loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 31 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 (+3) przypadki koronawirusa. 59 (-20) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Trzeci zestaw pytań

Administrator

11. Pilecki, oprócz pseudonimów, posługiwał się następującymi nazwiskami konspiracyjnymi: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", używał też kryptonimu - „T-IV".

Pytanie: Jakimi pseudonimami posługiwał się Pilecki? Prosimy podać przynajmniej dwa z nich.

zdjęcie Konkurs

12. Chociaż Witold Pilecki, ze względu na pracę w organizacji „NIE”, nie powinien się włączać czynnie do walk powstańczych, nie pozostał biernym świadkiem. Początkowo walczył jako szeregowy żołnierz w Zgrupowaniu „Chrobry II” starając się zachować anonimowość. Jednak w miarę upływu czasu, gdy coraz bardziej potrzebni byli oficerowie ujawnił swój stopień wojskowy. Po upadku powstania warszawskiego Pilecki trafił do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu udał się do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych stacjonującego wtedy we Włoszech.

Pytanie: W jakich obozach przebywał Pilecki po upadku powstania warszawskiego?

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 79 (-4) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Europejskie miliony na przeciwdziałanie skutkom epidemii dla Powiatu Koneckiego

Administrator

Blisko 2,5 miliona złotych wynosi wartość zdjęcie Europejskie miliony na przeciwdziałanie...projektu, który przygotował zespół projektowy składający się z pracowników starostwa powiatowego i koneckiego szpitala w odpowiedzi na ogłoszone w trybie nadzwyczajnym wezwanie Zarządu Województwa z dnia 11 maja. Po ekspresowym tempie naboru wniosków oraz ich oceny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w dniu 28 maja uroczyste podpisania umowy o dofinansowanie. Na dokumencie określającym warunki przyznania pomocy finansowej swoje podpisy złożyli: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa i Renata Janik - Wicemarszałek ze strony Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Wiesław Skowron - Wicestarosta przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz - Skarbnika ze strony Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla małych firm z Powiatu Koneckiego

Administrator

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zdjęcie Powiatowy Urząd Pracy w Końskichogłasza III nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, który będzie prowadzony od dnia 02.06.2020r do 15.06.2020r. O wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze spadkiem obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą się ubiegać przedsiębiorcy, będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wnioski o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wąsosz to nie miejsce na odpady!

Administrator

Już w zeszłym roku Wąsosz obiegła zdjęcie Wąsosz to nie miejsce na odpady...wiadomość, że w miejscu dawnej odlewni żeliwa, nowy właściciel posesji, przewiduje uruchomić firmę, zajmującą się pozyskiwaniem i przetwórstwem odpadów gastronomicznych. Niebawem mieszkańcy wsi wystosowali pismo protestujące wobec takich zamiarów, w którym można przeczytać:

Nieopodal wsi przebiega granica obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Czarnej. Wieś stała się atrakcyjna do zamieszkania, o cennych walorach przyrodniczych. Ze względu na walory krajobrazowe, bliskość lasów i czyste powietrze, wiele rodzin zainwestowało w budowę i remonty domów na terenie Wąsosza. Obawiamy się, że wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie, spadnie również wartość pozostałych gruntów.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 27 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 83 (-5) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Hala pełna odpadów…

Administrator

Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 roku, zdjęcie Hala pełna odpadów...na wniosek jednej z bytomskich spółek, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mocą stosownej decyzji, Starosta Konecki udzielił zezwolenia na zbieranie odpadów, wyłącznie innych niż niebezpieczne, w części hali magazynowej położonej w Stąporkowie, przy ulicy Staszica 5. Już w połowie lutego 2018 r., po przeprowadzonej kontroli na terenie tejże hali, stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia, naruszające warunki wydanego zezwolenia. Wobec powyższego, Starosta Konecki wezwał wspomnianą spółkę do niezwłocznego zaniechania wykazanych naruszeń, opatrzonego klauzulą, cofnięcia zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania, w razie niespełnienia stosownych wymagań.

Czytaj więcej...

Na bezludną wyspę zabrałbym na pewno książkę – jestem z Nią na Ty

Administrator

Kartę biblioteczną w Końskich założył zdjęcie Na bezludną wyspę...w 1968 roku, ale w każdym miejscu gdzie mieszkał wcześniej, z wielką przyjemnością korzystał z Bibliotek. Pan Edward Misiowiec w swoim życiu przeczytał bardzo wiele książek. Nigdy ich nie liczył, bo to dla niego zawsze było mało istotne, liczy się przecież treść. Czytaniem „zaraził” się od wczesnych lat dzieciństwa i tak pozostało do dziś. Jak sam podkreśla książka, to jedna z jego pasji i jest jej wiernym fanem. Gdyby trafił na bezludną wyspę z pewnością towarzyszyłaby mu książka.

Czytaj więcej...