loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Czasem choruje ciało, a czasem dusza

Paweł Goraj - Administrator

W nawiązaniu do zbliżającego się XXXII zdjęcie z uroczystej mszy z okazji otwarcia oddziałuŚwiatowego Dnia Chorego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich już 8 lutego odbyły się uroczystości przypominające o szczytnej idei i znaczeniu tego święta. Przypomnijmy, że ustanowione ono zostało przez Jana Pawła II w 1992 roku, by zwrócić uwagę na problemy ludzi cierpiących i zmagających się z różnymi chorobami. Jak powiedział podczas nabożeństwa w kaplicy szpitalnej biskup radomski - Marek Solarczyk problemy mogą dotyczyć nie tylko ciała ale i sfery psychiki, nawiązując w ten sposób do kolejnego wydarzenia jakim było uroczyste otwarcie Oddziału Psychiatrii Ogólnej w koneckiej lecznicy.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak, Starosta Konecki Grzegorz Piec, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anna Gil oraz kierownik wspomnianego oddziału dr n. med. Zbigniew Kopyciński.

Oddział Psychiatrii Ogólnej, na którym przebywają już pierwsi pacjenci, zlokalizowany jest obok Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i funkcjonuje od 1.02.2024 r. dysponując na dzień dzisiejszy piętnastoma łóżkami.

W tym ważnym dla społeczności naszego powiatu wydarzeniu uczestniczyli oprócz wymienionych wcześniej: wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie zarządu powiatu Jarosław Staciwa, Dariusz Banasik, przewodniczący Rady powiatu Zbigniew Kowalczyk i wiceprzewodniczący Łukasz Kubka, radni powiatowi: Danuta Leśniewicz, Lilla Brożyna, Wojciech Owczarek, Grzegorz Jóźwik, Marian Domagała, radni miejscy: Helena Rozmus, Katarzyna Serek oraz kierownicy oddziałów szpitalnych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Czasem choruje ciało...

2  3  4

6  7  8

9  10  11

12  13  14

15  16  17

18  19  20

21  22  23

26  24  25

fot. Adam Kubka, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich