loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Konkurs „Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”.

Beata Kij

Zdjęcie plakatu konkursowego organizowanego przez starostwo powiatowe we wloszczowie

 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie informuje, iż do 30 września 2021 r. został przedłużony termin składania prac na Konkurs pn.: „Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”.

Zapraszamy uczniów od 15 roku życia, studentów i osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”. Konkurs trwa od 2 sierpnia do 30 września 2021 r.

Zgłoszona do konkursu praca powinna przedstawiać historię, miejsca, ludzi i wydarzenia związane ze strajkiem młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w dniach 3 – 16 grudnia 1984 r.

Prace plastyczne należy składać osobiście lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem do 30 września br.  na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Konkurs - Kartka okolicznościowa”. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie obowiązuje data stempla pocztowego!  Prace, które  nie  zostaną  dostarczone  przez  pocztę  do  Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  do  godz.  15:00  dnia  30  września  2021  r.  nie  będą uwzględniane przez jury konkursowe.

Zdobywcom 3 pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody.

Praca laureata 1 miejsca zostanie wydrukowana i rozpowszechniona przez Pocztę Polską w formie kart pocztowych.

Wszelkie informacje oraz załączniki dostępne na stronie: http://www.powiat-wloszczowa.pl/art,3508,termin-konkursu-na-grafike-kartki-pocztowej-z-okazji-37-rocznicy-strajku-o-krzyze-we-wloszczowie-przedluzony