loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Robocze spotkanie ze Starostą Koneckim

Beata Kij

W środę 11 października w Starostwie na zdjeciu Starosta Konecki z wicestarosta oraz przedstawicielami gminy staporkowPowiatowym w Końskich odbyło się spotkanie starosty Grzegorza Pieca, wicestarosty Wiesława Skowrona z przedstawicielami mieszkańców Koziej Woli, Smarkowa i Piasku - radnym rady miejskiej w Stąporkowie Jackiem Trudnosem oraz przewodniczącą rady sołeckiej w Koziej Woli Martą Trudnos. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Stanisław Mościński. Spotkanie było podsumowaniem wtorkowego objazdu dróg powiatowych biegnących przez powyższe miejscowości.

Tematem spotkania była ocena stanu dróg: Kozia Wola - Czarna, Stara Góra - Stąporków oraz Smarków - Piasek. Omówiono również możliwość montażu progów zwalniających w Koziej Woli. W tej kwestii w dniu 19 października komisja powołana przez Starostę Koneckiego dokona oceny i wyznaczy miejsca do zamontowania tych progów. W temacie przebudowy drogi powiatowej w Piasku został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania drogowego. W dniu 26 października po przeanalizowaniu  nadesłanych ofert poznamy wykonawcę. Odnośnie drogi Stąporków – do firmy Henkel, Zarząd Powiatu w swoich planach i zamiarach uwzględnia poprawę jakości nawierzchni tej drogi jednak ze względu na fakt, że w/w droga należy do dróg oznaczonych symbolem D-5 to wykonane wszystkich robót na tym jest bardzo kosztowne. Ze względu na to, że inwestycja musi być prowadzona w tzw. „dół" to znaczy większość prac polega na wymianie warstw ok 1.5 metra pod powierzchnią asfaltową. Jest to podstawowy powód nie wykonania omawianej drogi do tej pory. Powiat Konecki stara się o dofinansowanie zewnętrzne z programów Rządowych bądź Unijnych i w przypadku uzyskania takiej dotacji droga będzie wykonana. Natomiast droga Kozia Wola - Czarna została uwzględniona w planach do realizacji w latach 2024/2025.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Robocze spotkanie...

3  2  1

fot. Beata Kij, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich