loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„KONECKA RYBA 2012” – NADANIE IM. FRANCISZKA STAFFA PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W RUDZIE MALENIECKIEJ ORAZ ODSŁONIĘCIE POMNIKA KARPIA

Paweł Goraj - Administrator

21 września br. w ramach obchodów „Święta zdjęcie pomnik i nadanie imieniahodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba 2012” w Rudzie Malenieckiej odbyła się niecodzienna uroczystość. Rozpoczęła się od Mszy Św. celebrowanej przez ks. Pawła Węgrzynowskiego – administratora parafii św. Judy Tadeusza w Rudzie Malenieckiej; ks. prof. Stanisława Łabendowicza oraz ks. Tomasza Adachę – parafia w Lipie. Zgromadzeni goście modlili się w intencji młodzieży i nauczycieli Publicznego Gimnazjum, którzy w tym dniu przyjęli za swego patrona – prof. Franciszka Hieronima Staffa. W homilii przedstawiono jego sylwetkę.

 

„Jego życiorys był bardzo bogaty i urozmaicony poszukiwaniem możliwości hodowli ryb, właśnie tutaj na terenie tutejszej gminy, w 1912 r. założył Doświadczalną Stację Rybacką. Swoją postawą ukazał, że człowiek powinien żyć dla innych; pragnął, aby jego możliwości naukowe zostały właściwie spożytkowane. Nadanie imienia szkole to przede wszystkim zobowiązanie na obecne i przyszłe czasy. Świadectwo życia prof. Franciszka Staffa wskazuje na źródło odbudowy moralnej i duchowej Narodu, której potrzebujemy również w obecnej chwili. Sztandar, który dziś otrzymacie, to symbol do którego podchodzimy z szacunkiem, całując go mamy na myśli ofiarę życia ludzkiego, która jest wpisana w historię zbawienia człowieka” – mówił ks. profesor. Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Gimnazjum. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości: córka prof. Elżbieta Staff – Zielińska; posłowie – Maria Zuba, Marek Gos oraz Krzysztof Lipiec ; wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba; Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł; rektor SGGW – Alojzy Szymański wraz z delegacją naukowców z SGGW oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego i mieszkańcy Rudy Malenieckiej. W trakcie spotkania odczytano uchwałę Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca br. nadającej Publicznemu Gimnazjum im. Franciszka Staffa. Następnie ks. Paweł Węgrzynowski dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły – „ pamiętajmy, że pod tym sztandarem będziemy gromadzić się w imię zobowiązań i wartości jakimi są prawda i szacunek wobec drugiego człowieka. Niechaj każdemu z Nas przyświecają szlachetne ideały” – powiedział do zgromadzonych. Dyrektor placówki wyraził ogromną wdzięczność za ofiarowany dar, który będzie jednoczył wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszej szkoły. „Niech stanie się on dla każdego z Nas wyrazem zrozumienia, czym dla Polaka jest wartość zdobywanej wiedzy” – mówiła. Przybyłym gościom wręczono okolicznościowe grawertony z podziękowaniem za zaangażowanie w organizację święta i pamięć o osobie prof. Franciszka Staffa, który 100 lat temu rozsławił ten teren poprzez hodowlę karpia królewskiego. Córka prof. – Elżbieta – przekazała szkole kopię doktoratu, który otrzymał jej ojciec w 1909 r. z rąk cesarza Franciszka Józefa. Prof. Alojzy Szymański – rektor SGGW – w swym przemówieniu wyraził wdzięczność za wpisanie na trwałe Franciszka Staffa w historię rybactwa i rybołówstwa. W ten sposób jego dorobek naukowy będzie mógł być poznany i analizowany. Przybyli parlamentarzyści stwierdzili, że „ osoba prof. jest postacią świetlaną godną naśladowania. Nadając dziś imię szkole możemy sławić wkład województwa świętokrzyskiego w hodowlę wspaniałych ryb. Historia jego życia będzie wskazówką dla przyszłych pokoleń, a dokonania naukowe dadzą wzorzec osiągania najwyższych celów”. Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba oraz starosta konecki – Bogdan Soboń – podziękowali za zaangażowanie w organizację wspaniałego jubileuszu wyrażając w ten sposób wdzięczność dla wszystkich ludzi zajmujących się rybactwem i rybołówstwem na co dzień. „ Zamierzenia związane z nadaniem tej szkole patrona w osobie Franciszka Staffa, pojawiły się już w latach 70 – tych i dziś zostały zrealizowane, za co bardzo dziękuję” – powiedział starosta. Z okazji nadania patrona placówce oświatowej w Rudzie Malenieckiej młodzież przygotowała specjalny montaż słowno - muzyczny nawiązujący do postaci Franciszka Staffa i jego działalności; na zakończenie uroczystości przed siedzibą szkoły odsłonięto pomnik karpia królewskiego, który ma przypominać wszystkim odwiedzającym gminę Ruda Maleniecka i powiat konecki z czego słynie na cały kraj.