loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ŚODR W MODLISZEWICACH

Paweł Goraj - Administrator

4 października br. na terenie ŚODR w Modliszewicach zdjęcie konwent ŚODRodbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim spotkania była debata poświęcona bieżącej sytuacji szpitali powiatowych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, po wejściu w życie nowej Ustawy o działalności leczniczej, w kontekście nowego okresu kontraktowania świadczeń przez NFZ. Na spotkaniu obecni byli włodarze powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, skarżyskiego, sandomierskiego, buskiego, włoszczowskiego, opatowskiego, staszowskiego, oraz kazimierskiego. Władze powiatu koneckiego reprezentowali Bogdan Soboń – starosta, oraz Andrzej Marek Lenart – wicestarosta.

W Konwencie udział wzięła również Bożentyna Pałka Koruba – wojewoda świętokrzyski, oraz Kazimierz Kotowski – członek Zarządu województwa świętokrzyskiego. Obradom Konwentu Starostów przewodniczył Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski, natomiast świętokrzyski Oddział NFZ reprezentowali Zofia Wilczyńska i Andrzej Błaszczyk. Niestety na Konwencie nie pojawił się zapraszany wcześniej Sławomir Neuman – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na obecność którego niewątpliwie liczyli włodarze powiatów i dyrektorzy placówek zdrowotnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Z obszernym wykładem poświęconym zagrożeniom, problemom i wyzwaniom w Szpitalach Powiatowych wystąpił Józef Grabowski – prezes Związku Pracodawców Powiatowych Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa świętokrzyskiego. Podczas tej merytorycznej prezentacji można było dowiedzieć się, że sytuacja lecznictwa szpitalnego w powiatach na terenie naszego województwa jest dość trudna, a nadchodzące zmiany niosą poważne zagrożenia dla dalszego istnienia szpitali powiatowych, na co szczególnie zwracał uwagę prelegent. Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, oraz kierunki i efekty działań Funduszu przedstawiali przedstawiciele w/w instytucji.

„Te problemy, o których dziś tu mówiono dotyczą również naszego szpitala. Jednym z większych problemów z jakimi borykamy się od 2, 3 lat jest problem migracji pacjentów spoza naszego województwa, którzy szukają u nas specjalistycznej pomocy. Szpital Św. Łukasza w Końskich jest przygotowany, aby wykorzystywać swój potencjał na większym poziomie, ale mając na uwadze ograniczone możliwości finansowania przez świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach musimy ograniczać swoją działalność. Dotychczasowy poziom finansowania jest zbyt niski. Dlatego chciałbym zaapelować do NFZ, aby te kontrakty były ilościowo uwiarygodnione, bo na wartości punktów nie mamy wpływu. W dzisiejszym czasie stajemy przed poważnymi wyzwaniami i dylematami, gdzie nie rzadko trzeba przeprofilowywać działalność placówek” - podkreślał Wojciech Przybylski – dyr. Specjalistycznego Szpitala im. Św. Łukasza w Końskich.

„Mamy pacjentów takich jakich mamy i leczymy ich na choroby z jakimi przychodzą akurat do szpitala. Proszę nie przyrównywać naszego województwa do województwa mazowieckiego, my mamy swoją specyfikę. Czym innym jest portfel klienta w małym mieście, a czym innym portfel klienta w dużej aglomeracji. Te dane statystyczne są złe. Nie dajmy sobie wmówić żebyśmy się dopasowali do chorych oczekiwań zawartych w tych tabelach. Nie nakładajcie Państwo dodatkowych obowiązków jeśli nie idzie za tym finansowanie” - kontrargumentował Bartosz Stęplewski – dyr. Szpitala w Pińczowie, w kontekście wcześniejszego wystąpienia przedstawicieli świętokrzyskiego Oddziału NFZ.

Podczas Konwentu zgromadzeni goście mogli również wysłuchać wykładu, który osobiście przygotował i zaprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki. Prezentowany wykład zatytułowano „Dziedzictwo i tożsamość kulturowa powiatu koneckiego”.

Po zakończeniu obrad wszyscy przedstawiciele samorządów województwa świętokrzyskiego mogli odwiedzić konecki Szpital, gdzie mogli zobaczyć między innymi niedawno oddany nowy Blok Operacyjny, po którym oprowadzał Jarosław Lasota – kierownik Bloku Operacyjnego, a także OAiIT i SOR. Na zakończenie wszyscy odwiedzili Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie strukturę funkcjonowania, oraz historię powstania i działalności instytucji przedstawiał Marek Mika – prezes KSWP.