loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KUŹNICE KONECKIE 2013 - FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY – KUŹNICE FOLK FEST 2013

Paweł Goraj - Administrator

W ramach tegorocznych „Kuźnic Koneckich 2013” zdjęcie kuźnice folk festodbył się III Powiatowy Festiwal Folklorystyczny – Folk Fest 2013. Organizatorami Festiwalu było Starostwo Powiatowe w Końskich, przy współpracy Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu - „Wszechnica Konecka”. Dyrektorem Festiwalu została Małgorzata Pasek, a w Jury zasiadali: Krzysztof Stachera – przewodniczący, oraz Katarzyna Sorn i Adam Kubka – członkowie. Do tegorocznego Festiwalu zgłosiło się 8 Zespołów, wśród których znaleźli się:

Zespół Śpiewaczy - „Gąsowianki” - reprezentujący powiat szydłowiecki, Zespół Śpiewaczy - „Korniczanka” - reprezentujący gminę Końskie - powiat konecki, Zespół Ludowy - „Duraczowianki” - reprezentujący gminę Stąporków – powiat konecki, Zespół Ludowy - „Bębnowianki” - reprezentujący gminę Gowarczów – powiat konecki, Zespół Ludowy - „Smarkowianki” - reprezentujący gminę Stąporków – powiat konecki, Zespół Śpiewaczy - „Rogowianka” - reprezentujący gminę Końskie – powiat konecki, Zespół - „Mroczkowianie” - reprezentujący powiat opoczyński, oraz Zespół Pieśni i Tańca - „Sorbin” z Sorbina - reprezentujący gminę Bliżyn – powiat skarżyski.

 

Głównym celem Festiwalu jest przede wszystkim popularyzacja muzyki ludowej Ziemi Odrowążów, ale także poznawanie kultury regionu. Dzięki takim przedsięwzięciom artystycznym, które we właściwy sposób promują tradycje i obyczajowość ludową naszego regionu, powracamy do korzeni i otwieramy przed kolejnymi młodymi pokoleniami drzwi do kultywowania tego, co najpiękniejsze dla tej części naszej małej Ojczyzny.

Festiwal otworzyła Małgorzata Pasek - dyrektor artystyczny Festiwalu. Ostatecznie zwycięzcom III Festiwalu Folk Fest 2013 okazał się Zespół Pieśni i Tańca - „Sorbin” z Sorbina, który reprezentował powiat skarżyski. II miejsce wywalczył Zespół Śpiewaczy - „Rogowianka” - reprezentujący gminę Końskie, natomiast III miejsce zdobył Zespół Ludowy - „Smarkowianka” - reprezentujący gminę Stąporków. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przyznano również wyróżnienia indywidualne, które otrzymali: Stanisława Wójcik z Zespołu „Mroczkowianie” za oryginalny wyraz artystyczny wykonywanego utworu, Ryszard Kucewicz z Zespołu „Sorbin” za wyjątkowe i artystyczne wykonanie utworu, oraz Jan Bukład za aranżacje i umiejętności instrumentalno – wokalne.

„Cieszę się, że sąsiedzi przyjechali. Renesans na kulturę ludową jest rzeczą bardzo ważną dla nas i przyszłych pokoleń. Dziękuję za wszystko co mogliśmy dziś usłyszeć w wykonaniu Zespołów” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki. „Jurorzy byli mile zaskoczeni zarówno kunsztem artystycznym jak i regionalizmem wykonywanych utworów. Co do pierwszego miejsca byliśmy jednomyślni. Cieszymy się, że ten Festiwal się rozwija i że Zespoły chętnie biorą w nim udział, dzięki czemu mogą rozwijać kontakty, wymianę kulturową, mogą podpatrywać i uczyć się od siebie nawzajem. Widzimy jak ten regionalizm jest wśród nas” - podkreślała Katarzyna Sorn – członek Jury.

„Ta prezentacja powiatów jest tak podobna, że integruje nas wzajemnie. Gratuluję Bogdanowi Soboniowi za organizację tego Festiwalu” - mówił Marek Ksyta – starosta opoczyński. „Trzeba zrobić wielki ukłon do uczestników i organizatorów za to piękne wydarzenie, które wpisuje się w kulturę i tradycje regionu, aby ten region był dalej nasycony tymi aktywnymi osobami, które chcą śpiewać i przekazywać to następnym pokoleniom” - mówił Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki.

„Poziom jest wysoki, ale było warto. Ciekawe miejsce, Zespoły. Chcemy propagować region opoczyński, aby jakaś pamiątka po nas pozostała. Wszystkie piosenki śpiewamy gwarą opoczyńską. Opoczyńska łorkiestra łodegrała opoczyńskiego łoberka”- mówili Stanisława Wójcik i Marek Masalski z Zespołu „Mroczkowianie”. Specjalne nagrody fundowali również starosta skarżyski, szydłowiecki i opoczyński. Puchary oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom Festiwalu wręczali gospodarze powiatu w osobach: Bogdana Sobonia – starosty koneckiego i Andrzeja Marka Lenarta – wicestarosty koneckiego.