loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja dla uczniów klas VIII szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Paweł Goraj - Administrator

UCZNIU!!! – Zdecydowałeś się na kształcenie w szkole średniej – Jeśli TAK, zamieszkaj w Bursie Szkolnej w Końskich przy ul. M. Piłsudskiego 112

PLACÓWKA OFERUJE:

Całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W sytuacjach trudnych indywidualną pomoc psychologa.

Całodzienne wyżywienie według obowiązujących norm żywieniowych, stawka żywieniowa dzienna wynosi 19,00 złotych. Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi 160,00 złotych.

Bezpłatny dostęp do Internetu: Wi-Fi.

Rozwijanie zainteresowań poprzez pracę w działających na terenie bursy sekcjach i kołach zainteresowań.

Placówka położona jest w bardzo dobrej lokalizacji w mieście – bliskość do szkół: I LO, ZSP NR 1, ZSP NR 3, ZDZ oraz II LO, ZSP NR 2.

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach, zameldowani w bursie na pobyt czasowy dostają dodatkowo 113,00 złotych dopłaty do zasiłku rodzinnego.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą starać się o dofinansowanie do wyżywienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w gminach w których zameldowane są ich dzieci.

Dokumentacja potrzebna do przyjęcia do bursy: - podanie o przyjęcie dziecka do bursy podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego/, - wypełniona przez rodzica /opiekuna prawnego/ karta informacyjna wychowanka(do wypełnienia w bursie).

Rekrutacja do bursy trwa od 09.05.2024r. do 31.08.2024r.

Termin uzupełniający przyjęcia młodzieży do bursy do dnia: 30.09.2024r.

W placówce zostały przeprowadzone kompleksowe remonty oraz został zakupiony nowy sprzęt, dzięki czemu warunki mieszkaniowe zostały dostosowane do wymaganych standardów. Bursa jest placówką nowoczesną, dbającą o rozwój i wychowanie młodzieży.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA BURSY SZKOLNEJ W KOŃSKICH

PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 112 I ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ PLACÓWKI.

Numer kontaktowy: (0 41) 372-24-34

Dyrektor Bursy

Ewa Ostrowska

ulotka 20180327 1  ulotka 20180327 2

plakat z zaproszeniem do zamieszkania w bursie szkolnej