loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

XXIII Sesja Rady Powiatu Koneckiego – Budżet uchwalony!

|

30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIII Sesja zdjęcie z XXIII Sesja na którym widać starostę i członka zarząduRady Powiatu w Końskich. Podobnie jak poprzednie, została przeprowadzona w trybie zdalnym, ze względu na zagrożenie pandemiczne. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych. Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Następnie Starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.Głównym tematem tego posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026.

 

Uchwalony budżet, bez głosu sprzeciwu, zakłada dochody w wysokości blisko 130 mln zł i wydatki na poziomie 134 mln zł. Wydatki majątkowe planowane są na blisko 28 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą w dużej mierze na zadania drogowe, ale również realizację projektu e-Geodezja, przebudowę trzeciego piętra budynku starostwa, czy planowaną wstępnie termomodernizację budynków ZSP nr 3 w Końskich, wyjaśniała podczas sesji skarbnik Edyta Drążkiewicz.

Oprócz tego Rada Powiatu podjęła uchwałę m.in.:w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026, ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a także zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” za lata 2018-2019, ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego. Ponadto Rada zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok oraz uchwaliła plan pracy Rady Powiatu i stałych Komisji na 2021 rok.Oprócz tego zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich w 2020 roku.

Warto nadmienić, że Powiat Konecki liczy także na wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tej sprawie złożył trzy wnioski na łączną kwotę ponad 11 milionów. Chodzi tu m.in. o przebudowę czwartego piętra starostwa i budowę internatu przy specjalnym ośrodku w Baryczy. Jeśli samorządowi uda się pozyskać wsparcie, te inwestycje również będą realizowane.

Na zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Końskich Starosta Konecki Grzegorz Piec, w imieniu własnym oraz zarządu Powiatu, podziękował za przyjęcie budżetu powiatu na 2021 rok i wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniew Kowalczykiem złożył uczestnikom posiedzenia życzenia noworoczne.

Agnieszka Krakowiak

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria - XXIII Sesja Rady...

2  3  4

5  6  7

8  9

fot. Mariusz Słowiński

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich