loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

LXIII Sesja Rady Powiatu Koneckiego

Beata Kij

W dniu 24 listopada 2023 roku zdjęcie z obrad sesji rady powiatuodbyła się LXIII sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję otworzył i poprowadził przewodnicząc – Zbigniew Kowalczyk. Tym razem obradowało19 radnych, którzy przyjęli przedstawiony porządek obrad. Wśród analizowanych tematów jednym z ważniejszych były zmiany w budżecie i związane z nimi zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2028.

Korekty te dotyczą głównie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i poziom życia mieszkańców powiatu. W ramach środków własnych i pozyskanych dofinansowań realizowane będą m.in. remonty i przebudowy dróg  i przejść dla pieszych czy budowa nowej siedziby dla Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

W kolejnym punkcie radni zdecydowali o przesunięciach w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Priorytetem w tym przypadku będzie dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków ortopedycznych. Rozwiązanie takie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Aprobatę radnych zyskały również uchwały mówiące o przystąpieniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 do programu pod nazwą „Nauczyciel z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych” i realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pod tytułem „ZAWODOWY SUKCES z MECHANIKIEM”. Działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej i podnoszenia poziomu usług edukacyjnych przez placówki prowadzone przez Powiat Konecki zawsze znajdują uznanie i poparcie wszystkich radnych.

Następnie podjęto decyzję o powierzeniu Powiatowi Opoczyńskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zakresem obszar obu powiatów. Po przyjęciu uchwał dotyczących ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego zakończono obrady LXIII sesji Rady Powiatu. Podczas sesji pojawił się również wątek ostatnich kolizji na skrzyżowaniu ulic: Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej, ale temat był już dzień wcześniej szczegółowo omawiany przez zespół powołany przez Starostę koneckiego. o czym pisaliśmy w materiale publikowanym wcześniej.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - LXIII sesja...

2a  3a  4a

5a  6a  7a

8a  9a  10a

11a  12a  13a

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich