loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Dyżury Aptek

Paweł Goraj - Administrator

W związku z wejściem w życie z zdjęcie z napisem Aptekadniem 1 stycznia 2024 r. znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – w zakresie dotyczącym m.in. zasad ustalania dyżurów wykonywanych przez apteki w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, Zarząd Powiatu w Końskich wszczął procedurę zmierzającą do wyznaczenia na terenie powiatu aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów. Do wszystkich aptek z terenu powiatu koneckiego zostało skierowane wystąpienie z prośbą o zgłaszanie gotowości do pełnienia dyżurów. Wpłynęły dwie gotowości do pełnienia dyżurów, przy czym jedna dotyczyła tylko niedzieli.

 

Należy przypomnieć, że ustawa gwarantuje aptekom finansowanie dyżurów przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wymiarze 2 godzin dyżuru pełnionego w porze nocnej oraz 4 godzin dyżuru pełnionego w dzień wolny od pracy.

W powiecie zlokalizowane są 22 apteki, które pracują we wszystkie dni tygodnia, w tym w dni wolne od pracy i święta, w różnych przedziałach czasowych. Rozkład godzinowy pracy aptek jest różnorodny jednak najczęściej w godzinach 7.00 - 21.00 w dni powszednie, 8.00 - 16.00 w soboty, dwie apteki w Końskich pracują 7.00 - 21.00.  W niedzielę pracują dwie apteki w Końskich w godz. 7.00 - 23.00 i 9.00 – 21.00 oraz w niedziele handlowe jedna apteka w Stąporkowie w godz. 9.00 - 16.00. W święta pracuje jedna apteka w Końskich w godz. 7.00 - 23.00.

Zatem, rozkład pracy aptek w dni wolne od pracy gwarantuje zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie dostępu do usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne. Z tego względu Zarząd Powiatu w Końskich odstąpił od wyznaczania dyżurów w dni wolne od pracy. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, Zarząd Powiatu w Końskich w dniu 26 marca 2024 r. dokonał wyboru apteki „Apteka Dominika Franaszczyk”, prowadzonej w Końskich, ul. Gimnazjalna 45 A przez Dominikę Franaszczyk do pełnienia na terenie powiatu koneckiego dyżurów w porze nocnej w dni tygodnia od poniedziałku do soboty w godzinach 21:00 do 23:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, począwszy od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. Lokalizacja zapewnia wygodny dostęp dla mieszkańców korzystających z usług opieki zdrowotnej w porze nocnej.

Wykaz Aptek - (plik.pdf) - 513 kb