loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PORADNIA JUŻ OTWARTA!

Administrator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich zdjęcie Poradnia już otwartainformuje, że od dnia 11.05.2020r. wraca do pracy stacjonarnej. Pierwszeństwo w diagnozowaniu mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR i gotowości szkolnej. Będą kontynuowane także terapie logopedyczne. Jednocześnie zaznaczamy, że czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wizyty w Poradni będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego. Wdrożone zostały odpowiednie procedury zabezpieczające przed COVID19.

Czytaj więcej...

...

Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych

przez Starostwo Powiatowe w Końskich


Na podstawie §13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 ze zm.) wprowadzam w dniach od 9 maja do 22 maja 2020 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich polegające na:


1) wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. Stanisława Staszica 2;
2) wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B


W związku z powyższym, od 9 maja 2020 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.
Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl.


Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:
• (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
• (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP


Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.


/-/Grzegorz Piec
STAROSTA KONECKI

Dokument podpisany elektronicznie

DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU KONECKIEGO TRAFIĄ 32 KOMPUTERY Z GRANTU „ZDALNA SZKOŁA”

Administrator

Do uczniów i nauczycieli z 7 jednostek oświatowych zdjęcie ZDALNA SZKOŁAprowadzonych przez Powiat Konecki trafią niebawem 32 laptopy DELL serii Latitude 3500 z torbami, myszkami, zestawem słuchawkowym do nauki zdalnej oraz oprogramowaniem Windows 10 w wersji PRO EDU o wartości blisko 100 tysięcy złotych. Zdaniem producenta sprzęt cechuje bardzo wysoka wydajność, niezawodność i łatwość obsługi mobilnej.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Administrator

W tym roku obchodziliśmy święto Konstytucji zdjęcie ŚWIĘTO KONSTYTUCJI...3 Maja w sposób wyjątkowy. Reprezentujący władze Powiatu Koneckiego – starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa i radny Robert Plech uczestniczyli w uroczystościach przygotowanych przed Urzędem Miasta i Gminy w Końskich. Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosili wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk i burmistrz Krzysztof Obratański. Kulminacyjnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu.

Czytaj więcej...

MAŁACHOWSCY A KONSTYTUCJA 3 MAJA

Administrator

Na Zamku Królewskim w Warszawie prawie zdjęcie MAŁACHOWSCY A KONSTYTUCA...230 lat temu uroczyście odczytano:
W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego (…) Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i udoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady (…) woli do hańbiących obcej przemocy nakazów (…) ceniąc drożej nad życie niepodległość zewnętrzną narodu (…) dla dobra powszechnego, dla uratowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy.

Czytaj więcej...

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SZPITALA!

Administrator

Jak informowaliśmy niedawno, Rada Powiatu w Końskich zdjęcie KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...na swoim posiedzeniu 22 kwietnia br. uchwaliła zmiany w budżecie, które pozwoliły przekazać kwotę ponad 700 tysięcy zł. na zakup przez ZOZ potrzebnego sprzętu medycznego. Mając na względzie, iż Szpital im. Św. Łukasza w Końskich w obliczu stanu epidemii, stoi dziś na pierwszej linii walki z niewidzialnym wrogiem, Zarząd Powiatu w Końskich, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, podjął kolejną ważną decyzję finansową.

Czytaj więcej...

LEGENDA WCIĄŻ ŻYJE - 80 LAT TEMU POLEGŁ MAJOR „HUBAL”

Administrator

Dziś delegacja władz Powiatu Koneckiego na zdjęcie LEGENDA WCIĄŻ ŻYJE...czele z Przewodniczącym Rady Powiatu – Zbigniewem Kowalczykiem oraz Starostą - Grzegorzem Piecem złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze pod pomnikiem Majora Hubala w Końskich, oddając hołd temu szczególnemu bohaterowi naszej małej Ojczyzny. W tej skromnej, ale symbolicznej uroczystości uczestniczyli również: Wicestarosta - Wiesław Skowron, Członkowie Zarządu Powiatu - Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury – Marian Wikiera, który na ręce Starosty przekazał listę z nazwiskami 300. żołnierzy Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego – owoc swoich historycznych ustaleń.

Czytaj więcej...

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! - JAN PAWEŁ II PRO MEMORIA - KONKURS

Administrator

Niech zstąpi Duch Twój – tymi słowami pragniemy zatytułować zdjęcie KONKURS...konkurs poświęcony pamięci papieża św. Jana Pawła II. Właśnie zbliża się setna rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka! Jak znacząca to postać w życiu narodu polskiego, ba całego świata, nie trzeba nikogo chyba przekonywać, zwłaszcza w obecnej sytuacji, związanej z szeroko pojętą epidemią, Jego słowa wydają się być szczególnym „memento”! W tym miejscu warto przypomnieć słynne odwołanie – nie lękajcie się, albo też u stóp Giewontu krótkie, a jakże wymowne słowa, do nieprzebranej liczby wiernych – sursum corda! A także: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!

Czytaj więcej...

MALENIEC NA TVP HISTORIA!

Administrator

W marcu br. dawną fabrykę żelaza w Maleńcuzdjęcie MALENIEC NA TVP HISTORIA... odwiedziła ekipa programu "Było, nie minęło..." na czele z Adamem Sikorskim - znanym popularyzatorem historii znanej i nieznanej. Wizyta ta była doskonałą okazją do przypomnienia i popularyzacji metalurgicznych oraz patriotycznych tradycji Powiatu Koneckiego. Podczas prac nad przygotowaniem tej audycji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, tj. Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu Koneckiego - Jarosław Staciwa oraz członkowie organizacji promujących regionalne dziedzictwo historyczne, w tym GRH "Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego", Stowarzyszenia "GROT" ze Starachowic, Stowarzyszenia "W Dolinie Czarnej" w Rudzie Malenieckiej oraz Stowarzyszenia Historyczne "Pasja" z Końskich.

Czytaj więcej...

PIERWSZA TAKA SESJA RADY POWIATU

Administrator

W środę 22 kwietnia 2020 r., odbyła zdjęcie PIERWSZA TAKA SESJA...się XIII Sesja Rady Powiatu. W związku z pandemią koronawirusa, nie wszyscy radni byli obecni w sali obrad. Pomimo to, wzięli w niej udział wszyscy. Pięciu radnych, w tym Przewodniczący Rady, zasiadło w  sali konferencyjnej  Starostwa, zaś pozostałych  16. pracowało w trybie zdalnym. Radni uczestniczący w tej sesji, dzięki możliwościom technicznym, przegłosowali przyjęcie porządku obrad. Jednak na wniosek Przewodniczącego rozszerzony on został o trzy podpunkty. Podczas przebiegu obrad, między innymi uchwalono zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026.

Czytaj więcej...