loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 przypadki koronawirusa. 72 (-4) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Wsparcie Senatora Rusieckiego w sprawie hali z odpadami

Administrator

Ekologicznym problemem, związanym z halą zdjęcie Wsparcie Senatora Rusieckiego...pełną odpadów w Stąporkowie, zajął się Senator Jarosław Rusiecki, który wsparł starania o pozyskanie znaczących środków na ich utylizację z budżetu państwa. Wiadomość ta pozwala mieć nadzieję, że cała sprawa, związana z kosztowną utylizacją, znajdzie wreszcie skuteczne rozstrzygnięcie! Z tego też miejsca Zarząd Powiatu w Końskich wyraża podziękowanie Panu Senatorowi Rusieckiemu, za podjęcie działań w tej pilącej sprawie.

Czytaj więcej...

Nowa forma pracy WTZ w Końskich

Administrator

W dniu 1 czerwca uczestników Warsztatu zdjęcie Nowa forma pracy WTZ...Terapii Zajęciowej w Końskich odwiedzili: starosta Grzegorz Piec i Jarosław Staciwa - członek zarządu, a jednocześnie prezes TWRP „Wszechnica Konecka”. Okazją do tego spotkania było wznowienie działania po okresie przerwy, trwającej od 12 marca 2020 roku. Zajęcia w placówce zostały zawieszone zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Goście mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi procedurami sanitarnymi, których należy dopełnić, chcąc działać w obecnej sytuacji.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 przypadki koronawirusa. 76 (+16) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

XIV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Administrator

W dniu 29 maja odbyła się kolejna sesja zdjęcie XIV Sesja rady powiatuprzeprowadzona w sposób zdalny. W sali posiedzeń obradowało siedmioro radnych, a zdecydowana większość, bo aż 14 wzięło w niej udział dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym. Na wstępie wszyscy radni przyjęli przedstawiony porządek obrad, obejmujący szesnaście punktów. Następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Koneckiego z okresu pomiędzy sesjami, a dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówił sytuację na lokalnym rynku pracy i działania związane z realizacją programu Tarczy Antykryzysowej. Radni po wysłuchaniu i zadaniu dodatkowych pytań przyjęli oba sprawozdania.

Czytaj więcej...

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Czwarty - ostatni zestaw pytań

Administrator

zdjecie Konkurs

16. Ciało rotmistrza Pileckiego potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. „Łączce” dziś kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego. Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazał niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków i uwypuklił patriotyczną postawę skazanych w tym procesie. Witold Pilecki otrzymał pośmiertnie ordery i odznaczenia.

Pytanie: Jakie odznaczenie przyznał pośmiertnie Pileckiemu prezydent Lech Kaczyński?

17. Po 1989 roku w celu upamiętnienia rotmistrza Pileckiego podjęto wiele działań: stawiano pomniki, pisano książki, powstawały filmy i spektakle, pisano piosenki i ustanawiano Pileckiego patronem drużyn harcerskich, szkół, ulic i mostów.

Pytanie: Kto zagrał główną rolę w widowisku teatralnym Śmierć Rotmistrza Pileckiego” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego?

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 31 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 (+3) przypadki koronawirusa. 59 (-20) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Trzeci zestaw pytań

Administrator

11. Pilecki, oprócz pseudonimów, posługiwał się następującymi nazwiskami konspiracyjnymi: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", używał też kryptonimu - „T-IV".

Pytanie: Jakimi pseudonimami posługiwał się Pilecki? Prosimy podać przynajmniej dwa z nich.

zdjęcie Konkurs

12. Chociaż Witold Pilecki, ze względu na pracę w organizacji „NIE”, nie powinien się włączać czynnie do walk powstańczych, nie pozostał biernym świadkiem. Początkowo walczył jako szeregowy żołnierz w Zgrupowaniu „Chrobry II” starając się zachować anonimowość. Jednak w miarę upływu czasu, gdy coraz bardziej potrzebni byli oficerowie ujawnił swój stopień wojskowy. Po upadku powstania warszawskiego Pilecki trafił do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu udał się do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych stacjonującego wtedy we Włoszech.

Pytanie: W jakich obozach przebywał Pilecki po upadku powstania warszawskiego?

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 79 (-4) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI