loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

X JUBILEUSZOWY KONKURS ICHTIOLOGICZNY

Administrator

24 października w ZSP Nr 2 w Końskich zdjęcie KONKURSodbyła się, jubileuszowa - X edycja Powiatowego Konkursu Ichtiologicznego. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach. Zawodnicy ze szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z testem wyboru, a w części praktycznej - z rozpoznawaniem gatunków ryb słodkowodnych Polski. Uczniowie ze szkół podstawowych  klasy od IV do VI gminy Końskie, przygotowywali prace plastyczne na temat: „Różnorodność ryb powiatu koneckiego”. Ocenie podlegały m.in.: elementy budowy wybranego gatunku ryb, właściwe proporcje, ubarwienie i kształt najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Administrator

W dniu 24 października br. w Domu Kultury zdjęcie PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWAw Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWĘTOKRZYSKIEGO za rok szkolny 2013/2014. Wśród wyróżnionych Szkół Podstawowych na 3 pozycji znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich. W kategorii Szkół Gimnazjalnych 2 pozycję zajęło Gimnazjum Nr 1 w Końskich. Wśród wyróżnionych Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego znalazły się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie - Skłodowskiej w Końskich.

Czytaj więcej...

„ELEKTROTECHNICIANS TO INSTALL EUROPE”’ W ZSP NR 1 W KOŃSKICH

Administrator

W latach 2013 - 2015 w ZSP Nr 1 w Końskichzdjęcie DELEGACJA realizowany jest projekt partnerski z programu Leonardo da Vinci. Projekt finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej i nosi tytuł „Elektrotechnicians to install Europe”. Główne założenia projektu to między innymi innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego oraz  wspieranie mobilność uczniów i pracowników na europejskim rynku pracy. Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności językowe ale, przede wszystkim zawodowe, kształtują otwartość i wrażliwość międzykulturową, poznają kulturę danego kraju, nabierają pewności siebie, wiary we własne siły, a także doskonalą umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Czytaj więcej...

AWANSE ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI

Administrator

22 października br. w Zespole Szkół Samochodowo zdjęcie AWANSE ZAWODOWE- Usługowych w Skarżysku - Kamiennej , Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało uroczystość wręczenia aktów nadania awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Tego dnia akty awansu zawodowego odebrało ponad 100 nauczycieli z powiatów: skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego. W powiecie skarżyskim awans na wyższy stopień nauczycielski odebrało 48 osób. Nauczycielom z powiatu skarżyskiego akty awansu wręczali i gratulowali wicekurator Grzegorz Bień i starosta - Michał Jędrys.

Czytaj więcej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W POWIECIE KONECKIM

Administrator

W tym roku uroczyste obchody Dnia Nauczycielazdjęcie DZIEŃ EDUKACJI odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Święto zainaugurowano od hymnu narodowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Spotkanie uświetnili swoją obecnością, przedstawiciele kuratorium, władz wojewódzkich i powiatowych, a wśród obecnych w tym dniu byli między innymi: Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP, Grzegorz Dziubek – wicewojewoda świętokrzyski, Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator Oświaty, Krzysztof Obrtański – przewodniczący Rady powiatu koneckiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki oraz liczne grono dyrektorów i nauczycieli.

Czytaj więcej...

PREZENTACJA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KONECKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Administrator

W dniu 10 października br. w siedzibiezdjęcie STRATEGIA 2014-2020 Starostwa Powiatowego w Końskich odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2020. Komitet Sterujący ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego został powołany 12 stycznia 2012 roku. Zarządzeniem starosty koneckiego powstały również cztery zespoły zadaniowe, które swym obszarem działania objęły zagadnienia gospodarczo – inwestycyjne, przestrzenno – środowiskowe, społeczne oraz bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Czytaj więcej...

RODZINY ZASTĘPCZE W POWIECIE

Administrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zdjęcie PCPRw dniu 16 października br. zorganizowało spotkanie pn. „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”. Podczas spotkania odbył się  „PANEL” podsumowujący szkolenie PRIDE dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. W spotkaniu, zainaugurowanym przez Panią Jadwigę Życką – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, wzięli udział kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej a także przedstawiciele zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

XV DOŻYNKI POWIATOWE

Administrator

21 września br. już po raz 15 odbyły zdjęcie DOŻYNKI POWIATOWEsię Dożynki Powiatowe. Powiatowe Święto Plonów w tym roku obchodziliśmy w gminie Ruda Maleniecka. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji rolników i tegorocznych plonów, której przewodniczyli ks. proboszcz – Paweł Węgrzynowski i ks. prof. - Stanisław Łabendowicz. „Znajdujemy się w miejscu szczególnym, gdzie przed 100 laty prof. Franciszek Staff założył stacje ichtiologiczną i wyhodowano Karpia Królewskiego. Była to alternatywa dla chylącego się ku upadkowi wielkiego przemysłu, który się na tym terenie rozwijał. Bądź pozdrowiona ziemio rodząca z dobroci Boga.

Czytaj więcej...

WĘDKARSKIE ZMAGANIA PODCZAS XV DOŻYNEK POWIATOWYCH

Administrator

Podczas tegorocznego święta Hodowców Rybzdjęcie ZAWODY WĘDKARSKIE i Wędkarzy – Koneckiej Ryby i XV Dożynek Powiatowych odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Starosty Koneckiego – Bogdana Sobonia. Zawody rozegrano w niedzielny poranek na zbiorniku wodnym w Maleńcu. Równo o godzinie 6:00 na wylosowanych stanowiskach do rywalizacji stanęło 35 zawodników. Najmłodszy z nich miał zaledwie 8 lat, natomiast najstarszy 51. Nad zawodami i przestrzeganiem przepisów rywalizacji czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył sędzia główny zawodów - Jarosław Staciwa.

Czytaj więcej...

KONECKA RYBA 2014

Administrator

20 września br. na terenie Parku Miejskiego w Końskichzdjęcie KONECKA RYBA odbyła się X edycja Koneckiej Ryby. Tegoroczne Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy znów zagościło w Końskich, przyciągając licznych mieszkańców i gości. Patronat honorowy nad tym wielkim wydarzeniem dla samorządu powiatowego objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Ten kto zdecydował się na obecność i uczestnictwo w tym wydarzeniu z pewnością nie mógł narzekać na brak licznych atrakcji.

Czytaj więcej...