loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

JA TO MAM SZCZĘŚCIE - WIDOWISKO PATRIOTYCZNE W ZSP Nr 1 W KOŃSKICH

Paweł Goraj - Administrator

7 listopada br. w Zespole Szkół zdjęcie WIDOWISKO PATRIOTYCZNEPonadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odbyło się widowisko patriotyczne pod hasłem - „Ja To Mam Szczęście”. Wśród obecnych w tym dniu gości znaleźli się między innymi: Beata Oczkowicz – podsekretarz Stanu w MON, płk Wiesław Mitkowski – z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Bogdan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, Paweł Gręda, – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a także grono radnych, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Czytaj więcej...

SUPERPIECHUR ŚWIETOKRZYSKI 2014

Paweł Goraj - Administrator

Po raz ósmy konecki oddział Polskiego zdjęcie SUPERPIECHURTowarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego wraz z Kapitułą, przyznała uczestnikom pieszych imprez statuetki Superpiechura Świętokrzyskiego. I tak najwięcej kilometrów, bo aż 492, przemierzył - Jan Brzoza z Kielc. Tuż za nim uplasowali się: Wojciech Pasek z Końskich przemierzając - 471 i Bogdan Dusza z Kielc - 442. Statuetki, certyfikaty i upominki laureatom wręczali - Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Turystyki z Urzędu Marszałkowskiego, prezes PTTK - Wojciech Pasek, wicestarosta konecki - Andrzej Marek Lenart i wiceburmistrz Końskich - Jacek Matera.

Czytaj więcej...

XV TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU KONECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

W dniach od 4 do 5 listopada 2014 roku zdjęcie TURNIEJodbył się XV Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego. Organizatorem zmagań sportowych był: UKS ,,Staszic” działający przy ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie. Turniej sędziowali: nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie : Janusz Hozer, Sławomir Jedynak. Rozgrywki odbyły się na Hali Sportowej w Gimnazjum w Stąporkowie. W rywalizacji udział wzięły drużyny z następujących szkół: ZSP w Stąporkowie, I LO w Końskich, II LO w Końskich, ZSP Nr 1 w Końskich, oraz ZSP Nr 3 w Końskich.

Czytaj więcej...

10 – lecie ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU JAKO SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY

Paweł Goraj - Administrator

To już 10 lat upłynęło od momentu kiedy,zdjęcie 10 LAT ZZH to Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu został zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Końskich. Dokładnie 8 września 2004 roku uchwałą Nr 15/37/2004 Rady Powiatu w Końskich, została podjęta decyzja o nabyciu Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. 25 października br. na uroczyste obchody tego wydarzenia na terenie Muzeum zorganizowano okolicznościową prelekcję historyczno – naukową odnoszącą się do 250 – letniej przeszłości tego wspaniałego zabytku, który przez wiele lat swojej działalności przeszedł zarówno czasy swojej świetności, jak i bliskiego upadku.

Czytaj więcej...

UMOWA NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W POWIECIE KONECKIM PODPISANA

Paweł Goraj - Administrator

W ramach projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowazdjęcie UMOWA PODPISANA Infrastruktury Informatycznej JST” w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz 17 jednostkach administracji powiatowej wdrożony zostanie system wymiany informacji, którego jednym z głównych celów jest podniesienie poziomu zadowolenia klientów oraz pracowników. W dniu 31 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowę ze spółką ARCUS Systemy Informatyczne sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Jaśkiewicza podpisali Marszałek Województwa – Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski oraz Starosta Konecki – Bogdan Soboń i Wicestarosta – Andrzej Marek Lenart.

Czytaj więcej...

XLIII SESJA RADY POWIATU

Paweł Goraj - Administrator

30 października 2014 roku w Sali konferencyjnejzdjęcie 43 SESJA Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta trzecia Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Punktualnie o godzinie 12:00 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Obratański. Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

RONDO im. JANA MAŁACHOWSKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

Koneckie rondo u zbiegu ulic Kieleckiej zdjęcie RONDO W KOŃSKICHi Krakowskiej ma już swoją nazwę. Od 25 października br. rondo nosi imię Jana Małachowskiego. Ten wybitny Polak, Kanclerz Wielki Koronny i przede wszystkim założyciel Miasta Końskie z pewnością odegrał niebagatelną rolę w dziejach naszego narodu. Jak twierdzi Wojciech Pasek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Końskich wybór nazwy jednego z koneckich rond nie mógł być inny. „To z pewnością właściwa postać na właściwym miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączali się w tą inicjatywę” - podkreślał  Wojciech Pasek.

Czytaj więcej...

X JUBILEUSZOWY KONKURS ICHTIOLOGICZNY

Paweł Goraj - Administrator

24 października w ZSP Nr 2 w Końskich zdjęcie KONKURSodbyła się, jubileuszowa - X edycja Powiatowego Konkursu Ichtiologicznego. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach. Zawodnicy ze szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z testem wyboru, a w części praktycznej - z rozpoznawaniem gatunków ryb słodkowodnych Polski. Uczniowie ze szkół podstawowych  klasy od IV do VI gminy Końskie, przygotowywali prace plastyczne na temat: „Różnorodność ryb powiatu koneckiego”. Ocenie podlegały m.in.: elementy budowy wybranego gatunku ryb, właściwe proporcje, ubarwienie i kształt najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 24 października br. w Domu Kultury zdjęcie PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWAw Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWĘTOKRZYSKIEGO za rok szkolny 2013/2014. Wśród wyróżnionych Szkół Podstawowych na 3 pozycji znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich. W kategorii Szkół Gimnazjalnych 2 pozycję zajęło Gimnazjum Nr 1 w Końskich. Wśród wyróżnionych Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego znalazły się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie - Skłodowskiej w Końskich.

Czytaj więcej...

„ELEKTROTECHNICIANS TO INSTALL EUROPE”’ W ZSP NR 1 W KOŃSKICH

Paweł Goraj - Administrator

W latach 2013 - 2015 w ZSP Nr 1 w Końskichzdjęcie DELEGACJA realizowany jest projekt partnerski z programu Leonardo da Vinci. Projekt finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej i nosi tytuł „Elektrotechnicians to install Europe”. Główne założenia projektu to między innymi innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego oraz  wspieranie mobilność uczniów i pracowników na europejskim rynku pracy. Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności językowe ale, przede wszystkim zawodowe, kształtują otwartość i wrażliwość międzykulturową, poznają kulturę danego kraju, nabierają pewności siebie, wiary we własne siły, a także doskonalą umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Czytaj więcej...

AWANSE ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI

Paweł Goraj - Administrator

22 października br. w Zespole Szkół Samochodowo zdjęcie AWANSE ZAWODOWE- Usługowych w Skarżysku - Kamiennej , Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało uroczystość wręczenia aktów nadania awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Tego dnia akty awansu zawodowego odebrało ponad 100 nauczycieli z powiatów: skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego. W powiecie skarżyskim awans na wyższy stopień nauczycielski odebrało 48 osób. Nauczycielom z powiatu skarżyskiego akty awansu wręczali i gratulowali wicekurator Grzegorz Bień i starosta - Michał Jędrys.

Czytaj więcej...