widać tablicę ku pamięci księdza Jerzego Popiełuszkihistorii. 36 lat temu został porwany i prawdopodobnie w tym samym dniu zginął ks. Jerzy Popiełuszko. Zwłoki kapłana wyłowiono 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle. Ksiądz Jerzy został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB IV Departamentu MSW ds. Związków Wyznaniowych i Kościoła, zajmujących się między innymi prześladowaniami duchownych.

Czytaj cały artykuł

Jego wybór dawał nadzieję całemu światu – na imię miał Karol…

Paweł Goraj - Administrator

Dziś, 16 października 2020r., obchodzimy wyjątkową zdjęcie na którym widać moment złożenia wiązanek przed pomnikiem Jana Pawła IIrocznicę. 42 lata temu wybrano następcę św. Piotra - kardynała Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II. To było absolutne zaskoczenie dla społeczności katolickiej na całym świecie. Niewielu śmiało nawet myśleć, że papieżem zostanie nie Włoch, lecz „człowiek z dalekiego kraju”, kraju gdzie panował ustrój komunistyczny, ale gdzie jednocześnie wiara w Boga dawała wciąż nadzieję na lepsze jutro. Spośród 111 głosów, kardynał Karol Wojtyła otrzymał 103 głosy poparcia. W tym wyjątkowym dniu przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach: starosty – Grzegorza Pieca, Roberta Plecha – radnego Rady Powiatu oraz Mariana Wikiery – naczelnika Wydziału Promocji i Kultury, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze, pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Rogowie, oddając tym samym hołd Ojcu Świętemu.

Czytaj cały artykuł...

Patriotyzm XXI Wieku

Paweł Goraj - Administrator

To tytułowe hasło konkursu literackiego zdjęcie do artykułu patriotyzm na którym widać biegnących uczestników marszobieguzorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Końskich i adresowanego do młodego pokolenia – uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyłonienie laureatów nastąpi tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. Uczczenie kolejnej rocznicy 11 Listopada jest bowiem jednym z celów tego konkursu. W obecnym czasie, młode pokolenie Polaków nie musi podejmować już walki zbrojnej w obronie Ojczyzny, pamiętając o bohaterach musimy zdefiniować nowy wymiar patriotyzmu – nie, jak za Polskę zginąć ale, jak dla Polski żyć.

Czytaj cały artykuł...

Żeby zostać policjantem – najpierw trzeba być dobrym człowiekiem

Paweł Goraj - Administrator

Komendant KPP w Końskich -  insp. dr zdjęcie Komendant Waldemar CisowskiWaldemar Cisowski 27 lat temu trafił do Policji. Jak sam wspomina, początek drogi zawodowej nie należał do łatwych, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę zmiany ustrojowe w naszym państwie. Czas, w którym przyszło mu zdobywać doświadczenie zawodowe charakteryzował się dużym poziomem przestępczości. Nasz rozmówca podkreśla, że to właśnie zmiany pokoleniowe dawały mu motywację, aby pozostać w tej służbie mundurowej.

Jak, to się zaczęło? Miał Pan jakieś tradycje rodzinne związane ze służbą w Policji?

Ta przygoda zaczęła się po ukończeniu studiów związanych z resocjalizacją, a dokładniej pedagogiką resocjalizacyjną, którą studiowałem na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

Czytaj cały artykuł...