loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Kondycja koneckiego szpitala po I półroczu 2022 r.

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 13 września, w salizdjęcie uczestników spotkania na sali konferencyjnej konferencyjnej starostwa odbyło się posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej, w którym uczestniczyli również przedstawiciele wszystkich grup zawodowych koneckiej lecznicy. Zebraniu przewodniczył starosta Grzegorz Piec. Zgodnie z przyjętym porządkiem, jako pierwsze zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a następnie sprawozdanie finansowe za I półrocze bieżącego roku i korekty aktualizujące plan finansowy, które zostały zaaprobowane przez Radę Społeczną ZOZ.

 

Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie również zaproponowany projekt zmian do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Kondycja koneckiego szpitala...

2  3  4

5  6  7

fot. Adam Kubka, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich