loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Reakcja na pomawianie Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W ostatnim czasie Powiat Konecki pomawiany zdjęcie starosty Grzegorza Piecajest za pomocą środków masowego komunikowania w materiałach wyborczych o postępowanie, które może narazić tę osobę prawną oraz jego organ zarządzający na utratę zaufania, wiarygodności i podważenie autorytetu w opinii publicznej.

Wyraża się ujemną ocenę działalności Zarządu Powiatu Koneckiego, a tym samym Powiatu Koneckiego, pisząc, że „obecnie zarządzany jest on źle, a ostatnie ponad 5 lat to czas stracony”. Zarzuca podejmowanie nietrafionych decyzji personalnych w służbie zdrowia oraz niezrozumiałych decyzji organizacyjnych, tj. likwidacji działów szpitalnych i pogorszenia sytuacji na oddziałach, mających prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia pacjentów, uprawianie polityki w szpitalu.

 

Zarzuca się Powiatowi:

- brak pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,

- „zwijanie” szkolnictwa zawodowego będące wynikiem niedbalstwa władzy odpowiadającej za szkoły średnie, brak nowoczesnych klasopracowni, obiektów sportowych i przeciekające dachy,

- niewykorzystanie przyznanych środków finansowych na budowę internatu w Baryczy,

- powiatowe dziadostwo drogowe.

Materiał wyborczy zawiera nieprawdziwe i obraźliwe treści, jest gołosłowny, jednostronny i naraża jednostkę samorządu terytorialnego na utratę zaufania i uznania, wiarygodności i negatywny odbiór wśród lokalnej społeczności.

Powiat Konecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w ramach swoich zadań i kompetencji jak również możliwości finansowych podejmował i podejmuje skuteczne działania na rzecz rozwoju edukacji w szkołach ponadpodstawowych, dróg powiatowych oraz w innych obszarach, wykorzystując sposoby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Nie jest prawdą jakoby Powiat Konecki nie pozyskał środków zewnętrznych, albowiem przystępował do wielu projektów unijnych i programów rządowych i uzyskiwał wielomilionowe dofinansowanie w różnych dziedzinach.

Nieprawdziwy jest zarzut, że szkoły prowadzone przez Powiat Konecki mają przeciekające dachy, ponieważ na bieżąco wykonywane są remonty.

Środki na budowę internatu w Baryczy zostały przyznane zbyt późno, by można było je skutecznie wykorzystać w danym roku kalendarzowym.

Nie można także zarzucać powiatowego dziadostwa drogowego, gdyż w obecnej kadencji Powiat Konecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu wybudował i wyremontował wiele kilometrów odcinków dróg powiatowych.

Tym samym, uczynione zarzuty stanowią pomówienie ww. o takie postępowanie, które może poniżyć Powiat Konecki w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego w wykonywanej działalności. Naruszeniem dobrego imienia Powiatu Koneckiego są sformułowania, które obiektywnie oceniając przypisują mu, choćby pośrednio, niewłaściwe zachowania mogące spowodować utratę do niego zaufania potrzebnego do jego prawidłowego funkcjonowania w zakresie wykonywania ustawowo powierzonych zadań.

Rozszerzone granice dopuszczalnej krytyki osób sprawujących funkcje publiczne nie pozwalają na publikowanie nieprawdy.

Powiat Konecki to wspólnota samorządowa i określone terytorium, zarzuty kierowane pod jego adresem i naruszenie dobrego imienia samego Powiatu jest krzywdzące również dla pracowników wykonujących pracę na rzecz Powiatu w Starostwie Powiatowym i poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W związku z powyższym, w dniu 19.03.2024 r. skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Końskich zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na rzecz Powiatu Koneckiego.

STAROSTA

Grzegorz Piec