loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,zdjęcie NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH...

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2020 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty ustalił terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na r. sz. 2020/2021 dla szkół działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dniach od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 24 czerwca 2020 r. komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do danej szkoły. Chętni kandydaci w dniach 26 – 30 czerwca 2020 r. uzupełniają swoje wnioski m.in. o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

WSPARCIE Z MINISTERSTWA ZDROWIA DLA POWIATU KONECKIEGO

Administrator

Trwa dystrybucja środków ochrony zdjęcie WSPARCIE Z MINISTERSTWA...osobistej z Ministerstwa Zdrowia, które dzięki pomocy 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej trafiły do Starostwa Powiatowego. Jak stwierdził starosta konecki - Grzegorz Piec, zależy nam, by jak najszybciej ta pomoc trafiła do potrzebujących. Płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki i przyłbice ochronne otrzymają Ośrodki Pomocy Społecznej, we wszystkich gminach naszego powiatu.

Czytaj więcej...

TERYTORIALSI POMAGAJĄ W POWIECIE KONECKIM

Administrator

W dniu 20 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło zdjęcie TERYTORIALSI POMAGAJĄ...się spotkanie starosty Grzegorza Pieca z porucznikiem Marcinem Kowalem, oficerem prasowym 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tematem rozmowy był zakres pomocy tej formacji placówkom powiatowym w czasie zmagań z pandemią koronawirusa. Żołnierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli do starostwa środki ochrony osobistej z Ministerstwa Zdrowia, które mają zostać rozdysponowane różnym placówkom na terenie powiatu.

Czytaj więcej...

KONTROLE TO ICH CODZIENNOŚĆ - SKRUPULATNI I CZUJNI FUNKCJONARIUSZE

Administrator

Ich służba wymaga nieustannej czujności i podobniezdjęcie KONTROLE TO ICH... jak całego personelu medycznego narażona jest na wiele niebezpieczeństw, szczególnie w okresie panującej epidemii. Na terenie Powiatu Koneckiego prowadzone są liczne i skoncentrowane działania funkcjonariuszy Policji, takie jak choćby kontrole pojazdów związane z ograniczeniami w przemieszczaniu się. Tego typu działania zaobserwowaliśmy między innymi na drogach dojazdowych do Końskich: W 728 z kierunku Kielc i DK 42 z kierunku Skarżyska, gdzie policjanci dokonywali zasadności przemieszczania się pojazdów.

Czytaj więcej...

OGROMNE WSPARCIE FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Administrator

To była inwestycja, która mogła zostać zrealizowana zdjęcie OGROMNE WSPARCIE...dzięki bardzo znaczącemu wsparciu finansowemu jakie zapewnił jej Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka, dobiega do szczęśliwego końca. 16 kwietnia br. drogowcy kładli już ostatnią warstwę ścieralną, na końcowym odcinku zadania i pozostanie im tylko utwardzenie poboczy, na dł. 820 mb. oraz prace porządkowe.

Czytaj więcej...

NOWE INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Administrator

W wyniku rozstrzygnięcia naboru zdjęcie NOWE INWESTYCJE...na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - Powiat Konecki otrzyma wsparcie finansowe w wysokości prawie 6 milionów złotych na remonty i przebudowę 13 odcinków. Kwota ta stanowi 60 procent przewidywanych kosztów inwestycji. Pozostałe środki zostaną wygospodarowane w ramach budżetu powiatu. Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców, niezwłocznie rozpoczną się prace na drogach powiatowych:

Czytaj więcej...

DECYZJA ZARZĄDU POWIATU O WSPARCIU SZPITALA

Administrator

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich, jakie odbyło się w Wielki Czwartek, zapadła decyzja o znaczącym dofinansowaniu zakupów sprzętu medycznego przez konecki szpital. Była to odpowiedź na dwa wnioski przedłożone przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej - Wojciecha Przybylskiego. Pierwszy wniosek z 31 marca br. zakładał pokrycie, przez organ założycielski - czyli Powiat Konecki, wkładu własnego szpitala do projektu współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 229 897 zł., w ramach 1,3 mln zł. przyznanych wcześniej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla ZOZ-u w Końskich. Drugi wniosek z 1 kwietnia dotyczył wsparcia finansowego w związku sytuacją epidemiologiczną i złożoną wcześniej deklaracją Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca. Łącznie obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, a opiewały one na niebagatelną kwotę 706 169 zł.!

zdjęcie SZPITAL ŚW. ŁUKASZA ...  zdjęcie ZARZĄD POWIATU KONECKIEGO...

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS „WIEDZĄ ZABIĆ WIRUSA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Administrator

Zanim podamy zwycięzców, przedstawiamy Państwu prawidłowe zdjęcie KONKURS WYNIKI...odpowiedzi na pytania konkursowe, które ukazywały się od 30 marca do 10 kwietnia 2020.

I. 8 Gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Słupia Konecka, Stąporków,

II. Koło Wodne,

III. 35 radnych,

IV. Pałac Małachowskich, Tarnowskich, ul. Partyzantów,

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PUP W KOŃSKICH

Administrator

W związku z wejściem w życie ustawy składającej zdjęcie LOGO TARCZA ANTYKRYZYSOWA...się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuję następujące zadania:

1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Czytaj więcej...

APEL KATYŃSKI POWIATU KONECKIEGO – 2020!

Administrator

Władze Powiatu Koneckiego, w związku z przypadającą zdjęcie APEL KATYŃSKI...80. rocznicą stalinowskiego ludobójstwa obywateli Rzeczypospolitej, zamierzały zorganizować uroczysty apel na koneckiej Alei Katyńskiej. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej, trzeba było zrezygnować z tej zbiorowej manifestacji pamięci. Wczoraj, tj. w poniedziałek 13 kwietnia przypadł Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone w listopadzie 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, ma na celu oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Czytaj więcej...