loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO – ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY ZAPRASZA 7 LIPCA - KUŹNICE KONECKIE

Administrator

Jedną z atrakcji tegorocznych Kuźnic Koneckich będzie zdjęcie PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁEBIA STAROPOLSKIEGO ...obozowisko oddziału partyzanckiego, które zorganizowane zostanie przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. Stoisko będzie miało formę symulacji leśnego obozowiska partyzanckiego z okresu powstania styczniowego z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz replik historycznych broni czarnoprochowej z połowy XIX wieku.

Czytaj więcej...

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGOPowiatowego w Końskich odbyła się druga sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

POWIATOWA MAPA DROGOWA

Administrator

Powiat Konecki aktualnie realizuje inwestycje drogowe korzystając zdjęcie POWIATOWA MAPA DROGOWAze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania realizowanego na terenie gminy Słupia Konecka, wynosi 1 461 908,64 mln zł., z czego budżet państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dofinansowywuje zadanie w kwocie 730 954 tys. zł., natomiast kwotę 365 477 tys. zł. dokłada gmina Słupia Konecka, a pozostałe 365 477, 64 tys. zł. zostanie zabezpieczone w budżecie Powiatu Koneckiego. Pełna nazwa realizowanego zadania brzmi:

Czytaj więcej...

I SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie I SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Wiesław Skowron – Radny Senior.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Końskich.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich.

Czytaj więcej...

POWIAT KONECKI WCIĄŻ WYSOKO - FINAŁ PROGRAMU - „BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Administrator

17 czerwca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono zdjęcie BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE ...i wyróżniono jednostki samorządowe biorące udział w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie”, gdzie Powiat Konecki zajął 6 miejsce. Program, którego celem jest dbałość o bezpieczeństwo obywateli, realizowany jest już od 20 lat. Wyróżnienia w tegorocznej edycji otrzymały również gminy: Stąporków i Ruda Maleniecka. Powiat Konecki reprezentował, w tym dniu naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak.

Czytaj więcej...

SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁ

Administrator

Tegoroczne nagrody dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zdjęcie SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁi SOSW w Baryczy trafiły już w ręce najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu koneckiego. 18 czerwca 2019 roku w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich najzdolniejsi uczniowie, wytypowani przez dyrektorów poszczególnych szkół i zaakceptowani przez grono pedagogiczne, cieszyli się z otrzymanych stypendiów i wyróżnień, które w imieniu organu prowadzącego, wręczał pełniący funkcje Starosty Koneckiego – Grzegorz Piecoraz dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

X SESJA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

19 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Pzdjęcie X SESJA RADY...owiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

3. Planu robót drogowo - mostowych na 2019 rok.

Czytaj więcej...

PATRONUJE MU BŁOGOSŁAWIONY KS. KAZIMIERZ SYKULSKI

Administrator

Czerwiec 2007 roku, Rada Powiatu Koneckiego podejmuję zdjęcie KAZIUKI KONECKIE 2019uchwałę o ustanowieniu bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Następnie w dość krótkim odstępie czasu, w maju 2008 roku, papież Benedykt XVI na wniosek ks. bp. Zygmunta Zimowskiego wydaje dekret ustanawiający bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Od tego momentu Powiat Konecki może szczycić się, tak wspaniałym Patronem. Kaziuki Koneckie, to inicjatywa podjęta w podziękowaniu Panu Bogu, za dar życia i posługi kapłańskiej ks. Kazimierza na Ziemi Koneckiej.

Czytaj więcej...

SYMULACYJNE ĆWICZENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Administrator

W dniu 12.06.2019 r. odbyły się zaplanowane działania zdjęcie SYMULACYJNE ĆWICZENIA...z zakresu Zarządzania Kryzysowego. W ćwiczeniach zorganizowanych przez ZOZ w Końskich i Państwową Straż Pożarną przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich Wydziałem Zarządzania Kryzysowego wzięli udział  uczniowie I liceum Ogólnokształcącego w Końskich kl. II C, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich. Plan działania został opracowany przez Łukasza Dziubińskiego – Inspektora ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego oraz lek. Marka Chałubińskiego – Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Końskich i skonsultowany przez brygadiera mgr inż. Adama Zielińskiego – dowódcę JGR KP PSP w Końskich.

Czytaj więcej...

I PROFILAKTYCZNY RAJD NA ZAKOŃCZENIE XIV EDYCJI KDP

Administrator

5 czerwca 2019 r. około 150 uczniów z 6 szkół zdjęcie PROFILAKTYCZNY RAJD...ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy wraz z opiekunami i organizatorami Koneckich Dni Profilaktyki wzięło udział w I Rajdzie Profilaktycznym. Wydarzenie zakończyło tegoroczną, XIV edycję KDP. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać pieszo 14 kilometrową trasę: Końskie – Piekło („skałki”) – Końskie, na której organizatorzy wyznaczyli punkty kontrolne. Drużyny z poszczególnych szkół wykonywały na nich zadania, za które zdobywały punkty.

Czytaj więcej...

SUKCES DZIEWCZĄT Z I LO

Administrator

W dn. 05.06.2019 r. w hali sportowej przy ulicy zdjęcie SUKCES DZIEWCZĄT...Stoińskiego w Końskich rozegrano wojewódzkie Finały Młodzieżowych Igrzysk Sportowych w Piłce Ręcznej w kategorii dziewcząt. To zawody uznawane za mistrzostwa województwa. Pierwsze miejsce zajęła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich broniąc tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku, wygrywając z LO z Bogorii i II LO Końskie.

Czytaj więcej...

MASTERCHEF 2019

Administrator

W dniu 30 maja 2019 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Kulinarny zdjęcie MASTERCHEF...MasterChef, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – popularny Ekonomik. Honorowy patronat sprawuje Starostwo Powiatowe, które jest fundatorem nagród. W tym roku organizatorzy: Magdalena Dziuba, Ewelina Ciszek i Anna Konieczna - Milcarz zaprosiły uczniów z gimnazjów powiatu koneckiego w podróż kulinarną do Włoch. Uczestnicy przygotowali dania kuchni włoskiej, wykazując się kunsztem kulinarnym. Do konkursu przystąpiło 6  dwuosobowych zespołów.

Czytaj więcej...