loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

LIII sesja Rady Powiatu Koneckiego

Beata Kij

14 marca 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowegona zdjeciu przewodniczacy Rady Powiatu wraz z zastepcami w Końskich odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Koneckiego. W obradach udział brało 17 radnych. W przedstawianych projektach dotyczących zmiany budżetu Powiatu Koneckiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej mogliśmy usłyszeć, że wynikają one przede wszystkich z realizacji i rozliczeń projektów, w tym takich, które obecnie są w trakcie realizacji. Podczas rozpatrywania ww. podpunktów zostały przedstawione informacje dotyczące deficytu, przychodów i zaplanowanych wydatków oraz ich bieżącego korygowania.

W punkcie obrad mieliśmy okazję usłyszeć również o subwencjach i dotacjach celowych, które maja bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie budżetu powiatu, co szczegółowo referowała skarbnik – Edyta Drążkiewicz.

Podczas obrad radni podjęli pod głosowanie projekt pod nazwą „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.  To pierwszy tego typu projekt realizowany na terenie Powiatu Koneckiego, który dotyczy utworzenia mieszkania chronionego, z przeznaczeniem dla minimum 2 usamodzielnionych wychowanków opuszczających Piecze Zastępczą. Grant w 100 procentach finansowany jest ze środków zewnętrznych i opiewa na blisko milion złotych. W skład tej kwoty, oprócz zakupu samego mieszkania, będą wchodziły także i inne działania, takie jak m.in. pomoc pedagogiczna, czy psychologiczna. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, a szczegóły w tej sprawie przedstawiała Izabela Kaliś – zastępca dyrektora PCPR w Końskich. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę w omawianym wyżej podpunkcie sesji.

                                                                                     Paweł Kubiak

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - LIII sesja Rady...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich