loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Administrator

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie

województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ l. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa świętokrzyskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz na tablicy ogłoszeń Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

pieczatka wojewoda

BOOKCROSSING w II LO w Końskich

Administrator

Akcja polegająca na „uwalnianiu” przeczytanych zdjęcie BOOKCROSSING...książek, poprzez zostawianie ich w miejscach publicznych po to, aby ktoś mógł z nich skorzystać, zawitała wreszcie do nas. 11 marca 2020 r. zorganizowali ją, w ramach Tygodnia Kultury Języka, nauczyciele – bibliotekarze z II LO w Końskich. Wymiana książek, to doskonała forma popularyzowania czytelnictwa, odświeżenie własnej biblioteki i możliwość nawiązywania relacji. Dzięki niej książki podróżują od czytelnika do czytelnika zyskując „nowe życie”. Pomysłodawca bookcrossingu Ron Hornbaker marzy o stworzeniu otwartej dla wszystkich, nieodpłatnej, globalnej biblioteki. Istotą tej akcji jest dzielenie się, a nie wyrzucanie.

Czytaj więcej...

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH!

Administrator

W środę 11 marca odbyło się spotkanie Starosty zdjęcie ZAWIESZENIE ZAJĘĆ...Koneckiego Grzegorza Pieca, członka zarządu Dariusza Banasika i naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztofa Stachery z dyrektorami powiatowych placówek szkolno - wychowawczych. Głównym tematem było przekazanie informacji o decyzji Ministra Edukacji Narodowej i zawieszeniu zajęć w terminie od 12 do 25 marca 2020 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. (LINK)

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Administrator

W dniu 10 marca w Starostwie Powiatowym zdjęcie POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU...w Końskich odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem było omówienie sposobów działania i zabezpieczenia w związku z dynamiczną sytuacją w zakresie zagrożenia koronawirusem COVID - 19. Na wstępie Starosta Konecki Grzegorz Piec przedstawił informację z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a obecną sytuację na terenie powiatu oraz przygotowanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej do działań w przypadku pojawienia się podejrzenia zakażeniem wirusem, omówiła Anna Wojtasińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Czytaj więcej...

XIX DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH O PUCHAR STAROSTY KONECKIEGO

Administrator

W dniach 27 i 28 lutego 2020 r. w ZSP nr 1 w Końskich zdjęcie DRUŻYNOWY TURNIEJ...odbył się XIX Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Koneckiego. Do turnieju zgłosiło się 12 dwuosobowych drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpodstawowych powiatu koneckiego: ZSP nr 1 w Końskich, ZSP nr 2 w Końskich, ZSP nr 3 w Końskich, I LO w Końskich, II LO w Końskich, ZSP w Stąporkowie.

Czytaj więcej...

W PODZIĘKOWANIU ZA ORGANIZACJĘ MARSZOBIEGU

Administrator

W poniedziałek 9 marca przedstawiciele zarządu zdjęcie W PODZIĘKOWANIU...powiatu koneckiego spotkali się z dyrektorami jednostek organizacyjnych, reprezentantami mediów lokalnych i stowarzyszeń wspierających Starostwo Powiatowe w organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Starosta Grzegorz Piec podsumowując wydarzenie stwierdził, że wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z planem dzięki pomocy i zaangażowaniu wszystkich, dla których ważna jest pamięć o bohaterach niezłomnych. Do podziękowań dołączyli się także wicestarosta Wiesław Skowron i Jarosław Staciwa – członek zarządu.

Czytaj więcej...

KOLEJ NA… KOŃSKIE!

Administrator

Po tym jak Prezydent Andrzej Duda w środę 4 zdjęcie KOLEJ NA...marca br. podpisał stosowną ustawę na peronie nieczynnego od 2009 roku dworca kolejowego w Końskich, zrobiło się niezwykle głośno o tym wydarzeniu na całą Polskę i nie tylko. Przypomnijmy zatem w tym miejscu nieco historii związanej z budową „drogi żelaznej”, jaką poprowadzono przez powiat konecki od Bodzechowa w stronę Koluszek. Fakt ten przyniósł znaczące konsekwencje.

Czytaj więcej...

VII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Administrator

W dniu 06.03.2020r. w Koneckim Domu Kultury zdjęcie VII POWIATOWY PRZEGLĄD...odbył się VII Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckojęzycznej, który został zorganizowany przez germanistów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: Anidę Prochowską, Anetę Kucharską, Barbarę Więcław oraz Marcina Lisa. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Beata Fidor a przegląd poprowadziły Amelia Kupis oraz Aleksandra Polewana. Wśród zaproszonych gości w imieniu Grzegorza Pieca – Starosty Koneckiego - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztof Stachera a w jury zasiedli: Karolina Ludwikowska – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Sylwia Armada – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia oraz Paweł Stasiński – ceramik i muzyk.

Czytaj więcej...

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ZŁOŻYŁ HOŁD KONECKIM OFIAROM STALINIZMU

Administrator

Po podpisaniu ustawy o kolejnictwie i krótkim zdjęcie PREZYDENT ZŁOŻYŁ HOŁD...spontanicznym spotkaniu z tłumnie zebranymi mieszkańcami powiatu na dworcowym placu, Prezydent Andrzej Duda udał się następnie pod budynek dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy 1 Maja 44. Tu też na głowę Państwa czekała liczna grupa konecczan. W tym miejscu, w asyście wojskowej, Prezydent złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary systemu stalinowskiego.

Czytaj więcej...

KOLEJ PONOWNIE W KOŃSKICH

Administrator

W środę 4 marca na zaproszenie Starosty Koneckiego zdjęcie KOLEJ PONOWNIE W KOŃSKICHGrzegorza Pieca gościł w powiecie koneckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Istotnym punktem tej wizyty było podpisanie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej Plus”. Uroczystość odbyła się na peronie byłego dworca kolejowego w Końskich i miała charakter głęboko symboliczny. Miejsce to przez kilkadziesiąt lat tętniło życiem, mieszkańcy dojeżdżali do pracy, a uczniowie do szkół. Ostatni pociąg pasażerski odjechał ponad dziesięć lat temu, a dworzec i jego otoczenie popadały w ruinę, stając się znakiem wykluczenia komunikacyjnego wielu podobnych miast na terenie kraju.

Czytaj więcej...