loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

BAL MIKOŁAJKOWY Z POWIATOWYM KONTEM POMOCY

Administrator

W dniu 5 stycznia 2013 roku odbył zdjęcie bal mikołajkowysię po raz trzynasty Bal Mikołajkowy dla dzieci z terenu Powiatu Koneckiego. Organizatorem było Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy w Końskich. W balu udział wzięło 200 dzieci z gmin: Gowarczów, Fałków, Końskie, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Stąporków, Smyków, Słupia. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, a najmłodszych uczestników z wielką przyjemnością witali członkowie Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy, na czele z Panią prezes Danutą Leśniewicz. Zarząd Powiatu w Końskich reprezentował Pan Andrzej Marek Lenart – wicestarosta i jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

XXIV SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH

Administrator

Dnia 28 grudnia 2012 roku w siedzibiezdjęcie sesja Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad :

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

BAJKOWE JASEŁKA I WIGILIA W SOSW W BARYCZY

Administrator

20 grudnia 2012 roku na terenie SOSW zajęcie Baryczw Baryczy odbyło się spotkanie wigilijne, które poprzedziły występy jasełkowe podopiecznych Ośrodka. Uczniów, zgromadzonych rodziców i pedagogów przywitał dyrektor Ośrodka – Jan Słuszniak, który serdecznie podziękował za zaangażowanie i obecność przy wspólnym stole całej społeczności Ośrodka. Młodzi aktorzy wcielili się w biblijne role, wykorzystując jednocześnie motywy bajkowe. W przedstawieniu wykorzystano między innymi postać Czerwonego Kapturka, Dziewczynki z zapałkami, Pinokia, czy Królowej Śniegu. Bajkowe elementy w inscenizacji jasełkowej nadawały całemu przedstawieniu pewne przesłanie oraz refleksje nad otaczającą nas rzeczywistością wyzwalając jednocześnie poczucie uśmiechu i radości na twarzach najmłodszych.

Czytaj więcej...

WYJĄTKOWI GOŚCIE NA LEKCJI W RUDZIE MALENIECKIEJ

Administrator

W piątek 14 grudnia 2012 roku Zespół zdjęcie minister i marszałekPublicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej odwiedzili wyjątkowi goście w osobach Beaty Oczkowicz – wiceminister Obrony Narodowej oraz Adama Jarubasa – marszałka województwa świętokrzyskiego. A wszystko to dzięki włodarzowi powiatu koneckiego Bogdanowi Soboniowi, który jako starosta stara się przekonywać, że powiat konecki jest interesujący i warto go odwiedzać. Tym razem starosta trzymając za słowo zarówno Panią minister jak i Pana marszałka, którzy z powodów zawodowych nie mogli być obecni przy odsłanianiu pomnika KARPIA podczas tegorocznych obchodów Koneckiej Ryby, doprowadził do spotkania z młodzieżą w Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej.

Czytaj więcej...

UCZESTNICY PROJEKTU „COMENIUS” Z WIZYTĄ U STAROSTY

Administrator

17 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół zdjęcie comeniusPonadgimnazjalnych nr 1 w Końskich rozpoczęła się wizyta młodzieży i opiekunów z Francji, Rumunii, Turcji i Finlandii, która wspólnie z naszą placówką oświatową realizuje unijny projekt „Comenius”. Hasło obecnego działania trwającego na przestrzeni dwóch lat to "Wpływ pogody na ukształtowanie krajobrazu miejskiego i naturalnego regionów Europy”. W projekcie biorą udział uczniowie z Turcji, Rumunii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski. Ze względów finansowych uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – wyjaśniła dyrektor Beata Jakubowska. Do nas przyjechali przedstawiciele czterech pierwszych państw – 14 uczniów i ich opiekunowie.

Czytaj więcej...

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

Administrator

14 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Końskich zdjęcie tpd mikołajodbyło się od dawna wyczekiwane przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Końskich spotkanie z Mikołajem. Mikołajowi towarzyszył miedzy innymi starosta konecki Bogdan Soboń, który w asyście Marii Stanek – prezes TPD i Krzysztofa Stachery – naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Krzysztofa Jasińskiego – wiceburmistrza oraz Krystyny Milczarek – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG, uczestniczyli w obdarowywaniu najmłodszych upominkami. „Jednym z przepisów TPD na udane Święta jest z pewnością spełnianie zwykłych przyziemnych marzeń.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA – SPOTKANIE ROBOCZE

Administrator

11 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej zdjęcie izba rolniczaStarostwa Powiatowego w Końskich odbyło się cykliczne spotkanie robocze w ramach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wojewódzką Izbę Rolniczą reprezentował Robert Fatyga – członek Zarządu ŚIR, Powiatową Izbę Rolniczą reprezentował jej przewodniczący – Stanisław Stanik, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był reprezentowany przez Adama Bukowskiego – kierownika Zespołu Doradczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała Teresa Pietrusiewicz – kierownik Agencji, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa reprezentowała Agata Binkowska – naczelnik Wydziału, Powiatowy Urząd Pracy reprezentował dyrektor jednostki – Marek Krawczyk.

Czytaj więcej...

DEBATA SPOŁECZNA O BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM

Administrator

11 grudnia 2012 r. w siedzibie Starostwa zdjęcie debataPowiatowego w Końskich odbyła się debata społeczna dotycząca problematyki bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu koneckiego z udziałem – zastępcy komendanta wojewódzkiego policji podinspektora Rafała Kochańczyka, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Janusza Łacha, samorządowców miast i gmin powiatu koneckiego oraz społeczności lokalnej. Przybyłych gości przywitał współorganizator debaty Bogdan Soboń – starosta konecki oraz Wiesław Basiak – w/z sekretarza powiatu i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Czytaj więcej...

IV SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW

Administrator

7 grudnia 2012 roku odbył się IV Sejmik zdjęcie sejmikw ramach porozumienia Ziemi Odrowążów. Tym razem przedstawiciele samorządów skupiających już 5 powiatów spotkali się w powiecie szydłowieckim na zamku w Chlewiskach. Powiat konecki reprezentowali: Bogdan Soboń – starosta konecki, Wiesław Skowron – przewodniczący Rady powiatu, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, Danuta Leśniewicz – członek Zarządu, oraz liczna grupa radnych powiatowych, burmistrzów i wójtów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP w osobach Mirosława Pawlaka oraz Marka Gosa, którzy gratulowali dalszego rozwoju tej wspaniałej inicjatywie i jednocześnie życzyli wytrwałości w dążeniu do wzajemnej współpracy w ramach szeroko rozumianego porozumienia Ziemi Odrowążów.

Czytaj więcej...

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

Administrator

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia zdjęcie starostwow ramach pozyskanych dodatkowych środków PFRON, zaprasza do składania wniosków. W dniu 6 grudnia 2012r. podpisana została umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Koneckim o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON następującego projektu: aktywizacja zawodowa poprzez dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim.

Pełna treść programu - (plik.pdf)

71 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA POWIATU KONECKIEGO

Administrator

11 grudnia 2012 roku obchodziliśmy zdjęcie71 rocznicę śmierci patrona powiatu koneckiego – bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego. Przedstawiciele samorządu powiatowego na czele ze starostą koneckim Bogdanem Soboniem, przewodniczącym Rady Powiatu - Wiesławem Skowronem, wicestarostą koneckim - Andrzejem Markiem Lenartem, w/z sekretarza powiatu - Wiesławem Basiakiem w południe złożyli symboliczny wieniec oraz zapalili znicze przed pomnikiem patrona, który znajduje się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich.

Wieczorem w Kolegiacie św. Mikołaja odprawiono Mszę Św. w intencji mieszkańców naszego miasta i powiatu, wspominając postać orędownika – bł. Ks. Kazimierza.

Czytaj więcej...