loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Nowoczesna siedziba dla Komendy Powiatowej PSP

Paweł Goraj - Administrator

Poniedziałek 11 września br. to ważny zdjęcie starosty Grzegorza Pieca podpisującego dokument otwarcia siedziby PSPmoment dla koneckich strażaków. Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego było ważnym punktem w realizacji tej dużej inwestycji.Na plac budowy, gdzie ostatnio trwały intensywne prace budowlane przybyło wielu znamienitych gości. W uroczystości uczestniczyli: wiceminister finansów Sebastian Skuza, parlamentarzyści – posłowie na Sejm RP: Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek, Bartłomiej Dorywalski, Mariusz Gosek oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Z najwyższych struktur PSP obecni byli:zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Krzysztof Hejduk, komendant wojewódzki nadbrygadier Krzysztof Ciosek z zastępcą - starszym brygadierem Grzegorzem Rajcą.

 

Gospodarzem uroczystości był młodszy brygadier Ryszard Stańczak, a władze powiatowe reprezentowali: starosta Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa i dyrektor PUP Jacek Werens. Nie zabrakło też włodarzy gmin: burmistrza Krzysztofa Obratańskiego, wójta Henryka Koniecznego z Fałkowa, wójta Stanisława Pacochy z Gowarczowa i wójta Leszka Kucy z Rudy Malenieckiej.

Kamień węgielny, który został wmurowany w ścianę powstającego obiektu pochodzi z bazyliki Św. Floriana na krakowskim Kleparzu, a jego historię w interesujący sposób nakreślił kapelan Komendy Wojewódzkiej ks. Marek Mrugała. W tym uroczystym momencie uczestniczył również kapelan koneckich strażaków ks. Tomasz Janicki.

Wszyscy przemawiający zgodnie podkreślali potrzebę budowy nowoczesnej siedziby wskazując jednocześnie na szeroki wachlarz zadań stojący współcześnie przed Państwową Strażą Pożarną.

Nowy obiekt o łącznej powierzchni 2800 metrów kwadratowych będzie naprawdę imponujący. Przewidziano w nim 12 stanowisk garażowych dla samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz pełne zaplecze socjalne, logistyczne i szkoleniowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz obok dodatkowo plac ćwiczebny ze wspinalnią. Jak podkreślił komendant powiatowy Ryszard  Stańczak - „Działka pod budowę nowej strażnicy ma powierzchnię ponad 1,5 ha i została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Końskich”.

Nowoczesny obiekt o wartości ponad 26 milinów złotych powstaje dzięki wsparciu z budżetu centralnego w ramach dużego Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Starosta Grzegorz Piec życzył koneckim strażakom jak najszybszego spotkania w nowej siedzibie, a biorąc pod uwagę tempo prac nastąpi to zapewne już wkrótce.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Nowoczesna siedziba...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16