loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

LXXI Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 28 marca tuż przed zdjęcie z obrad rady powiatuświętami Wielkanocnymi odbyła się sesja Rady Powiatu w Końskich. Po stwierdzeniu quorum, rozpoczęły się obrady. Na początku Członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa odczytał w imieniu Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Sprawozdanie o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Koneckim za 2023 rok przedstawił Marcin Latański – z-ca Dyrektora PUP.

Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiły kolejno Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich - Anna Wojtasińska oraz z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii Dorota Guldzinska-Mazur.

W punkcie następnym przedstawiono ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2023 rok, które odczytał Rafał Zieliński- Komendant Powiatowy Policji w Końskich, następnie Ryszard Stańczak – Komendant Powiatowy PSP w Końskich. Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu Koneckiego na rok 2024 i odpowiadała na pytania radnych. Odpowiedzi na temat Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego udzielał Sebastian Milner – przedstawiciel biura Wsparcia Administracji w Kielcach. Przyjęto uchwały, zgodnie z porządkiem: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029, zmiany w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 r., przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2032, określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg. algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok, określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym utworzonym na terenie Powiatu Koneckiego, rozpatrzenia petycji Burmistrz Stąporkowa, przesłania petycji z dnia 28 grudnia 2023 roku według właściwości. Końcowym punktem obrad była dyskusja na tematy różne podczas której dyskutowano m.in. na temat bezpieczeństwa w razie konfliktu zbrojnego lub innego zagrożenia. Obrady LXXI sesji Rady Powiatu Koneckiego zakończyły wzajemne życzenia na zbliżające się święta Wielkanocne.

Marta Trudnos

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - LXXI Sesja Rady...

2  3  4

5  6  8

9  10  11

fot. Marta Trudnos, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich