loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Aktualności

Dofinansowanie przewozów autobusowych dla Powiatu Koneckiego

Beata Kij

W piątek 2 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Zarzad i skarbnik powiatu koneckiego podpisuja umowe z wojewoda swietojrzyskimzostały podpisane umowy, dzięki którym świętokrzyskie samorządy będą mogły organizować w nadchodzącym roku nowe połączenia autobusowe. Jak powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz, wsparcie rządowe przeznaczone na ten cel znacząco ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom nieposiadającym własnych środków transportu. Powiat Konecki w ramach „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej” otrzyma kwotę 378 100,80 zł.

Czytaj cały artykuł...Dofinansowanie przewozów autobusowych dla Powiatu Koneckiego

Kościół w Odrowążu wsparty przez Lasy Państwowe

Beata Kij

Kościół w Odrowążu pw. św. Jackana zdjeciu kosciol w Odrowazu i Katarzyny otrzymał znaczące wsparcie finansowe. Stało się tak za sprawą ogłoszonego przez Lasy Państwowe konkursu pod nazwą „Drewno jest z lasu” i wniosku o uczestnictwo w tym konkursie jaki złożył miejscowy proboszcz – ks. Józef Zbigniew Bieńkowski. Wniosek ten spotkał się z uznaniem. A rzecz dotyczy dofinansowania prac konserwatorsko – restauratorskich XVII wiecznego drewnianego ołtarza Przemienienia Pańskiego przy filarze północnym, ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wymienione wsparcie opiewa na kwotę 90 tys. zł. Warto jeszcze zaznaczyć, że jednym z aspektów zamieszczonym we wniosku konkursowym jest promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca oraz promocja obiektu architektury drewnianej.

Czytaj cały artykuł...Kościół w Odrowążu wsparty przez Lasy Państwowe

O bezpieczeństwie w powiecie koneckim

Beata Kij

W pierwszym dniu grudnia, w starostwie pod przewodnictwem na zdjeciu uczestnicy posiedzenia powiatowego zespolu zarzadzania kryzysowego i komisji bezpieczenstwa i porzadku starosty koneckiegostarosty Grzegorza Pieca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa Starosty Koneckiego, na którym zaopiniowano projekt budżetu na 2023 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Najważniejsze informacje dotyczące działań policji za ostatnie 10 miesięcy przedstawił Komendant Powiatowy Policji insp. Rafał Zieliński. Tradycyjnie przed rozpoczęciem pełni sezonu zimowego stan przygotowań jednostek samorządu zreferował inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego koneckiego starostwa – Wojciech Kołodziej.

Czytaj cały artykuł...O bezpieczeństwie w powiecie koneckim

Ofiarować kroplę siebie…

Paweł Goraj - Administrator

W środę 30 listopada, po pandemicznej zdjęcie grupowe uczestników dnia krwiodawcówprzerwie, w sali bankietowej „Astoria” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Licznie zgromadzonych gości przywitał prezes Zarządu Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża dr Marek Werens, a okolicznościowy referat wygłosił wiceprezes dr Jarosław Chmielnicki. Program spotkania wzbogaciła swoimi występami młodzież z Zespołu Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Starosta Konecki Grzegorz Piec i Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.

Czytaj cały artykuł...Ofiarować kroplę siebie…

Europasy i Certyfikaty dla uczniów ZSP w Stąporkowie

Paweł Goraj - Administrator

W ramach akredytacji Erasmus+zdjęcie grupowe wszystkich uczestników erasmusa w poniedziałek 28 listopada 2022 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie odbyła się konferencja. Była ona podsumowaniem projektu, dzięki któremu uczniowie mieli możliwość podniesienia kluczowych kompetencji w zakresie umiejętności zawodowych, językowych oraz rozwoju osobistego i społecznego. W poprzednich latach odbywali oni praktyki w Niemczech, we Włoszech i Grecji, którą ponownie odwiedzili w bieżącym roku. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Hanna Rzepka – dyrektor ZSP w Stąporkowie, Karol Banasik – wicedyrektor i koordynator projektu, a także nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele rodziców.

Czytaj cały artykuł...Europasy i Certyfikaty dla uczniów ZSP w Stąporkowie

XLIX Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W środę 30 listopada, odbyła zdjęcie przewodniczącego sesji rady wraz z zastępcami podczas sesjisię XLIX Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przewodniczący Zbigniew Kowalczyk zaproponował wprowadzenie zmian do  porządku obrad. Za zgodą radnych, do punktu 4  dodane zostały nowe podpunkty dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyboru przedstawiciela Rady Powiatu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, oraz kwestia ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych.  Następnie starosta Grzegorz Piec poinformował o działaniach Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj cały artykuł...XLIX Sesja Rady Powiatu w Końskich

W darze od „Tygodnika Koneckiego”

Paweł Goraj - Administrator

Księgozbiór bibliotek szkolnych, zdjęcie okładki Lutekprowadzonych przez Powiat Konecki, został wzbogacony. Firma Starpress Spółka z o. o., wydawca Tygodnika Koneckiego i portalu konecki24.pl, ofiarowała Starostwu Koneckiemu bezpłatne egzemplarze książki pt. „Lutek – Żołnierz od Gór Świętokrzyskich”.

Publikacja ta, zawiera fragmenty wspomnień Lucjana Krogulca ps. Lutek, żołnierza Armii Krajowej ze zgrupowań Ponurego i Nurta. Starostwo Koneckie zdecydowało, że książki te zostaną przekazane szkołom prowadzonym przez powiat.

Wydanie dofinansowane zostało ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 – Wolność po polsku.

3

Czytaj cały artykuł...W darze od „Tygodnika Koneckiego”

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Beata Kij

W piątek 25 listopada, Starosta Konecki Grzegorz Piec na zdjeciu uczestnicy konwentu powiatow wojewodztwa swietokrzyskiegouczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Świętokrzyskiego zorganizowanym w Skarżysku - Kamiennej. Obrady otworzyli: Przewodniczący Konwentu, Starosta Buski - Jerzy Kolarz oraz Starosta Skarżyski - Artur Berus.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się tematy związane z wykorzystaniem danych pochodzących z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Informacji Przestrzennej w Województwie Świętokrzyskim oraz sytuacja w szpitalach powiatowych i problem utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Czytaj cały artykuł...Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 23.11.2022 r. w Urzędzie zdjęcie grupowe laureatów konkursu podczas wręczenia nagródWojewódzkim w Kielcach odbył się XXIX Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich: Wiktor Zdulski kl. 4pTE i Oskar Domagała kl. 3TPS. Do ścisłego finału zakwalifikował się Oskar Domagała, zajmując ostatecznie 4 miejsce, premiowane nagrodą rzeczową. Wiktor Zdulski zajął 9 miejsce. Opiekunem uczniów był Witold Fitas.

Czytaj cały artykuł...Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

Sto lat z mieszkańcami powiatu koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 24 listopada, starosta zdjęcie starosty i dyrektora biblioteki konecki Grzegorz Piec uczestniczył w uroczystych obchodach stulecia działalności Biblioteki Publicznej w Końskich, która pełni również funkcję biblioteki powiatowej. Jak łatwo obliczyć, konecka książnica pomimo zmian nazwy i zasięgu działania, dzięki licznym filiom i punktom bibliotecznym towarzyszy mieszkańcom naszego powiatu już od wczesnych lat po odzyskaniu niepodległości. Ten piękny jubileusz koneccy bibliotekarze świętowali wspólnie z licznym gronem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych, świętokrzyskiej społeczności bibliotekarzy i mieszkańców naszego powiatu.

Czytaj cały artykuł...Sto lat z mieszkańcami powiatu koneckiego

Nowy ambulans dla szpitala i społeczności Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W środę 23 listopada przed siedzibązdjęcie grupowe wszystkich uczestników przekazania ambulansu starostwa powiatowego odbyło się symboliczne przekazanie nowego specjalistycznego pojazdu ratownictwa medycznego za 300 tysięcy złotych. Odpowiednio doposażony pojazd marki renault powiększy flotę ambulansów koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Odbierając kluczyki z rąk starosty Grzegorza Pieca, dyrektor szpitala Anna Gil podziękowała za tak znaczące i przydatne wsparcie placówki. Ma to bezpośrednie przełożenie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców ponieważ, jak dodał starosta - „powiat konecki jest bardzo rozległy i dodatkowy ambulans był potrzebny”.

Czytaj cały artykuł...Nowy ambulans dla szpitala i społeczności Powiatu Koneckiego

Docenieni za pomoc drugiemu człowiekowi

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zdjęcie grupowe uczestników konferencjiw Końskich w poniedziałkowy poranek 21 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odebrało nagrodę i jednocześnie wyróżnienie przyznawane w zakresie pomocy społecznej, które osobiście wręczała kierownictwu tej instytucji Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg.

„To już trzecie, tak zaszczytne wyróżnienie, które kierowane jest pod adresem PCPR w Końskich. Cieszę się i mam wielką satysfakcję, że praca zespołu Centrum, jest tak wysoko oceniana…

Czytaj cały artykuł...Docenieni za pomoc drugiemu człowiekowi

Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku

Paweł Goraj - Administrator

Pod takim tytułem w sobotę 19 zdjęcie armaty wystawionej jako tło podczas konferencjilistopada w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Stanisława Staszica w Końskich odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Regionalne PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Końskie, Komisja Opieki Nad Zabytkami oraz Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Spotkanie rozpoczął inicjator tego wydarzenia - Wojciech Pasek, prezes PTTK Końskie, regionalista. W pierwszej części odbyła się uroczystość związana z nagrodzeniem osób zasłużonych dla środowisk krzewiących szeroko rozumianą turystykę oraz z rozstrzygnięciem szkolnych konkursów, m.in. na kartkę pocztową pt. „Ślady pamięci narodowej w moim mieście” – pierwsze miejsce jury przyznało Jagodzie Jóźwik ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie.

Czytaj cały artykuł...Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku