loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PROBLEMATYCZNE SKŁADOWISKA

Administrator

14 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie PROBLEMATYCZNE SKŁADOWISKA...w Końskich odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji, wynikłej zarówno ze składowania materiałów niebezpiecznych, na których zbieranie cofnięto zezwolenie, co ma miejsce na terenie gminy Stąporków oraz magazynowania odpadów, przeznaczonych do przetwarzania na paliwo alternatywne, co ma miejsce w gminie Fałków, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych pożarów.

Czytaj więcej...

VIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

11 października 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VIII SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

Czytaj więcej...

O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCH

Administrator

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, zdjęcie O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCHw dniu 10 października br. odbyło się spotkanie włodarzy gminnych oraz radnych Rady Powiatu Koneckiego, które dotyczyło propozycji zadań wskazanych w planie robót drogowych na 2020 rok. Zarząd Powiatu Koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Na spotkaniu obecni byli: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Jarosław Pawelec – wójt gminy Smyków, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Michał Pękala – wójt gminy Radoszyce oraz Marcin Zieliński – wiceburmistrz Końskich.

Czytaj więcej...

RAZEM MAJĄ RADOSNE SERCA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Administrator

Oni wciąż czują się młodzi i cieszą się, że są zdjęcie RAZEM MAJĄ RADOSNE...razem. To słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich, którzy we wtorkowe popołudnie 8 października br. zainaugurowali już 5 rok akademicki. „Kolejny rok naszej działalności otwieram z radością i optymizmem, licząc jednocześnie na Waszą współprace i zaangażowanie. Życzę słuchaczom aby jak najdłużej chciało Nam się chcieć ” – podkreślała podczas otwarcia nowego roku akademickiego Jolanta Rydzewska – prezes UTW w Końskich, której towarzyszyły Grażyna Chwałek – wiceprezes i Teresa Dunajska – członek Zarządu.

Czytaj więcej...

Z SZACUNKIEM DO PRZECIWNIKA - TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR Z ŻELIWA

Administrator

Jak mogliśmy usłyszeć z ust twórcy i organizatora zdjęcie Z SZACUNKU DO PRZECIWNIKA...Koneckiego Turnieju Karate o Puchar z Żeliwa – Mateusza Garbacza, początki organizacyjne turnieju przebiegały dość skromnie, a pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku w dość kameralnej salce, w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich. Wtedy w rywalizacji sportowej uczestniczyło zaledwie 40 osób. Dziś turniej ten ma szeroką formułę, w której rywalizuje 300 zawodników z 29 klubów z całej Polski.

Czytaj więcej...

„WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE”

Administrator

Pod takim hasłem 16 października będzie obchodzony Europejski zdjęcie WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA...Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach tejże akcji zastaną przeprowadzone szkolenia z niesienia pierwszej pomocy na obszarze Powiatu Koneckiego, które potrwają do połowy grudnia br. Inauguracja tychże szkoleń odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich dokładnie w dniu 16 października, a uczestnikami tegoż będą pracownicy starostwa.

Czytaj więcej...

PIENIĄDZE DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BARYCZY

Administrator

W piątek 4 października 2019 podczas uroczystego spotkania zdjęcie PIENIĄDZE DLA OŚRODKA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała na ręce Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca środki finansowe na rozbudowę SOSW w Baryczy, pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości prawie 2,5 mln złotych. Kwota stanowiąca wkład własny Starostwa Powiatowego i uzyskana dotacja umożliwią sprawny przebieg realizacji zadania, którego następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.

Czytaj więcej...

"WIEM, CO ZROBIĆ, GDY…"

Administrator

2 października br. w ZSP nr 2 Końskich zorganizowano, zdjęcie WIEM CO ZROBIĆ...po raz kolejny, powiatowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pod nazwą „Wiem, co zrobić, gdy…”. Przybyłych gości, uczestników i ich opiekunów powitał dyrektor Jan Rybiński. Byli nimi: wicestarosta Wiesław Skowron, komendant HP Końskie, Monika Jedynak oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Krzysztof Stachera.

Czytaj więcej...

VII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 września 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VII SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

EDUKACJA I INTEGRACJA – WYCIECZKA DO TOKARNI

Administrator

W sobotę 28 września Starostwo Powiatowezdjęcie EDUKACJA I INTEGRACJA... w Końskich zorganizowało dla wszystkich uczestników I Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych wycieczkę do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ponad 130 osób z Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych działających na terenie naszego powiatu miało okazję zobaczyć najciekawsze zabytki architektury charakterystyczne dla wsi i małych miasteczek regionu świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

POMOC FINANSOWA DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Administrator

W piątek 27 września w Urzędzie Wojewódzkim zdjęcie POMOC FINANSOWA DLA...w Kielcach odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z przedstawicielami powiatów, na którym została przekazana informacja o zwiększeniu dotacji celowej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie działania Domów Pomocy Społecznej. Do naszego powiatu trafi kwota 101.600 zł z przeznaczeniem dla dwóch placówek – DPS w Końskich i DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Czytaj więcej...

III REGIONALNE TARGI PRACY W KOŃSKICH

Administrator

27 września 2019 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 zdjęcie III REGIONALNE TAGI PRACY...odbyły się w Końskich w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 5 - Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich oraz Starosta Konecki. Współorganizatorami Regionalnych Targów Pracy byli: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej i Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.

Czytaj więcej...