loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

VIII POWIATOWY KONKURS ICHTIOLOGICZNY

Paweł Goraj - Administrator

21 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zdjęcie konkursnr 2 w Końskich odbyła się ósma edycja POWIATOWEGO KONKURSU ICHTIOLOGICZNEGO. Przystąpiło do niego 21 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu koneckiego. W tym roku konkurs miał inną formułę. Został zorganizowany jako integralna część reaktywowanego Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba, które z kolei zostało zrealizowane w ramach realizacji projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007- 2013 z udziałem środków EFR Na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „U ŹRÓDEŁ”. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą na temat różnych gatunków i hodowli ryb oraz ochrony ich środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: VIII POWIATOWY KONKURS ICHTIOLOGICZNY

XXI SESJA RADY POWIATU

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 19 września 2012 roku w siedzibiezdjęcie 21 sesja rady powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXI sesja Rady Powiatu koneckiego. W sesji ostatecznie udział brało 20 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek obrad XIX sesji przewidywał podjęcie następujących tematów:

 

l. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej: XXI SESJA RADY POWIATU

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Paweł Goraj - Administrator

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo sektor pozarządowyStowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do udziału w projekcie „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje bezpłatne usługi dla organizacji pozarządowych oraz wszystkich dorosłych osób prywatnych, zainteresowanych sektorem NGO. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest reprezentowanie NGO mających siedzibę na terenie powiatów: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce lub zamieszkanie na tym terenie osób je reprezentujących oraz zainteresowanie założeniem NGO.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU

Paweł Goraj - Administrator

15 września w ramach Europejskich Dni zdjęcie dni dziedzictwaDziedzictwa Kulturowego Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zorganizował obchody w/w wydarzenia prezentując pokaz wypalania wyrobów ceramicznych połączony z wernisażem malarskim Pani Izy Fatalskiej. Wernisaż malarski o zagadkowym tytule „ZMĄCONA CISZA” przedstawiał kilka prac w/w artystki, które eksponowały tytułową materię, gdzie spokój formy przełamywała specyficzna gra, lub jak kto woli nasycenie barw kolorów. Obrazy wkomponowane w scenerię parku maszynowego w ZZH w Maleńcu, w połączeniu z wpadającym światłem słonecznym wyzwalały dodatkową aurę tajemniczości w przedstawianych dziełach. Kolejną atrakcją sobotniego popołudnia było wypalanie ceramiki na terenie zakładu.

Czytaj więcej: EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU

BIŁASÓWKA – RADOSZYCE W STAREJ FOTOGRAFII GALERIA SZTUKI TADEUSZA CZARNECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

W sobotnie popołudnie 15 września 2012 zdjęcie T. Czarneckiroku w Radoszycach przy ulicy Sportowej 2 odbyła się wystawa fotografii, która ukazywała Radoszyce w latach 1909 – 1920. Organizatorem wystawy był Tadeusz Czarnecki, którego galeria pod nazwą Biłasówka prezentuje zgromadzone fotografie i zachęca do odwiedzin. Ekspozycję stanowiły 32 fotografie, pochodzące głównie ze zbiorów prywatnych, ukazujące różnorodne scenerie i aspekty życia ówczesnych mieszkańców. Biłasówka to swoista enklawa, gdzie bez reszty można oddać się obcowaniu ze sztuką w pełnym słowa tego znaczeniu. Galeria eksponuje malarstwo, rzeźbę i fotografię przez co aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu koneckiego.

Czytaj więcej: BIŁASÓWKA – RADOSZYCE W STAREJ FOTOGRAFII GALERIA SZTUKI TADEUSZA CZARNECKIEGO

MATURA 2012 - OSTATECZNE WYNIKI

Paweł Goraj - Administrator

Wyniki procentowe zdawalności matury zdjęcie matura 2012absolwentów szkół dziennych przystępujących w miesiącu maju i sierpniu do egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki. Do matury w 2012 roku przystąpiło 684 absolwentów zdało 633 co stanowi 92,5% ogółu osób przystępujących do matury.

Czytaj więcej: MATURA 2012 - OSTATECZNE WYNIKI

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY KOMBATANTÓW OSÓB REPRESJONOWANYCH

Paweł Goraj - Administrator

14 września 2012 roku w sali konferencyjnej zdjęcie PRKORStarostwa Powiatowego w Końskich odbyło się posiedzenie PRKOR. W spotkaniu z kombatantami udział wzięły władze samorządowe w osobach Bogdana Sobonia – starosty, Wiesława Basiaka – naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Katarzyny Serek – pełnomocnika reprezentującego dyrektora Szpital Św. Łukasza w Końskich. Tematem przewodnim spotkania było określenie kierunków współpracy w zakresie pomocy medycznej przez Ośrodki Zdrowia w powiecie koneckim dla osób z uprawnieniami kombatanckimi. „Najmłodszy z nas ma 82 lata, dlatego prosilibyśmy, aby Ośrodki Zdrowia w oparciu i w ramach NFZ stworzyły możliwości przeprowadzania badań przez kombatantów poza kolejnością.

Czytaj więcej: POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY KOMBATANTÓW OSÓB REPRESJONOWANYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROGRAMU „STUDENT II – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”!

Paweł Goraj - Administrator

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia zdjęcie budynek starostwoStarostwa Powiatowego w Końskich informuje, że osoby, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności mają możliwość udziału w programie pn. "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów nauki i może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

Czytaj więcej: KOMUNIKAT W SPRAWIE PROGRAMU „STUDENT II – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”!

WSPARCIE FINANSOWE DLA KONECKIEGO SZPITALA

Paweł Goraj - Administrator

10 września 2012 r. w Starostwie Powiatowym zdjęcie umowa szpitalw Końskich został podpisany aneks do umowy z 2009 roku. W jej ramach zarząd województwa świętokrzyskiego dołożył do zadania kolejne dwa miliony złotych. Dokument podpisywali: marszałek województwa Adam Jarubas, członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski oraz dyrektor szpitala Wojciech Przybylski i jego zastępca Jerzy Grodzki. Towarzyszyli im przedstawiciele samorządu powiatowego ( organ założycielski placówki ) na czele ze starostą koneckim Bogdanem Soboniem oraz wicestarostą Andrzejem Markiem Lenartem. Dwa miliony złotych dofinansowania otrzymał konecki szpital od zarządu województwa świętokrzyskiego na dokończenie najdroższej inwestycji w historii lecznicy.

Czytaj więcej: WSPARCIE FINANSOWE DLA KONECKIEGO SZPITALA

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE – PIŃCZÓW 2012

Paweł Goraj - Administrator

Świętokrzyscy rolnicy dziękowali w niedzielę zdjęcie dożynki 2012za tegoroczne plony podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Pińczowie. Była wystawa wieńców z 13 powiatów, tradycyjne obrzędy i występy ludowe. Po mszy świętej w intencji świętokrzyskich rolników poświęcone zostały dożynkowe wieńce przygotowane przez powiaty z terenu naszego województwa. W nabożeństwie uczestniczyli m. in. wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich – na czele z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem; starostowie powiatów (powiat konecki – reprezentowali m. in.: Bogdan Soboń – starosta; Czesław Kurcbart – wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Agata Binkowska – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego); samorządowcy z gmin regionu i oczywiście rolnicy.

Czytaj więcej: DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE – PIŃCZÓW 2012

ROCZNICA „BITWY NAD CZARNĄ” W RUDZIE MALENIECKIEJ

Paweł Goraj - Administrator

Dnia 9 września 2012 roku w Rudzie zdjęcie rocznica bitwyMalenieckiej odbyły się uroczystości patriotyczne dotyczące rocznicy bitwy nad Czarną, która została stoczona 6 września 1939 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Ruda Maleniecka na czele z wójtem Leszkiem Kucą; starostwo reprezentowali – sekretarz Roman Struzik, członek Zarządu Powiatu – Danuta Leśniewicz oraz radni powiatowi. W uroczystościach brali także udział reprezentacje kombatantów, harcerzy, straży i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Tegoroczna rocznica rozpoczęła się od celebracji Mszy św. pod przewodnictwem ks. Pawła Węgrzynowskiego.

Czytaj więcej: ROCZNICA „BITWY NAD CZARNĄ” W RUDZIE MALENIECKIEJ