loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Dzień „Białej laski”

Paweł Goraj - Administrator

To potoczna nazwa Międzynarodowego zdjęcie starosty i dyrektor PCPRu przekazujących gratulacje prezes PZNu oddzialu w KońskichDnia Osób Niewidomych. Z tej okazji Zarząd koneckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych w dniu 24 października 2023 r. zorganizował uroczyste spotkanie, na którym świętowano tą wyjątkową dla środowiska osób niewidomych i niedowidzących okoliczność. Uroczystość poprowadziła prezes koła w Końskich - Bogumiła Lewandowska. „Dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. To dla nas wyjątkowa chwila gdzie chcemy pokazać i przypomnieć zdrowej części społeczeństwa, że jesteśmy i chcemy żyć bez ograniczeń  i bez barier” - podkreślała Bogumiła Lewandowska, której, jak mogliśmy usłyszeć zaangażowanie w działalność środowiska osób niewidomych i niedowidzących była oceniana celująco, przez władze Związku.

 

„Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, za to, że mogę tu być. Jednocześnie cieszę  się, że w urzędzie Starostwa Powiatowego Końskich i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, które pozwalają osobom niepełnosprawnym skorzystać z możliwości w miarę samodzielnego załatwienia wielu spraw. Z tego miejsca składam podziękowania moim współpracownikom, a szczególnie przewodniczącemu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Pawłowi Kubiakowi, za tego rodzaju działania” – zaznaczał włodarz powiatu, starosta  – Grzegorz Piec.

„Rozmawiając z wieloma osobami niepełnosprawnymi wiem, że każda z nich, chciałaby w miarę swoich możliwości być samodzielna. Takie możliwości stwarzają nam dzisiejsze rozwiązania techniczne. Niestety są one dość drogie, ale są też pewne możliwości pozyskiwania źródeł wsparcia i my z takich też korzystamy. Przykładem może być tu ostatnio realizowany przez nas projekt „Dostępny samorząd – granty”. To dzięki niemu w Starostwie i PCPR w Końskich mamy wysokiej klasy urządzenia dedykowane dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim Państwu za okazaną cierpliwość i przekazane mi wskazówki, jak właściwie postępować. Jestem pełen uznania, że mimo wszystko pokazujecie Państwo wielu zdrowym ludziom, jak pokonywać bariery. Serdecznie dziękuję za tą wyjątkową lekcję człowieczeństwa” – podkreślał przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Końskich – Paweł Kubiak.

„Zdowie, to najcenniejsza rzecz jaką może posiadać człowiek. Państwa codzienność wymaga zdecydowanie więcej niż od zdrowego człowieka. Ale mimo wszystko pokazujecie nam, że przy zrozumieniu i dostrzeżeniu tego, co dla innych jest być może niedostrzegalne, dajecie radę. Dziękuję Państwu za codzienny heroizm i nieustanną walkę z przeciwnościami” – mówiła podczas odbierania podziękowań - Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich, której towarzyszyła Agnieszka Galant.

Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych wyróżnił następujące osoby odznaczeniami:

  1. Złotą Odznaką – Mariana Banasika
  2. Srebrną Odznaką: Bogumiłę Lewandowską i Annę Dąbrowską
  3. Brązową Odznaką – Walentego Kaczmarka.

Podczas uroczystości złożono podziękowania osobom indywidualnym oraz firmom, za szczególne  zaangażowanie w życie osób niedowidzących i niewidomych, które powędrowały do: PCPR w Końskich, Zakładu Odlewniczego Fansuld, Prezes Banku Spółdzielczego w Końskich Danuty Kucewicz, Firmy Pamexpol w Końskich, Firmy Lemar, Pawła Kubiaka, Danuty Bednarczyk, Andrzeja Mołdawskiego, Zbigniewa Garbacza i Sebastiana Bednarza. W spotkaniu uczestniczyli m. in: starosta – Grzegorz Piec, burmistrz Krzysztof Obratański, prezes PZN Odział Świętokrzyski – Mirosław Szymczyk, dyrektor PZN Okręgu Świętokrzyskiego – Wojciech Czajkowski, Paweł Kubiak – przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Końskich, zastępca komendanta KPP w Końskich – mł. insp. Paweł Stępiński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – asp. szt. Andrzej Młodawski oraz Grzegorz Wilk – kierownik ZAZ w Końskich.

Beata Kij

Galeria zdjęć - Dzień "Białej laski"...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

20  21  22

23  24  25

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich