loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PUP W KOŃSKICH

Administrator

W związku z wejściem w życie ustawy składającej zdjęcie LOGO TARCZA ANTYKRYZYSOWA...się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuję następujące zadania:

1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Czytaj więcej...

APEL KATYŃSKI POWIATU KONECKIEGO – 2020!

Administrator

Władze Powiatu Koneckiego, w związku z przypadającą zdjęcie APEL KATYŃSKI...80. rocznicą stalinowskiego ludobójstwa obywateli Rzeczypospolitej, zamierzały zorganizować uroczysty apel na koneckiej Alei Katyńskiej. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej, trzeba było zrezygnować z tej zbiorowej manifestacji pamięci. Wczoraj, tj. w poniedziałek 13 kwietnia przypadł Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone w listopadzie 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, ma na celu oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Czytaj więcej...

WSPARCIE STAROSTWA DLA UCZNIOWSKIEJ INICJATYWY

Administrator

Uczniowie II LO w Końskich wystąpili z cenną zdjęcie WSPARCIE STAROSTWA...inicjatywą w ramach walki z zagrożeniem koronawirusem. Wykorzystując swoje umiejętności i możliwości, jakie dają drukarki 3D postanowili produkować w ten sposób elementy przyłbic ochronnych. Miłosz Bociek, Adam Boczek i Antoni Skiba korzystając z czasu, gdy zawieszone zostały zajęcia w szkole postanowili przedstawić swój pomysł Alicji Sobaś, nauczycielce wspierającej ich działania, a także władzom powiatu koneckiego. Starosta Grzegorz Piec chętnie wsparł inicjatywę młodych ludzi i zdecydował o przeznaczeniu niezbędnych środków na zakup stosownych materiałów i dodatkowych elementów składających się na przyłbice ochronne.

Czytaj więcej...

APEL SMOLEŃSKI – 10 LAT PÓŹNIEJ. PAMIĘTAJMY!!!

Administrator

Pamiętajmy o Tych, co 80 lat temu oddali życie zdjęcie APEL SMOLEŃSKI...na „nieludzkiej ziemi”, za to tylko, że byli Polakami! Pamiętajmy też o Tych, którzy zginęli 10 lat wstecz w katastrofie smoleńskiej. Zginęli, bo bardzo pragnęli pamiętać! Dokładnie 10 lat temu doszło do niespotykanej dotąd katastrofy w dziejach Państwa Polskiego. Przeszła do historii pod nazwą KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. Zginęło wówczas 96 osób, włącznie z załogą rządowego samolotu, na pokładzie którego znaleźli się: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz Małżonką oraz szereg ważnych osobistości z życia państwowego, a także publicznego, jak choćby legenda „Solidarności” – Anna Walentynowicz.

Czytaj więcej...

„NIECH TRADYCJA OD NIEPAMIĘCI SIĘ WZBRANIA” !!!

Administrator

Powyższe słowa wydają się być szczególnym przesłaniem dla nas wszystkich, w obecnym czasie obostrzeń wywołanych plagą wirusa. Stąd ważnym wydaję się, aby podtrzymać możliwe jak najwięcej ze zwyczajów Wielkiego Tygodnia i tego co ubarwia ten moment, a zwłaszcza duchowo pozwala przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie. Jak to zrobić?! Otóż w tym względzie, choć w pewnej części, podpowiada konecka poetka – Janina Malicka w wierszu „Moja wielkanocna święconka”.

 chrystus  swieconka

Czytaj więcej...

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA „POWIAT KONECKI”!

Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Miło nam zdjęcie KWARTALNIK POWIAT KONECKI...zakomunikować, że właśnie dziś ukazał się kolejny numer Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Powiat Konecki”. Jednak w obliczu stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń, mamy problem z dystrybucją jego papierowego wydania. Wobec tego, zdecydowaliśmy się poprosić o pomoc w rozprowadzeniu bezpłatnych egzemplarzy naszego czasopisma, w spożywczych marketach na terenie poszczególnych gmin oraz w Końskich – w sklepach PSS „Społem”.

Czytaj więcej...

ZDALNE KSZTAŁCENIE W NASZYM POWIECIE

Administrator

Stan epidemii i ukazanie się stosownego Rozporządzenia zdjęcie ZDALNE KSZTAŁCENIE...MEN, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wymusił określone działania. Chodzi tu przede wszystkim o podjęcie zdalnej nauki, do której potrzebne są stosowne narzędzia. Taki stan rzeczy wymaga  wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Jak wynika z udzielonych informacji dyrektorów szkół, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki, uczniowie i nauczyciele posiadają sprzęt komputerowy oraz możliwość korzystania z dostępu do Internetu w kształceniu zdalnym.

Czytaj więcej...

ZNACZNY WZROST ZAINTERESOWANIA POWIATEM!

Administrator

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Nastał zatem zdjęcie WYKRES STATYSTYKA...czas na pewne podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. Otóż, jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w styczniu – 62,100; w lutym – 64,400; marcu – 74,700), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach tej zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Czytaj więcej...

...

Administrator

Informacja dla interesantów Starostwa

Powiatowego w Końskich w czasie epidemii.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Końskich, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Szanowni Państwo !

Pomimo zawieszenia biegu terminów Starostwo Powiatowe w Końskich w dalszym ciągu będzie dążyło do terminowego rozpatrywania wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Starostwo Powiatowe w Końskich w celu zrealizowania swoich zadań jest uprawnione do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony, względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby interesanci, którzy otrzymali pismo, dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot dopełni czynności, do dokonania których został wezwany, czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Przypominamy również o możliwości składania wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP .

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

WAŻNE!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji publicznej nie stosuje się przepisów o bezczynności, przewlekłości oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

podpis

PAMIĘTAMY!

Administrator
zdjęcie Jan Pawel II...

 

  Piętnaście lat temu
Jan Paweł II odszedł do domu Pana!
Żeby wyjednywać dla nas łaski!
 
 
  
 
 Źródło: watykan.com.pl