loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Historia

Z dziejów powiatu  i historia uprzemysłowienia regionu

Powiat Konecki

Paweł Goraj - Administrator

Powiat konecki leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich, na terenie atrakcyjnych turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dopływu Krasnej. Tutaj też biorą swój początek inne większe rzeki: Drzewiczka, Radomka i Kamienna. Prawie połowę powierzchni Konecczyzny pokrywają duże, zwarte obszary leśne, bogate w faunę i florę. Duża populacja zwierząt łownych, liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa, w tym gatunków rzadkich.

 

foto budynek d

Z dziejów powiatu

 

gminy m

Gminy Powiatu Koneckiego

Polityka cookies

Paweł Goraj - Administrator

Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które strona stosuje na wszystkich swoich stronach internetowych. Korzystając ze Stron Starostwa Powiatowego w Końskich, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki,  wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze Strony.

Czytaj więcej: Polityka cookies

Gminy Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

 

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

urzad wojewodzki

Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Strona internetowa - http://www.kielce.uw.gov.pl/


tel.: +48 (41) 342 18 00 lub 342 18 05, 342 18 10
fax: +48 (41) 342 18 34

 

 

GMINA FAŁKÓW

herb gminy fałków

Henryk Konieczny - Wójt Gminy Fałków

26-260 Fałków

Strona internetowa - http://www.falkow.pl/

Kontakt:

telefon: (044) 787 - 35 - 35 lub 787 - 35 - 06

fax: (044) 787 - 35 - 35

 

 

GMINA GOWARCZÓW

zdjęcie herg gowarczowa

Stanisław Pacocha - Wójt Gminy Gowarczów

26-225 Gowarczów

ul. Plac XX-lecia 1

Strona internetowa - http://gowarczow.pl/

Kontakt:

telefon: (+48) – 672 – 40 - 37

faks: (+48) – 672 – 47 - 44

 

 

MIASTO I GMINA KOŃSKIE

zdjęcie herb końskie

Krzysztof Obratański - Burmistrz MiG Końskie

26-200 Końskie

ul. Partyzantów 1

Strona internetowa - http://www.umkonskie.pl/

Kontakt:

telefon: (041) – 375 - 32 - 49

faks: (041) - 372 - 29 - 55

 

 

MIASTO I GMINA RADOSZYCE

zdjęcie herb radoszyce

 Michał Pękala - Burmistrz MiG Radoszyce

 26-230 Radoszyce

 ul. Żeromskiego 28

 Strona internetowa – http://www.radoszyce.pl/

 Kontakt:

 telefon: (+48) 41 – 373 – 50 - 83

 faks: (+48) 41 - 373 – 50 - 83

 

 

GMINA RUDA MALENIECKA

zdjęcie herb ruda maleniecka

 Leszek Kuca - Wójt Gminy Ruda Maleniecka

 26-242 Ruda Maleniecka

 Ruda Maleniecka 99 A

 Strona internetowa - http://rudamaleniecka.pl/

 Kontakt:

 telefon: (041) – 373 – 13 - 40

 faks: (041) – 373 – 13 - 41

 

GMINA SŁUPIA KONECKA

zdjęcie herb Słupia

           Robert Wielgopolan - Wójt Gminy Słupia Konecka

           26-234 - Słupia Konecka

           Słupia 30 A

           Strona internetowa - http://www.slupiakonecka.pl/

           Kontakt:

           telefon: (041) – 391 – 11 - 47

           faks: (041) – 391 – 11 - 47

 

 

GMINA SMYKÓW

zdjęcie herb smyków

Jarosław Pawelec - Wójt Gminy Smyków

26-212 Smyków

Smyków 91

Strona internetowa - http://www.smykow.pl/

Kontakt:

telefon: (+48) - 41 – 373 – 91 - 81

faks: (+48) 41 – 373 – 91 - 81

 

 

MIASTO I GMINA STĄPORKÓW

zdjęcie herb stąporków

   Dorota Łukomska - Burmistrz MiG Stąporków

   26-220 Stąporków

   ul. Piłsudskiego 132 A

   Strona internetowa – http://staporkow.pl

   Kontakt:

   telefon: (041) - 374 - 11 - 22

   faks: (041) - 374 - 18 - 60

Uprzemysłowienie Ziemi Koneckiej

Paweł Goraj - Administrator

Warunki naturalne Konecczyzny w postaci rozległych lasów i płytko zalegających rud żelaza spowodowały, że już w średniowieczu, rozwinęło się tutaj górnictwo oraz produkcja żelaza. W następnych latach rynek zbytu na wyroby żelazne znacznie się poszerzył, wzrastała zatem produkcja. Było to możliwe dzięki upowszechniającemu się od XIII w. wynalazkowi koła wodnego. Taki mechanizm zaczęto stosować w młynach zbożowych, tartakach, foluszach, papierniach oraz hutach i kuźnicach. O ich lokalizacji zaczął decydować zdjecie kuznica kolejny element przyrody - przepływające rzeki i strumienie. Tak oto, wykorzystując spadek wód do poruszania koła wodnego, udało się zbudować piece hutnicze o wiele większe od wcześniejszych dymarek. Dmuch, podnoszący temperaturę, pędzony był tam miechami poruszanymi mechanicznie, także młoty wprawiano w ruch przy pomocy dźwigni na wale koła wodnego. Tak wyglądała kuźnica wodna - zwana z czasem rudą, hutą ( z języka łacińskiego minerą lub ferrarią). Pierwsze wzmianki świadczące o kuźnicach zdjecie maleniec żelaznych w pobliżu Końskich pochodzą z XV w. Element koła drewnianego poruszanego wodą wpisał się na trwałe w krajobraz konecczyzny. Koło wodne charakteryzowało kuźnicę tak dalece, że od ich liczby wyznaczano podatki. Oprócz przemysłu żelaznego istniał tutaj również w wieku XVI i XVII znaczny ośrodek szklarstwa, zlokalizowany pod Radoszycami i w rejonie Wzgórz Koneckich. Skutkiem wieloletniego działania ok. 80 kuźnic, hut szklanych był rozwój osadnictwa. zdjecie maleniec maszyna W XVIII w. znów ogromne koła wodne zdecydowały, iż na Konecczyźnie powstało nowoczesne zagłębie metalurgiczne. Wytop żelaza oparto wtedy na procesie wielkopiecowym. Prekursorem w tym względzie był tu kanclerz Jan Małachowski. Na ogólna liczbę wielkich pieców w 1782 roku ponad połowa z nich znajdowała się pod Końskimi, czyniąc z tego terenu centrum przemysłowe Rzeczypospolitej.W początkach XIX w. Stanisław Staszic nakreślił ambitne plany rozwoju przemysłu. Doniosłą rolę w tych zamierzeniach miały odegrać rzeki Czarna i Kamienna. Tak powstała m.in. walcownia w Sielpi. Czarna stała się wtedy jedną z najbardziej pracowitych rzek Polski. W kulturze materialnej i procesie osadniczym ośmiu gmin wchodzących w skład obecnego powiatu koneckiego, koło wodne odegrało na przestrzeni kilku wieków ogromną rolę. Ten fakt miał zasadniczy wpływ przy projektowaniu herbu dla obecnego powiatu koneckiego, gdzie koło wodne znalazło się na poczesnym miejscu. Przeszło ono olbrzymią transformację: od praktycznego zastosowania poprzez obiekt muzealny, a na symbolice heraldycznej skończywszy. Tak więc łączy ono przeszłość z teraźniejszością.

Z dziejów powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Podstawę terytorialną obecnego powiatu stanowi dawny konecki klucz włości, będący praktycznie już od XII w. samodzielną jednostką administracyjną na obszarze kasztelanii żarnowskiej, a od końca XIV w. powiatu opoczyńskiego. Jedynie rejon Radoszyc znajdował się w powiecie chęcińskim, a w powiecie radomskim okolice Chlewisk, Szydłowiec i Borkowice. Taki stan trwał do upadku Rzeczypospolitej - po trzecim rozbiorze. Wszystkie te ziemie należały wtedy do województwa sandomierskiego. Wspomnianymi dobrami zwanymi z czasem Końskie Wielkie władali blisko sześć wieków Odrowążowie, a poprzez następne dwa stulecia Małachowscy.
Po wkroczeniu Austriaków do tzw. Galicji Zachodniej w 1795 r., ustanowili oni w Końskich siedzibę cyrkułu (okręgu) - jednego z sześciu na tym terenie - faktycznie odpowiadającemu powiatowi. Po ustąpieniu tychże zaborców w 1809 r. ziemie te włączono do Księstwa Warszawskiego, a Końskie jako siedziba powiatu wraz z Żarnowem, Przedborzem, Białaczowem i Radoszycami weszły w skład departamentu radomskiego. W 1816 r. dotychczasowe powiaty utraciły na znaczeniu i na ich miejsce powołano obwody, w tym opoczyński, z siedzibą w Końskich ( do 1834 r.). Przywrócono też nazwę województwo sandomierskie z urzędem w Radomiu.
Z ostatnim dniem 1866 r. ukaz carski ustanowił powiat konecki. Jego najważniejszym miastem i ośrodkiem władz stały się Końskie. Terytorium to przynależało do guberni radomskiej, która praktycznie pokrywała się z dawnym województwem sandomierskim.
Ówczesny powiat Końskie był rozległym obszarem: od Pilicy z Przedborzem aż po Szydłowiec. Niebawem prawa miejskie utraciły Gowarczów i Radoszyce. W skład liczącego wtedy 1883 km kw. powiatu wchodziło 18 gmin: Bliżyn, Borkowice, mapka powiatu w 1938 r Chlewiska, Czermno, Dobromierz, Gowarczów, Grodzisko (z siedzibą w Radoszycach), Góry Mokre, Kamienna (od 1905 r.), Końskie, Duraczów (z siedzibą w Pomykowie), Miedzierza (z siedzibą w Królewcu, potem w Smykowie), Niekłań (z siedzibą w Odrowążu), Pijanów (z siedzibą w Słupi), Przedbórz, Ruda Maleniecka, Skotniki i Szydłowiec. Na tym terenie mieszkało wówczas blisko 80 tys. ludzi. Ich liczba szybko wzrastała i w 1931 r. wynosiła ok. 180 tys. osób, z czego 75% mieszkało w ponad 400 przeludnionych wsiach. Powiat konecki znajdował się wówczas w województwie kieleckim.
W 1938 r. odeszły gminy: Szydłowiec, Skarżysko, Bliżyn, a powiat Końskie włączono w obszar województwa łódzkiego (do 1950 r. nie licząc lat okupacji). W 1955 r. konecki powiat utracił gminy Borkowice i Chlewiska. Wszyskie powiaty, w tym i konecki, zostały zlikwidowane decyzją władz centralnych w 1975 r.; żyło w nim wówczas 103 tys. mieszkańców.
Utworzony w 1999 r. samorządowy powiat konecki liczy 91,5 tys. osób zamieszkałych na obszarze 1140 km kw. Tworzy go 8 gmin: Końskie, Stąporków, Radoszyce, Gowarczów, Fałków, Ruda Maleniecka, Smyków i Słupia Konecka.

 

 

Położenie geograficzne

Powiat konecki położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Graniczy z powiatami skarżyskim, kieleckim, włoszczowskim oraz z powiatami radomszczańskim i opoczyńskim w województwie łódzkim, przysuskim i szydłowieckim w województwie mazowieckim. Od południa graniczy z podnóżem Gór Świętokrzyskich.
Falisty układ powierzchni (Wzgórza Koneckie), w większości porośnięty lasami, sprzyjał wytworzeniu się licznych rzek i strumieni.

 

Gminy Powiatu Koneckiego