loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Powiat Konecki od kilku lat systematycznie w górę

Beata Kij

Pismo samorządu lokalnego „Wspólnota” na zdjeciu zdjecie obrazujace wykres wzrostowyopublikowało kolejny raport o stanie zamożności samorządów różnego szczebla. Ujęte w rankingu zostały województwa, powiaty, gminy i miasta z podziałem uwzględniającym  liczbę mieszkańców. Jak mówią sami autorzy zestawienia Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska:

 

„Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.”

Wartości podane są „per capita”, czyli dochód podzielony przez liczbę mieszkańców. Porównane zatem zostały dochody na osobę  w poszczególnych jednostkach samorządu.

Powiat Konecki po raz kolejny od 2018 roku notuje systematyczny coroczny awans w rankingu z wyjątkiem jednego roku w czasie pandemii Covid -19. W tym czasie z miejsca 120  w zestawieniu 314 podmiotów nasz powiat awansował na pozycję 70. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano skok o 11 pozycji – z miejsca 81 na wspomniane wcześniej 70.

Adam Kubka