loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Wsparcie dla absolwentów SOSW w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

Program „Rehabilitacja 25 plus” jest zdjęcie grupowe starosty i przedstawiciela PFRON-uskierowany do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych będących absolwentami Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami Szkół Przyspasabiających do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, które nie przebywają w placówkach dziennego pobytu Domach Pomocy Społecznej, czy Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dzięki funduszom, osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać szerokiego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej i rehabilitacji.

 

W dniu 4 października w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została podpisana stosowna umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez Andrzeja Michalskiego i Agnieszkę Matałowską, a Powiatem Koneckim, który reprezentowali starosta Grzegorz Piec i wicestarosta Wiesław Skowron. Przedstawicielom władz powiatowych towarzyszyła radna Lilla Brożyna. Środki w wysokości 612 000 zł w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” przeznaczone zostaną na zapewnienie absolwentom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Wsparciem w roku szkolnym 2023/2024 objętych zostanie 17 absolwentów SOSW w Baryczy, a kwota wsparcia na jednego beneficjenta w skali miesiąca to 3000 zł.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie w skali kraju rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym w samodzielnym życiu po zakończeniu etapu edukacji.

Adam Kubka